Αρχική Προστασία - Αναπλάσεις Θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική εφαρμογή Κανονισμού Ασφαλείας Φραγμάτων

Θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική εφαρμογή Κανονισμού Ασφαλείας Φραγμάτων

0
Διαφήμιση

Μπαίνει τέλος στην πλημμελή συντήρηση των φραγμάτων που έθετε σε κίνδυνο τους πολίτες και τις περιουσίες τους και συστήνεται Διοικητική Αρχή Φραγμάτων που θα ελέγχει δημόσια και ιδιωτικά φράγματα σε όλα τα στάδια: Μελέτη, Κατασκευή και Λειτουργία.

Ειδικότερα, τη θεσμοθέτηση και υποχρεωτική εφαρμογή Κανονισμού Ασφαλείας Φραγμάτων, όπως επίσης και τη σύσταση Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων, η οποία θα διασφαλίζει την τήρηση του Κανονισμού, ανακοίνωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστος Σπίρτζης ανακοινώνει

Με τη σχετική υπουργική απόφαση, που υπέγραψε ο κ. Σπίρτζης, ικανοποιείται ένα χρόνιο και πάγιο αίτημα του τεχνικού κόσμου και τίθεται σε εφαρμογή ένα άρτιο νομικό πλαίσιο με κανόνες για την ασφάλεια των φραγμάτων, το οποίο μέχρι σήμερα ήταν ανύπαρκτο στη χώρα μας.

Πρωτίστως όμως, ο νέος Κανονισμός Ασφαλείας Φραγμάτων θα ενισχύσει το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών. Κι αυτό γιατί θεσπίζονται κανόνες, ώστε να προλαμβάνονται τυχόν δυσάρεστα, αλλά ακόμη και καταστροφικά συμβάντα, τα οποία θα ήταν δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες, δημόσιες υποδομές, αλλά και σοβαρές ζημιές στο περιβάλλον.

Οι πρόσφατες πλημμύρες στην Αρτα και τον Έβρο (2015 και 2016), που προκλήθηκαν από την κακή λειτουργία των φραγμάτων, απέδειξαν περίτρανα την αναγκαιότητα θέσπισης κανόνων και ελέγχων.

Ειδικότερα, σκοπός του Κανονισμού που τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή διά της απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, είναι η θέσπιση κανόνων και διαδικασιών ελέγχων – επιθεωρήσεων των δημόσιων και ιδιωτικών φραγμάτων, σε όλα τα στάδια: Μελέτη, Κατασκευή και Λειτουργία.

Το πλέγμα των κανόνων και ελέγχων θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε όλα τα φράγματα ταμίευσης ή συγκράτησης νερού, τα οποία έχουν ύψος μεγαλύτερο από 5m και χωρητικότητα ταμιευτήρα ίση ή μεγαλύτερη από 50.000 m3.

Βάσει της υπουργικής απόφασης θεσπίζονται:

⦁ Διοικητική Αρχή Φραγμάτων (ΔΑΦ), η οποία συγκροτείται και λειτουργεί ως Επιτροπή στα πλαίσια της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

⦁ Μητρώο Ελληνικών Φραγμάτων, το οποίο θα συνταχθεί με ευθύνη της Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων. Το μητρώο θα επικαιροποιείται κάθε έξι μήνες και θα αποτελεί μία συμπαγή βάση δεδομένων, η οποία θα περιέχει λεπτομερή στοιχεία για όλα τα φράγματα της Ελλάδας.

Μπαίνει τέλος στην πλημμελή συντήρηση των φραγμάτων που υπήρχε μέχρι σήμερα, εξαιτίας της μη ύπαρξης θεσμικού πλαισίου. Γεγονός που μεγιστοποιούσε ενδεχόμενες αστοχίες φραγμάτων, και ταυτόχρονα μείωνε την προστασία των πολιτών και των περιουσιών τους.

Με την εφαρμογή του Κανονισμού Ασφαλείας Φραγμάτων θα πραγματοποιηθούν σταδιακά οι θεσπιζόμενοι έλεγχοι στα 129 καταγεγραμμένα φράγματα της χώρας, τα οποία θα αποκτήσουν διαχειριστή, με υποχρεώσεις, όπως αυτές απορρέουν από τον Κανονισμό Ασφαλείας Φραγμάτων.

Τέλος, προβλέπεται μέριμνα για τα φράγματα που βρίσκονται σήμερα σε εγκατάλειψη ή δεν χρησιμοποιούνται για το σκοπό της κατασκευής τους.

Με ευθύνη της Περιφέρειας στα διοικητικά όρια της οποίας βρίσκονται τα φράγματα αυτά, ο αρμόδιος Περιφερειάρχης οφείλει να δρομολογήσει τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό Ασφάλειας Φραγμάτων, σε διάστημα τεσσάρων ετών.

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here