Αρχική Τουρισμός - Ταξίδια Εκσυγχρονίζεται το τουριστικό λιμάνι της Σκιάθου

Εκσυγχρονίζεται το τουριστικό λιμάνι της Σκιάθου

0
DJI 0237
Λιμάνι Σκιάθου
Διαφήμιση

Σε διάστημα 3 μηνών αναμένεται να είναι έτοιμο το ολοκληρωμένο σχέδιο εκσυγχρονισμού (masterplan) για τον τουριστικό λιμένα Σκιάθου. Αυτό θα περιλαμβάνει τον επανασχεδιασμό της μαρίνας και την απαναχωροθέτησή της ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες του νησιού.

Η μαρίνα Σκιάθου έχει χωροθετηθεί με την υπ’ αριθμ. Τ/3948/26.10.1999 Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης  (Φ.Ε.Κ. 799/ Δ’ /08.11.1991). Ωστόσο δεδομένου του μεγάλου χρονικού διαστήματος που έχει περάσει από την ανωτέρω χωροθέτηση χωρίς να έχει υλοποιηθεί η μαρίνα και των νέων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί, κρίνεται αναγκαίος αφ’ ενός ο επανασχεδιασμός της μαρίνας και αφ’  ετέρου η συνεπαγόμενη τροποποίηση της υφιστάμενης χωροθέτησης ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στη Σκιάθο αλλά και στην αγορά του θαλάσσιου τουρισμού με σκάφη αναψυχής.

Το νέο masterplan εκτιμάται ότι θα ανταποκρίνεται καλύτερα στα νέα δεδομένα στον τομέα των τουριστικών λιμένων, καθώς και στις νέες τοπικές συνθήκες ανάπτυξης του παραλιακού μετώπου της Σκιάθου. 

Για τη διαμόρφωση του νέου masterplan των λιμενικών και χερσαίων έργων της μαρίνας θα ληφθούν υπόψη τα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής (και κυρίως τα αποτελέσματα ειδικής μελέτης του κυματικού κλίματος), καθώς και τα λοιπά ανθρωπογενή δεδομένα, έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένας λειτουργικός μεν αλλά μικρότερης κλίμακας τουριστικός λιμένας, σε αρμονία με το περιβάλλον και με αντίστοιχα μικρότερο κόστος κατασκευής.

DJI 0095
Σκιάθος Λιμένας

Από το masterplan θα προκύψουν όλα τα αναγκαία, σύμφωνα με την νομοθεσία, στοιχεία για την αναγκαία τροποποίηση της υφιστάμενης χωροθέτησης, όπως η γενική διάταξη των λιμενικών έργων, η δυναμικότητα και η κατανομή των θέσεων ελλιμενισμού σκαφών, τα όρια και το μέγεθος της θαλάσσιας και της χερσαίας ζώνης, οι προτεινόμενες νέες οριογραμμές αιγιαλού και παραλίας, η διαμόρφωση της χερσαίας ζώνης με τις προβλεπόμενες κτιριακές εγκαταστάσεις, τα δίκτυα και τις λοιπές υποδομές, ο κατ’ εκτίμηση προϋπολογισμός των έργων κλπ.

Η υπογραφή σύμβασης μελέτης με την MARNET ATE

Για αυτόν το λόγο το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκιάθου, κατόπιν πολύμηνης επικοινωνίας και τηλεδιασκέψεων, υπέγραψε σύμβαση μελέτης με τίτλο «Νέο Προγραμματικό Σχέδιο (masterplan) λιμενικών & χερσαίων έργων Μαρίνας Σκιάθου» με την Εταιρεία MARNET ATE, η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες μελετών στη χώρα, εξειδικευμένη στο σχεδιασμό τουριστικών λιμένων, μαρινών και καταφύγιων αλιευτικών σκαφών και έχει αναλάβει την εκπόνηση μελετών στα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας. Η δαπάνη προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Δ.Λ.Τ. Σκιάθου έτους 2020 και η χρονική διάρκεια εκπόνησης της μελέτης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Στο πρώτο στάδιο εγκρίνονται τόσο ο γενικός σχεδιασμός της μαρίνας όσο και οι γενικοί περιβαλλοντικοί όροι για τον εν λόγω σχεδιασμό μέσω της έκδοσης νέου Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.). Στο δεύτερο στάδιο εγκρίνονται οι προτεινόμενες λιμενικές και χερσαίες υποδομές, καθώς και οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης και λειτουργίας των έργων μέσω της έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.). Κατόπιν, μάλιστα, σχεδιασμού και συντονισμένων ενεργειών ο Δήμος πέτυχε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, που είναι ο φορέας διαχείρισης του λιμένα, να του παραχωρηθεί το συγκεκριμένο δικαίωμα, ώστε να μπορεί να αποφασίζει ο ίδιος ο Δήμος αναφορικά με το σχεδιασμό και τη χωροθέτηση του  λιμένα και κατ’ επέκταση να ανταποκρίνεται στις υπάρχουσες ανάγκες.

Ο Δήμαρχος Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας ευχαρίστησε θερμά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της MARNETATE, κ. Νικόλαο Φλώριο, για την συνεργασία, τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, κ.Γιώργο Αντωνίτσα, για τις συντονισμένες ενέργειες, τους επιχειρηματίες, που δραστηριοποιούνται στον ιστιοπλοϊκό τουρισμό για τις προτάσεις τους και δήλωσε πως “πρωταρχικός στόχος είναι η έκδοση του νέου Προεδρικού Διατάγματος που θα δώσει οριστική λύση στην αδειοδότηση της πλωτής και  θα δώσει αναπτυξιακή δυναμική στον ιστιοπλοϊκό τουρισμό.”

Διαφήμιση