Αρχική Ανακύκλωση Αλματώδης αύξηση του ρυθμού ανακύκλωσης βιομηχανικών μπαταριών και μπαταριών οχημάτων

Αλματώδης αύξηση του ρυθμού ανακύκλωσης βιομηχανικών μπαταριών και μπαταριών οχημάτων

0
Διαφήμιση

Σύμφωνα με τα στοιχεία του προκαταρκτικού απολογισμού για τη λειτουργία του έτους, το πρώτο -στην Ελλάδα- αδειοδοτημένο Σύστημα διαχείρισης αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας, πέτυχε αλματώδη ανάπτυξη της αποτελεσματικότητάς του:

Αύξηση κατά 227 % στη διαχείριση των συσσωρευτών νικελίου – καδμίου,έναντι του προηγούμενου έτους. Θα πρέπει να τονιστεί πως το συγκεκριμένο απόβλητο έχει δυσανάλογο διαχειριστικό κόστος έναντι των εισφορών των υπόχρεων που αποδίδεται στο Σύστημα.

Αύξηση κατά 167 % στη διαχείριση των συσσωρευτών μολύβδου οξέως, έναντι του προηγούμενου έτους

Αύξηση κατά 177 % των ποσοτήτων των συσσωρευτών μολύβδου οξέως, που οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση, έναντι του προηγούμενου έτους.

Το ΣΥΔΕΣΥΣ, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, συνεχίζει τη δημιουργική του πορεία, κλείνοντας ακόμη έναν χρόνο σημαντικού έργου, αποτελεσματικής συνεργασίας με τους επαγγελματίες του κλάδου, προσφοράς στην ελληνική βιομηχανία και προστασίας του Περιβάλλοντος.

Βασικός στόχος του ΣΥΔΕΣΥΣ παραμένει η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των εισφορών που διαθέτουν οι υπόχρεοι ανακύκλωσης βιομηχανικών συσσωρευτών και μπαταριών οχημάτων.

Επιπλέον,

Ενισχύει την κυκλική οικονομία, αξιοποιώντας τα επικίνδυνα απόβλητα των συσσωρευτών καθώς τα μετατρέπει σε σημαντικούς πόρους, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και του Περιβάλλοντος.

Εξοικονομεί πρώτες ύλες και ενέργεια και συμβάλλει στην αύξηση του ποσοστού ανάκτησης και αξιοποίησης – ανακύκλωσης των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών.

Τέλος,

Ενημερώνει – ευαισθητοποιεί το κοινό για τα προβλήματα που προκύπτουν από την κακή διαχείριση των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών.

Βρίσκεται σε συνεχή επαφή και συνεργασία με 6.000 σημεία παραγωγής αποβλήτων (μπαταριών), εκ των οποίων τα 658 αφορούν την ιδιαίτερα ευαίσθητη περιβαλλοντικά νησιωτική χώρα.

Μέσα στο 2016, πραγματοποίησε σειρά ενημερωτικών δράσεων ευαισθητοποίησης σε όλη τη χώρα, με χαρακτηριστικότερες τις απορρυπάνσεις των λιμένων Τήνου και Πάρου.

Το ΣΥΔΕΣΥΣ συνεχίζει την επιτυχημένη και αποτελεσματική συνεργασία του με:

33 αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων συσσωρευτών.

34 αδειοδοτημένους χώρους δευτερογενούς αποθήκευσης αποβλήτων συσσωρευτών.

Τρεις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου – οξέως.

Διαφήμιση