Αρχική Special Topics - 2 Οι ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές της WIND για «έξυπνες» πόλεις

Οι ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές της WIND για «έξυπνες» πόλεις

Η ευρεία γκάμα ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών που έχει δημιουργηθεί περιλαμβάνει και έξυπνες λύσεις για την υγεία, την κινητικότητα, τον ψηφιακό πολιτισμό αλλά και τον τουρισμό.

0
5G image
Διαφήμιση

Μέσα από μία ευρεία γκάμα ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών η WIND Ελλάς, συνεχίζει να συμβάλλει ενεργά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, αλλά και στην αντιμετώπιση των σύγχρονων αστικών προκλήσεων, με σκοπό τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Παράλληλα, οι νέες ψηφιακές λύσεις που παρέχει η εταιρεία μπορούν να υποστηρίξουν μία σειρά από ανάγκες του δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, συμμετέχοντας ενεργά και αποτελεσματικά στο ψηφιακό εκσυγχρονισμό τους.

Η νέα σειρά ψηφιακών λύσεων της WIND

Η νέα σειρά ψηφιακών λύσεων της WIND περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συστήματα

  • Έξυπνης Διαχείρισης των Υδάτων (Smart Water Management) για την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων των πόλεων,
  • Έξυπνης Στάθμευσης  (Smart Parking), όπου μέσα από τη χρήση του προηγμένου δικτύου της WIND διευκολύνεται η εξεύρεση ελεύθερων θέσεων στάθμευσης από τους οδηγούς, καθώς και
  • Ενεργειακής Διαχείρισης Κτηρίων (Buildings Energy Management), για τη βελτίωση του σχεδιασμού και την ανάληψη των απαραίτητων δράσεων μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης. 

Επιπλέον, ανάμεσα στις νέες ψηφιακές λύσεις που έχει αναπτύξει η WIND περιλαμβάνεται και ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων, μέσα από το οποίο η εταιρεία παρέχει εξοπλισμό και δίκτυα για την αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο, καθώς και την πληροφοριακή υποστήριξη των αρμόδιων ομάδων.

Η ευρεία γκάμα ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών που έχει δημιουργηθεί περιλαμβάνει και έξυπνες λύσεις για

  • Την υγεία (e-health),
  • Την κινητικότητα (smart mobility),
  • Τον ψηφιακό πολιτισμό αλλά και
  • Τον τουρισμό, που αποτελούν βασικούς στρατηγικούς άξονες δραστηριότητας της WIND.

«Για όλους μας στην WIND, η έμπρακτη και άμεση συμβολή μας στο ψηφιακό μετασχηματισμό των πόλεών μας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. Επενδύουμε συστηματικά στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μας, με τα ικανότερα στελέχη του κλάδου, καθώς και στην ανάπτυξη όλων των τεχνολογικών υποδομών μας, για να προσφέρουμε «έξυπνες» ψηφιακές εφαρμογές και υπηρεσίες που θα συμβάλλουν σε πιο βιώσιμες, ασφαλέστερες και πιο υγιείς πόλεις για να ζούμε. Θέλουμε να είμαστε για τους πολίτες, τους πελάτες και τους εταίρους μας ένας πολύτιμος και αξιόπιστος συνεργάτης» σημειώνει ο Αλέξανδρος Μπρέγιαννης, Διευθυντής Έργων Δημόσιου Τομέα.

Όλες οι καινοτόμες λύσεις που παρέχει η WIND έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο της δέσμευσης και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας, για την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική ανάπτυξη των πόλεων και συνολικότερα της  χώρας.

Διαφήμιση