Αρχική Τεχνολογία Νέες λύσεις συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού από την Schneider Electric

Νέες λύσεις συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού από την Schneider Electric

0
Διαφήμιση

Η Schneider Electric προτείνει λύσεις για τη βέλτιστη συντήρηση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού με στόχο την ασφάλεια και τη μείωση του συνολικού κόστους λειτουργίας.

Ο εξοπλισμός διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται στην καρδιά κάθε σύγχρονης επιχείρησης, παρέχοντας ισχύ σε μηχανήματα και συστήματα που έχουν ζωτική σημασία για τη λειτουργία της. Παράλληλα, διατάξεις όπως οι ασφάλειες, οι μετασχηματιστές και τα ρελέ προστασίας, φροντίζουν για την ασφάλεια ανθρώπων και εξοπλισμού. Σε περίπτωση ενός ανεπιθύμητου περιστατικού, ενδέχεται να δημιουργηθεί κίνδυνος και σε επίπεδο ασφαλείας.

Η Schneider Electric, ο παγκόσμιος ειδικός σε θέματα ενεργειακής διαχείρισης και αυτοματισμού, προτείνει τρόπους σχετικά με την αποτελεσματική συντήρηση του εξοπλισμού μέσης, χαμηλής τάσης και UPS, υπογραμμίζοντας ότι στο συγκεκριμένο θέμα οι επιλογές είναι πολλές και διαφορετικές.

Η καλύτερη λύση είναι η πρόληψη

Ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε το θέμα της συντήρησης εξελίσσεται, όπως και ολόκληρος ο κλάδος. Στην πιο απλή της εκδοχή, η συντήρηση περιλαμβάνει την επισκευή του εξοπλισμού μόνο όταν παρουσιαστεί κάποια βλάβη. Μια τέτοια προσέγγιση, συχνά, συνοδεύεται από σημαντικό κόστος και τον εξοπλισμό να παραμένει εκτός λειτουργίας για μεγαλύτερο διάστημα.

Η έννοια της ‘προληπτικής συντήρησης’ ακολουθεί τις εξελίξεις στον κλάδο. Βασίζεται στη λογική που θέλει την πρόληψη να είναι η καλύτερη λύση, καθώς οι προγραμματισμένοι περιοδικοί έλεγχοι του εξοπλισμού μειώνουν την πιθανότητα να εμφανιστεί κάποια βλάβη. Συνδυάζοντας την προληπτική συντήρηση με συγκεκριμένες διαγνωστικές διαδικασίες που διενεργούνται επί τόπου και σε τακτική βάση, βελτιστοποιείται η λειτουργία της εγκατάστασης, και παράλληλα, ο εξοπλισμός διατηρείται αξιόπιστος και ασφαλής, με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Λιγότερες βλάβες, μεγαλύτερη παραγωγικότητα

Η προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στην επιχείρησή σας. Ο επιτόπου διαγνωστικός έλεγχος κάθε εγκατάστασης ελαχιστοποιεί το ρίσκο εμφάνισης κάποιας βλάβης, αυξάνοντας παράλληλα το επίπεδο ασφαλείας ανθρώπων και μηχανημάτων, ενώ επίσης βοηθά στην επιβεβαίωση της σωστής και αξιόπιστης λειτουργίας όλων των διατάξεων προστασίας (π.χ. διακόπτες φορτίου).

Ο εξοπλισμός που συντηρείται τακτικά λειτουργεί πιο οικονομικά, χωρίς σπατάλη ηλεκτρικής ενέργειας. Η προληπτική συντήρηση ενός μηχανήματος του δίνει τη δυνατότητα να λειτουργεί πιο αποδοτικά, το προστατεύει από φθορές και ανεπιθύμητες βλάβες, ενώ παράλληλα, μειώνει το κόστος που καταβάλλουμε για ανταλλακτικά, δεδομένου ότι περιορίζονται οι μεγάλες και περίπλοκες ζημιές.

Η προληπτική συντήρηση διασφαλίζει, επίσης, τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης και βοηθά στη βελτιστοποίηση του λειτουργικού της κόστους, καθώς οι όποιες διακοπές στη λειτουργία των μηχανημάτων είναι προγραμματισμένες και όχι έκτακτες λόγω βλάβης. Αυτό οδηγεί σε συνολικά μικρότερο κόστος χρήσης (TCO), καθώς τόσο το CapEx για την προμήθεια εξοπλισμού, όσο και το OpEx για την αποκατάσταση της λειτουργίας μετά από βλάβες, μειώνονται σημαντικά.

Προηγμένα εργαλεία για βέλτιστη απόδοση

Για την καλύτερη φροντίδα του εξοπλισμού, η προληπτική συντήρηση θα πρέπει να συνοδεύεται και από ένα πρόγραμμα επιτόπιων διαγνωστικών ελέγχων. Οι τακτικοί διαγνωστικοί έλεγχοι επιτρέπουν εγκαίρως τον εντοπισμό συμπτωμάτων που προκύπτουν από μια ενδεχόμενη δυσλειτουργία ή τη μειωμένη απόδοση μιας εγκατάστασης, πριν εμφανιστεί κάποια βλάβη. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να διατηρείται η απόδοση του εξοπλισμού σε επίπεδο όσο το δυνατόν πιο κοντά στο βέλτιστο.

Τα πακέτα διαγνωστικών ελέγχων που προσφέρουν οι κατασκευαστές του εξοπλισμού δίνουν, επίσης, τη δυνατότητα της συλλογής και της διαχείρισης χρήσιμων πληροφοριών και στοιχείων σχετικά με τη λειτουργία οποιουδήποτε τμήματος του εξοπλισμού Μ.Τ., Χ.Τ. & UPS.

Για το σκοπό αυτό, υπάρχουν διαθέσιμα:

Ειδική βάση με τεχνικά στοιχεία παλιότερων μοντέλων του εξοπλισμού, ώστε να μπορεί να γίνει σύγκριση των αρχικών με τις τρέχουσες τιμές λειτουργίας (διαγνωστικά εργαλεία ProDiag, ProFusion, ProRelay Box).

Ειδικοί τεχνικοί που μπορούν να συμβουλέψουν και να κατευθύνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έχοντας ως στόχο την αύξηση της διάρκειας ζωής του εξοπλισμού.

Εμπειρία στη συντήρηση εξοπλισμού κάτω από ακραίες συνθήκες.

Αξιόπιστη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση σε σχέση με τη σταδιακή απαξίωση παλαιού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητα γνήσιων ανταλλακτικών, ώστε να καθίσταται εφικτός ο προγραμματισμός της επέκτασης, η αναβάθμιση ή η ανακατασκευή του (retrofit, όπως π.χ. το ECOFIT™ της Schneider Electric).

Μια προηγμένη στρατηγική διαχείρισης δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης του εξοπλισμού M.T., Χ.Τ. & UPS, μαζί με τα απαραίτητα εργαλεία του κατασκευαστή και μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια το επίπεδο του κινδύνου, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των ανθρώπων και της εγκατάστασης.

Διαφήμιση