Αρχική Προγράμματα Ε.Κ.Ε. INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.:Πρόταση για Διανομή Μερίσματος 0,16 ευρώ/μετοχή

INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.:Πρόταση για Διανομή Μερίσματος 0,16 ευρώ/μετοχή

0
interlife
Διαφήμιση

 

Κερδοφορία, Αύξηση Παραγωγής, Ενεργητικού, Επενδύσεων, Ιδίων Κεφαλαίων και Αποθεμάτων καθώς και υψηλοί Δείκτες Φερεγγυότητας χαρακτηρίζουν τα Αποτελέσματα του 2023 της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, τη διανομή μερίσματος 0,16 ευρώ/μετοχή, ποσό αυξημένο κατά 33,33% έναντι του περυσινού μερίσματος. Το συνολικό διανεμόμενο μέρισμα ανέρχεται στο ποσό των 2.956.283,04 €, ήτοι το 21,57% των Κερδών μετά φόρων.

Αναλυτικότερα, τα Οικονομικά Μεγέθη της Εταιρίας, σύμφωνα με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση που κοινοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών, έχουν ως εξής:

Νέα Ασφαλιστικά Προϊόντα

Το 2023, η Εταιρία δημιούργησε το Πρόγραμμα Ασφάλισης Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) και Τηλεκατευθυνόμενων Αερομοντέλων “DRONES”, το Πρόγραμμα “Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης” (D&O – Directors & Officers Liability), το Πρόγραμμα Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Καταλυμάτων Airbnb και το Πρόγραμμα Ασφάλισης Καρτών, “Safe WALLET”.

EIKONA INTERLIFE

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η INTERLIFE συνέχισε την υλοποίηση του Προγράμματος «προσφέρω …αλλιώς», στο πλαίσιο του οποίου στηρίζει την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, το Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος, την ΕΛΕΠΑΠ, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών Βορείου Ελλάδος, το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Καρπάθου, το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού – ΚΜΟΠ (για το πρόγραμμα «Live Without Bullying»), το Σωματείο ΣΥΖΩΗ, την περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη ΦύσηΚαλλιστώ, και αθλητικά Σωματεία και Ομίλους σε όλη την Ελλάδα, ενώ προχώρησε στην παροχή 1,1 τόνου τροφίμων σε Κοινωνικά Παντοπωλεία.

Αναλυτικές πληροφορίες στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση εδώ.

 

*Κατόπιν εφαρμογής ΔΠΧΑ 17 η ζημία ύψους € 7,97 του 2022 μειώθηκε στο ποσό των € 0,93 εκατ.€

Διαφήμιση