Αρχική Επιχειρείν VODAFONE: Αποκέντρωση εάν υπάρξει η δυνατότητα σύνδεσης internet

VODAFONE: Αποκέντρωση εάν υπάρξει η δυνατότητα σύνδεσης internet

0
VODAFONE
Διαφήμιση

Η εμπειρία της πανδημίας λόγω COVID-19 έχει αλλάξει τη στάση των πολιτών για τη ζωή στην ύπαιθρο σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με την έρευνα “Digitising Europe Pulse” του Ινστιτούτου Vodafone, η οποία έδειξε ότι και στη χώρα μας, έξι στους δέκα Έλληνες θα σκέφτονταν να μετακομίσουν στην περιφέρεια τα επόμενα 1-2 χρόνια, καταγράφοντας, μάλιστα, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη στο σχετικό ερώτημα. 

Έρευνα

Όπως σημειώνεται στην έρευνα που διενεργήθηκε από την Kantar, με περισσότερους από 15.000 ερωτηθέντες από 15 ευρωπαϊκές χώρες, υπ’ αριθμόν ένα προϋπόθεση για τη ζωή στην ύπαιθρο είναι μακράν μια καλή σύνδεση στο Διαδίκτυο: Το 75% των κατοίκων αστικών περιοχών τη θεωρεί απαραίτητη, καταγράφοντας – στην ελληνική περίπτωση – την τρίτη υψηλότερη επίδοση στην Ευρώπη. 

Και συμπληρώνεται από την ανάγκη για καλή πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας (72%) και ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας (63%), δύο ερωτήσεις στις οποίες οι Έλληνες καταγράφουν την υψηλότερη επίδοση της έρευνας πανευρωπαϊκά. 

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ο τρόπος με τον οποίο η ΕΕ και οι κυβερνήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των  κοινοτήτων στην περιφέρεια και να ενισχύσουν την ψηφιοποίηση της περιφέρειας στο πλαίσιο των στόχων της Ψηφιακής δεκαετίας, αναλύεται επίσης σε μια νέα έκθεση που ανατέθηκε από τον Όμιλο Vodafone και εκπόνησε η Deloitte με τίτλο «Ενίσχυση της  συνδεσιμότητας στην περιφέρεια». 

Παράλληλα, σύμφωνα με την έρευνα, ένας στους δύο Έλληνες – κάτοικους τόσο αστικών κέντρων όσο και απομακρυσμένων περιοχών- παραδέχεται ότι η πανδημία άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τη ζωή στην ύπαιθρο. Μάλιστα, περισσότεροι από τους μισούς δηλώνουν ότι τα πλεονεκτήματα της ζωής εκεί είναι σημαντικά.

Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα

Απαντώντας στην ερώτηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ζωής στην περιφέρεια, το 66% αντιστοίχως και το 76% των κατοίκων αστικών περιοχών θεωρεί την εγγύτητα στη φύση και τα οφέλη της για έναν υγιεινό τρόπο ζωής ως τα κυριότερα θετικά σημεία. Μόνο το 34% αναφέρει τα χαμηλότερα ενοίκια ως κίνητρο επιλογής της ζωής στην ύπαιθρο. Τα πλεονεκτήματα της ζωής στην ύπαιθρο υπερτερούν για το 52% των κατοίκων αστικών περιοχών. 

H Μαρία Σκάγκου, Αντιπροέδρος Δ.Σ και διευθύντρια εξωτερικών υποθέσεων της Vodafone Ελλάδας, δήλωσε: «Η εμπειρία της πανδημίας δείχνει ότι το γεφύρωμα του χάσματος μεταξύ της αστικής καθημερινότητας και της ζωής στην περιφέρεια φαίνεται να έχει γίνει ακόμη πιο σημαντικό σε Ελλάδα και Ευρώπη. Όπως καταδεικνύει η έρευνα του νέου Digitizing Europe Pulse, η πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετακόμιση στην ύπαιθρο είναι η συνδεσιμότητα, η οποία εξακολουθεί να αποδεικνύεται ανεπαρκής σε πολλές χώρες. Λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της Ψηφιακής Δεκαετίας και τις επενδύσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που προορίζονται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, η ΕΕ έχει τώρα μια μοναδική ευκαιρία να προωθήσει τη συνοχή και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών.» 

