Αρχική Special Topics - 2 INTERLIFE Ασφαλιστική: Προσφέρω…αλλιώς στο Περιβάλλον

INTERLIFE Ασφαλιστική: Προσφέρω…αλλιώς στο Περιβάλλον

Μια ρεαλιστική αποτύπωση των «έργων και ημερών» της Εταιρίας αποτελεί ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας του έτους 2022 που δημοσίευσε η INTERLIFE Ασφαλιστική με στόχο να συνδράμει και να συμβάλει αποτελεσματικά στις μεγάλες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας.

0
INTERLIFE
Διαφήμιση

Την 8η έκδοση της Έκθεσης Εταιρικής κοινωνικής ευθύνης όπου παρουσιάζονται οι Αρχές και οι Αξίες που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρίας, παρουσίασε η INTERLIFE Ασφαλιστική  Στην έκθεση αποτυπώνεται η ανταπόκριση της Εταιρείας στις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις της περασμένης χρονιάς.

Σύνταξη ecozen.gr

Σημειώνεται ότι, παρόλο που η INTERLIFE Ασφαλιστική δεν υπόκειται στο νομοθετικό/κανονιστικό πλαίσιο δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, έχει ενσωματώσει παράγοντες βιωσιμότητας στη λειτουργία της στο μέτρο και στο βαθμό που την αφορά. Ο Απολογισμός έχει καταρτισθεί με επιρροή από τα GRI standards (with reference to GRI standards) και τους δείκτες του Οδηγού Δημοσιοποίησης
Πληροφοριών ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών (2022).

Σπατάλη Φαγητού- Σταματάμε την αλυσίδα σπατάλης

O ΟΗΕ (Food and Agriculture Organization) υπολογίζει ότι κάθε χρόνο 1,3 δισεκατομμύρια τόνοι τροφίμων χάνονται ή πετιούνται. Στην INTERLIFE σταματάμε την αλυσίδα σπατάλης έτσι ώστε τίποτα να μην πάει χαμένο. Στο εστιατόριο της Εταιρίας όλες οι μερίδες και τα φρέσκα προϊόντα είναι προσεκτικά μετρημένα έτσι ώστε να μην καταλήγει τίποτα στα σκουπίδια.

Καμπάνιες Ευαισθητοποίησης

 • Προωθούμε ανοιχτά τα περιβαλλοντικά ζητήματα
  Με στόχο την ευαισθητοποίηση του Κοινωνικού Συνόλου, η INTERLIFE προχωρά σε ενημέρωση μέσω των social media της Εταιρίας η οποία βασίζεται σε περιβαλλοντικά ζητήματα της εποχής μας. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται διασπορά της ενημέρωσης σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της Εταιρίας ενώ ταυτόχρονα παροτρύνεται το σύνολο του πληθυσμού να λάβει δράση στη δόμηση ενός βιώσιμου πλανήτη.
 • Car Pooling Προωθούμε ανοιχτά τα περιβαλλοντικά ζητήματα

interlife

Η Εταιρία προωθεί την ενέργεια carpooling καθώς η κίνηση των I.X. αποτελεί βασική αιτία της μόλυνσης του περιβάλλοντος, αφού ευθύνεται για το 62% των συνολικά εκπεμπόμενων υδρογονανθράκων, για το 63% των συνολικά εκπεμπόμενων οξειδίων του αζώτου και για το 80% του συνολικά εκπεμπόμενου μονοξειδίου του άνθρακα.

 • Ατομικό Καθήκον και Συνολική Ευθύνη”
  Ο εθελοντισμός, αποτελεί θεμελιώδη αξία για τη διοίκηση και τους
  εργαζομένους της INTERLIFE, ενώ η αξία της προσφοράς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη φιλοσοφία της Εταιρίας. Όλοι, ανταποκρίνονται σε κάθε κάλεσμα και δράση για προσφορά, γεγονός που διαμορφώνει την εταιρική κουλτούρα ενισχύοντας, παράλληλα, την κοινωνική τους συνείδηση.
  Οι εργαζόμενοι, υιοθετούν την πεποίθηση ότι η προσφορά αποτελεί ατομικό καθήκον και ευθύνη όλων. Μέσα από μια σειρά εθελοντικών δράσεων, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες δίνοντας έτσι υπόσταση στην ηθική αλυσίδα αξίας. Όλοι, έχουν στόχο τη συνεργασία για την επίτευξη του γενικού καλού,
  για τη στήριξη ανθρώπων που βρίσκονται ανάγκη, για τη βιωσιμότητα, για ένα πράσινο αύριο και για μια κοινωνία με λιγότερες κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες. Κάθε πράξη εθελοντισμού και προσφοράς, ακόμη και μικρή, όταν πολλαπλασιάζεται και επαναλαμβάνεται μπορεί να αλλάξει
  τον κόσμο.

Αυτή είναι η πεποίθηση και φιλοδοξία των εργαζομένων της
INTERLIFE – πυξίδα των δράσεων και δέσμευση για το αύριο.

Δείτε ολόκληρη την Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2022 της Interlife εδώ : Interlife eke22

 

Διαφήμιση