Αρχική COVID-19 Ευρωκοινοβούλιο: Πράσινο φως στο πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία»

Ευρωκοινοβούλιο: Πράσινο φως στο πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία»

0
EU4Health
Διαφήμιση

Σύνταξη: ecozen.gr

Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε το πρόγραμμα «EU4Health» για την περίοδο 2021-2027. Με στόχο να προετοιμαστούν τα συστήματα υγείας της ΕΕ για μελλοντικές απειλές κατά της υγείας και πανδημίες.

Το νέο πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» θα συμβάλει σε τομείς στους οποίους η ΕΕ μπορεί σαφώς να προσφέρει προστιθέμενη αξία. Συμπληρώνοντας τις πολιτικές των κρατών μελών.

Οι κύριοι στόχοι

Στους κύριους στόχους του συγκαταλέγεται η ενίσχυση των συστημάτων υγείας. Με την καλύτερη συνεργασία και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των χωρών.

Άλλος στόχος του είναι να ενισχύσει τη διαθεσιμότητα και τον οικονομικά προσιτό χαρακτήρα φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού. Καθώς και να διευκολύνει την πρόσβαση στα αγαθά αυτά.

Αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας

Το πρόγραμμα θα προετοιμάσει καλύτερα τα συστήματα υγείας, ώστε να βελτιωθεί η ανθεκτικότητά τους απέναντι σε σοβαρές διασυνοριακές απειλές.

Με αυτόν τον τρόπο, η ΕΕ θα μπορέσει να αντιμετωπίσει όχι μόνο πιθανές μελλοντικές πανδημίες, αλλά και πιο μακροπρόθεσμες προκλήσεις. Όπως η γήρανση του πληθυσμού και οι ανισότητες σε θέματα υγείας.

Το πρόγραμμα θα στηρίξει επίσης δράσεις σχετικά με την ηλεκτρονική υγεία και τη δημιουργία του ευρωπαϊκού «χώρου δεδομένων για την υγεία». Θα στηριχθούν επίσης:

  • Η πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε σεξουαλική και αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη.
  • Η βελτίωση της ψυχικής υγείας.
  • Η επιτάχυνση των προσπαθειών για την καταπολέμηση του καρκίνου.

Οι ευρωβουλευτές τόνισαν τον καίριο ρόλο που θα διαδραματίσει το νέο πρόγραμμα στην καταπολέμηση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. Τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών ομάδων.

Εξέφρασαν επίσης την ικανοποίηση τους για τη δημιουργία, σε επίπεδο ΕΕ, ενός αποθέματος βασικών ιατρικών εφοδίων και εξοπλισμού. Το οποίο θα συμπληρώνει το έργο που επιτελείται στο πλαίσιο του rescEU, και ενός αποθέματος ιατρικού και βοηθητικού προσωπικού που θα κινητοποιείται σε περίπτωση κρίσης στον τομέα της υγείας.

Μετά την επίσημη έγκριση του από το Συμβούλιο, ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ την επομένη της ημέρας δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Τον Μάιο του 2020, η Επιτροπή κατέθεσε πρόταση για τη σύσταση ενός νέου, αυτόνομου προγράμματος με τίτλο «Η ΕΕ για την υγεία», για την περίοδο 2021-2027. Ως τμήμα της απάντησης στην κρίση του κορονοϊού.

Σκοπός του προγράμματος είναι να συμβάλει στην καλύτερη προετοιμασία της ΕΕ. Όσον αφορά στην διαχείριση σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας και να βελτιώσει την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε συμβιβαστική συμφωνία στις 14 Δεκεμβρίου 2020.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθρο6 νέα μέτρα για τη στήριξη της οικονομίας, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός
Επόμενο άρθροΉχο από τον Άρη μετέδωσε το ρόβερ της NASA (audio)