Αρχική COVID-19 Διακήρυξη Συνόδου των Αθηνών: Υπεγράφη από 53 κράτη-μέλη του ΠΟΥ

Διακήρυξη Συνόδου των Αθηνών: Υπεγράφη από 53 κράτη-μέλη του ΠΟΥ

0
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ
Διαφήμιση

Σύνταξη: ecozen.gr

Η Διακήρυξη της Συνόδου των Αθηνών αποτελεί το απτό αποτέλεσμα του διήμερου διεθνούς συνεδρίου για την ψυχική υγεία και την πανδημία, που διοργανώθηκε στην Αθήνα. Η Διακήρυξη περιλαμβάνει τα συμπεράσματα και χαράσσει στρατηγικές διακρατικής συνεργασίας για την υγεία των πολιτών και τη λήψη άμεσων μέτρων.

Βασικοί άξονες

Υπουργοί Υγείας και εκπρόσωποι των κρατών-μελών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια, εμπειρογνώμονες στον τομέα της Ψυχικής Υγείας. Καθώς και εκπρόσωποι της κοινωνίας πολιτών, υιοθέτησαν ομόφωνα τηΔιακήρυξη της Συνόδου των Αθηνών, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες αρχές και άξονες:

  • Αναγνωρίζεται ότι η πανδημία COVID-19 έχει προκαλέσει σοβαρή διαταραχή της παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Έχει επηρεάσει την ψυχική υγεία των κοινωνιών με τρόπους που καθιστούν αναγκαία την επείγουσα ανάληψη δράσης.
  • Αναγνωρίζεται οι ομάδες πληθυσμού που έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης αρνητικών επιπτώσεων στην ψυχική τους υγεία. Τα παιδιά και οι νέοι, οι ηλικιωμένοι, οι εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας και εκείνοι που ήδη θεωρούνται ευάλωτοι στην κοινωνία. Αυτές οι ομάδες θα χρειαστούν στοχευμένη υποστήριξη και φροντίδα.
  • Διαπιστώνεται ότι η πανδημία έχει επιδεινώσει τα προϋπάρχοντα κενά στην παροχή ψυχικής υγείας.
  • Αναγνωρίζεται ότι η πανδημία αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την αντιμετώπιση μακροχρόνιων συστημικών προβλημάτων και ελλείψεων στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Η αξιοποίηση αυτής της ευκαιρίας θα απαιτήσει αυξημένη επένδυση. Ιδίως για την προώθηση προσβάσιμων και  υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ψυχικής υγείας, που βασίζονται στην κοινότητα και στην ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Απαραίτητη η βοήθεια της τεχνολογίας

  • Το τρέχον πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα επιτάχυνσης της εφαρμογής καινοτόμων παρεμβάσεων σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. Συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών και παρεμβάσεων που στοχεύουν να προσεγγίσουν αυτούς που είναι πιο ευάλωτοι.
  • Αναγνωρίζεται ότι η πανδημία COVID-19 έθεσε την ψυχική υγεία στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας.
  • Ζητείται η ψυχοκοινωνική υποστήριξη να βρίσκεται στο επίκεντρο της ατζέντας και για την αποκατάσταση των ασθενών μετά την COVID-19. Προκειμένου να αποφευχθεί η εμφάνιση χρόνιων ψυχικών ασθενειών ως αποτέλεσμα της πανδημίας.
  • Οι υπογράφοντες δεσμεύτηκαν να αναπτύξουν κατάλληλες στρατηγικές. Για να οικοδομηθεί η ψυχική ανθεκτικότητα ατόμων και κοινωνιών. Να βελτιωθεί η ικανότητα  προστασίας της ψυχικής υγείας και ευημερίας των πληθυσμών μας σε μελλοντικές κρίσεις.
  • Επίσης, δεσμεύτηκαν ομόφωνα να συνεργαστούν με τον ΠΟΥ Ευρώπης προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης ενός νέου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Δράσης για την Ψυχική Υγεία. Και τη συγκρότηση μιας Πανευρωπαϊκής Συμμαχίας για την Ψυχική Υγεία.

Πρωτοβουλία υπουργείου Υγείας

Στόχος του υπουργείου Υγείας, που οργάνωσε το συνέδριο, είναι να αναδείξει την ψυχική υγεία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εργασίας. Προσβλέπει στην ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού Πλαισίου Δράσης. Το υπουργείο δεσμεύεται να συνεργαστεί με με τον Περιφερειακό Διευθυντή του ΠΟΥ για την Ευρώπη, διασφαλίζοντας ότι η ψυχική υγεία αποκτά τη δέουσα προσοχή.

Οι τελευταίες εξελίξεις: