Αρχική Ανακύκλωση Εκπαιδευτικές Ημερίδες από Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης

Εκπαιδευτικές Ημερίδες από Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης

0

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) στα πλαίσια της «Εκπαίδευσης Υπηρεσιών Καθαριότητας Δήμων σε θέματα Ανακύκλωσης» προγραμματίζει μια σειρά από ημερίδες σε όλες τις Περιφέρειες.

Για την Περιφέρεια Αττικής προγραμματίζονται σε συνεργασία με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) δύο εκπαιδευτικές ημερίδες, στις 6 και 19 Απριλίου 2016.

Οι Εκπαιδευτικές Ημερίδες έχουν θέμα «Εκπαίδευση Υπηρεσιών Καθαριότητας Δήμων Αττικής σε θέματα Ανακύκλωσης», και θα λάβουν χώρα στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Μεταφορών, Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγος. Προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο επίπεδο αποτελεσματικότητας και ποιότητας, η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε δύο ημερομηνίες με βάση την χωροταξική θέση των Δήμων της Αττικής:

1.  06 Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη, θα απευθύνεται στους Δήμους των κάτωθι Περιφερειακών Ενοτήτων:

• Ανατολικής Αττικής

• Βόρειου Τομέα Αθηνών

• Δυτικής Αττικής

• Δυτικού Τομέα Αθηνών

2. 19 Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη, θα απευθύνεται στους Δήμους των κάτωθι Περιφερειακών Ενοτήτων:

• Κεντρικού τομέα Αθηνών

• Νότιου Τομέα Αθηνών

• Πειραιώς

• Νήσων

Οι ημερίδες απευθύνονται στους Αντιδημάρχους Καθαριότητας και τους εργαζόμενους των υπηρεσιών καθαριότητας των δήμων της Περιφέρειας Αττικής. Σκοπός της ημερίδας είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των εργαζομένων, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι ικανότητες τους και να αναδειχθεί ο κοινωνικός ρόλος τους για μια αποτελεσματική και αποδοτική ανακύκλωση στον Δήμο τους.

Οι ημερίδες θα διαρκέσουν από τις 09:00 μέχρι τις 14:00 και θα αναπτυχθούν θέματα σχετικά με τα οφέλη του διαχωρισμού αποβλήτων και βιοαποβλήτων για το περιβάλλον, τη συνεργασία ΟΤΑ, EOAN, φορέων κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας και Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ), τις διαδικασίες συλλογής και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών, τα οικονομιά οφέλη του νέου τρόπου διαχείρισης μέσω των Πράσινων Σημείων – ΚΑΕΔΙΣΠ και γενικότερα θέματα εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων.

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here