Μεθοδολογία

Διαδικτυακή έρευνα που διενήργησε η Kantar σε 15.000 πολίτες από 15 ευρωπαϊκές χώρες, όπως: Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία, Τσεχία. Το δείγμα ήταν μεγέθους τουλάχιστον 1.000 συνεντεύξεων ανά χώρα και όλοι οι συμμετέχοντες ήταν ηλικίας 16 ετών και άνω. Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε μεταξύ 05.05 και 16.05.2021. Η πλήρης έκθεση θα είναι διαθέσιμη τις επόμενες εβδομάδες. 

Ευκαιρία ανάπτυξης

Η Ελλάδα και η Ευρώπη, διαθέτοντας πλέον τον μηχανισμό του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έχουν μία μοναδική ευκαιρία να ψηφιοποιήσουν την οικονομία τους.

Η χρηματοδότηση για την υποστήριξη της συνδεσιμότητας σε απομακρυσμένες περιοχές θα είναι καθοριστικής σημασίας για  να διασφαλιστεί ότι το ψηφιακό χάσμα δεν θα διευρυνθεί και δεν θα αφήσει πίσω του το 30% των πολιτών που ζουν στην περιφέρεια την ώρα που η υπόλοιπη Ευρώπη θα επιταχύνει τον ψηφιακό της μετασχηματισμό. 

Τα οφέλη

Τα οφέλη της ψηφιοποίησης της περιφέρειας είναι δυνητικά μεγάλα. Η ενίσχυση της ευρυζωνικότητας μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη όλων των πυλώνων του μακροπρόθεσμου αυτού οράματος και έχει ρόλο – κλειδί για την επίτευξη των στόχων της Ψηφιακής Δεκαετίας της ΕΕ. 

Επιπλέον, η ενίσχυση της συνδεσιμότητας και της ψηφιοποίησης θα βοηθήσει στην μετεξέλιξη της περιφέρειας, συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων οικοσυστημάτων και προσελκύοντας ανθρώπινο δυναμικό που θα απολαύσει τα οφέλη της ζωής μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. 

Ωστόσο, το κόστος της επέκτασης των ψηφιακών υποδομών στην περιφέρεια και της επίτευξης των ψηφιακών στόχων της ΕΕ, μπορεί να είναι σημαντικό.  Παρόλο που οι υπεύθυνοι για την χάραξη της πολιτικής αναγνωρίζουν την ανάγκη υποστήριξης αυτού του σκοπού, με μέτρα για την ανάπτυξη των δικτύων και τη μείωση του κόστους τους, αυτά ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. 

Προκειμένου η υποστήριξη αυτή να είναι αποτελεσματική

  • Εκτιμήσει το κόστος και να αναγνωρίσει τα κοινωνικά οφέλη της συνδεσιμότητας στην περιφέρεια, λαμβάνοντας  υπόψη τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε περιοχής (πχ. τομείς και μεγέθη επιχειρήσεων, δημόσιες υπηρεσίες, επίπεδο ψηφιακών υποδομών κτλ). Αυτή η προσέγγιση θα πρέπει να λάβει υπόψη και την ανάπτυξη διαφορετικών τεχνολογιών δικτύων. 
  • Εξετάσει την υλοποίηση μέτρων υποστήριξης και ευρύτερης παροχής κινήτρων που θα βοηθήσουν στο να ξεπεραστούν εμπόδια στην υιοθέτηση τεχνολογιών, όπως η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων. Για τον σκοπό αυτό, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να συντονιστούν και να συνεργαστούν με σειρά αρμόδιων οργανισμών και διαφορετικών θεσμικών φορέων ώστε να υποστηρίξουν επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές. 

Είναι σημαντικό η ψηφιοποίηση της περιφέρειας να γίνει με τρόπο βιώσιμο που θα περιλαμβάνει το σύνολο της κοινωνίας και των επιχειρήσεων και δεν θα αφήσει κανέναν πίσω της. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη δεκαετία, δεν θα αποδώσει ολοκληρωμένα αποτελέσματα εάν έστω και λίγοι πολίτες μείνουν χωρίς πρόσβαση ή δυνατότητα αξιοποίησης των αγαθών της ψηφιακής τεχνολογίας. 

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΣήμερα στο Καλλιμάρμαρο η Α. Νετρέμπκο – Γκαλά Βέρντι (Βίντεο)
Επόμενο άρθροΚρούσματα: Ασταμάτητη ανοδική τάση των αριθμών