Αρχική Τεχνολογία Ρεκόρ: 150 εκατ. ηλεκτρονικές συναλλαγές με το Δημόσιο σε έξι μήνες

Ρεκόρ: 150 εκατ. ηλεκτρονικές συναλλαγές με το Δημόσιο σε έξι μήνες

0
laptop
Διαφήμιση

Σύνταξη: ecozen.gr

Αυξάνονται και πληθύνονται και οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές. Η πανδημία επίσπευσε την κατάσταση τόσο στον ιδιωτικό τομέα, όσο και το Δημόσιο. Ειδικά για το Δημόσιο και τη γνωστή γραφειοκρατία του, τα αποτελέσματα ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. Εντυπωσιακή αύξηση καταγράφηκε από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο του 2021

150 εκατ. online συναλλαγές

Σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το πρώτο εξάμηνο του έτους έγιναν 150 εκατ. online συναλλαγές. Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου τα συστήματα του Δημοσίου είτε παρείχαν ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες είτε «μίλησαν μεταξύ τους» αθροιστικά περισσότερες από 150.000.000 φορές. Γεγονός που απέτρεψε τους πολίτες από ισάριθμες διά ζώσης επισκέψεις στις υπηρεσίες του Δημοσίου. Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί και σε σύγκριση με το 2020, που σημειώθηκαν 90.000.000 συναλλαγές. Από 34.000.000 και 8.000.000 τα έτη 2019 και 3018 αντιστοίχως.

Το gov.gr νίικησε

Νικητής αναδεικνύεται κατά κοινή ομολογία το gov.gr. Κατόρθωσε να συγκεντρώσει όλες τις έως τότε υφιστάμενες ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου προς τους πολίτες σε μία πλατφρόρα. Αλλά και να προσθέσει νέες, αρκετές εκ των οποίων λειτούργησαν υποδειγματικά. Χαρακτηριστική περίπτωση η διαδικασία του εμβολιασμού. Ο αριθμός των αυθεντικοποιήσεων, για πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες με τη χρήση των κωδικών Taxisnet, έφτασε κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2021 τα 86 εκατομμύρια. Αναλογικά, σε όλη τη διάρκεια του 2020  είχαν πραγματοποιηθεί 54 εκατομμύρια κλήσεις για αυθεντικοποίηση,  δηλαδή η αύξηση είναι της τάξης του 218%. Ο αριθμός των κλήσεων διαλειτουργικότητας για αυτοματοποιημένη διαβίβαση στοιχείων μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου ανήλθε σε περίπου 64 εκατομμύρια στο πρώτο εξάμηνο του 2021. Το 2020 ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 37 εκατομμύρια. Σημειώθηκε, δηλαδή, αύξηση 245%.

Διαφήμιση