Αρχική Περιβάλλον Υποχρεωτική η ταυτότητα κτηρίου από 1η Οκτωβρίου

Υποχρεωτική η ταυτότητα κτηρίου από 1η Οκτωβρίου

0
athens 2
Διαφήμιση

Σύνταξη: ecozen,gr

Με τις πολεοδομικές και χωροταξικές ρυθμίσεις που εισαγάγει το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, καθίσταται υποχρεωτική η ταυτότητα κτηρίου από την 1η Οκτωβρίου. Το νομοσχέδιο για τη διαχείριση των αποβλήτων και την ανακύκλωση παρουσίασε ο υπουργός ΠΕΝ, Κώστας Σκρέκας σε συνέντευξη Τύπου. Αμέαως μετά κατετέθη στη Βουλή.

ΣΚΡΕΚΑΣ Κ2

 

Βεβαίωση μηχανικού

Προβλέπεται τρίμηνη παράταση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2021 της βεβαίωσης μηχανικού. Αντιστοίχως τρίμηνη παράταση και της υποχρεωτικής ταυτότητας του κτηρίου. Η ρύθμιση που εισάγεται στη Βουλή προβλέπει  «παράταση ισχύος των βεβαιώσεων μηχανικού του Ιανουαρίου 2021 χωρίς να απαιτείται υποχρέωση σύνταξης ταυτότητας κτιρίου έως 30/9/2021». Μετά την τρίμηνη παράταση, δηλαδή από 1η Οκτωβρίου 2021 «η συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου θα γίνει υποχρεωτική».

Μεταβιβάσεις ακινήτων

Η αναμονή της νομοθετικής ρύθμισης έχει “παγώσει” τις μεταβιβάσεις ακινήτων από τις 30 Ιουνίου 2021, που έληξε η προηγούμενη παράταση που είχε δοθεί. Ο χρόνος της τελικής ψήφισης του νομοσχεδίου από την Ολομέλεια της Βουλής  θα αποφασιστεί από την αρμόδια επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία του. Μέχρι την τελική ψήφιση του νομοσχεδίου και τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ, θα έχει ήδη περάσει ο πρώτος μήνας της τρίμηνης παράτασης.

Πολεοδομικές παρατάσεις

Για τις πολεοδομικές παρατάσεις συνολικά περιλαμβάνεται άρθρο το οποίο αφορά σε παρατάσεις και αναστολές προθεσμιών. Λόγω της αδυναμίας τήρησης των προβλεπόμενων προθεσμιών από μέρους των υπόχρεων ελέω Covid-19. Ειδικότερα προβλέπονται:

  • Η παράταση ισχύος των βεβαιώσεων μηχανικού του Ιανουαρίου 2021 χωρίς να απαιτείται υποχρέωση σύνταξης ταυτότητας κτηρίου έως 30/9/2021. Συνεχίζεται, δηλαδή, η παράλληλη λειτουργία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου με τις βεβαιώσεις μηχανικού του ν. 4495/2017 για τις συναλλαγές σε ακίνητα και κάθε νόμιμη χρήση έως την 1η Οκτωβρίου.
  • Η παροχή δυνατότητας στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες σε περιπτώσεις ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων. Εάν έχει επέλθει αυτοδίκαιη άρση λόγω παρέλευσης της δεκαοκτάμηνης προθεσμίας από τον δικαστικό καθορισμό τιμής μονάδας, να μπορούν να υποβάλουν αίτηση και υπεύθυνη δήλωση. Προς τον υπόχρεο φορέα καταβολής της αποζημίωσης για τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης και την καταβολή της δικαστικά καθορισμένης προσωρινής ή οριστικής αποζημίωσης μέχρι και τις 31.12.2024.
  • Η παροχή δυνατότητας αναστολής οικοδομικών αδειών κατά τη διαδικασία εκπόνησης Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου.
  • Ουσιαστικές βελτιώσεις στην υφιστάμενη νομοθεσία για τη χωροθέτηση Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή ολοκληρώνουν τον κύκλο των νομοθετικών πρωτοβουλιών για την εκκίνηση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων. Έτσι θα τεθεί «φρένο» στην εκτός σχεδίου δόμηση. Θα καθοριστούν χρήσεις γης, όρους δόμησης και περιοχές προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας.
  • Διορθώσεις του ν. 4495/2017, επιταχύνουν περαιτέρω την έκδοση οικοδομικών αδειών. 

 

Διαφήμιση