Αρχική Προγράμματα Ε.Κ.Ε. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Οι επιχειρήσεις που προσφέρουν στο περιβάλλον και την κοινωνία

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Οι επιχειρήσεις που προσφέρουν στο περιβάλλον και την κοινωνία

0
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Διαφήμιση

Επιμέλεια: Αγγελική Γυπάκη, Αλέξια Σταυροπούλου

Το ανθρώπινο πρόσωπο της επιχειρηματικότητας έδειξαν οι εταιρείες της χώρας μας με τον καλύτερο τρόπο και το 2019, υιοθετώντας πλούσια προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, προς όφελος του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, των εργαζομένων και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, που επιβαρύνθηκαν σημαντικά από την οικονομική κρίση τα προηγούμενα χρόνια.

Αυτή η επώδυνη περίοδος, πέραν των καταστροφικών συνεπειών που επέφερε στην οικονομία, ωρίμασε εργοδότες και εργαζόμενους και ενίσχυσε τη συλλογική ευθύνη και την αλληλεγγύη.

Την ίδια στιγμή, ολοένα και περισσότερο οι επιχειρήσεις – ανεξάρτητα από το μέγεθός τους – αναγνωρίζουν την  σημασία της αύξησης της φήμης τους αλλά και τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών. Δέχονται δηλαδή, ότι η εφαρμογή της υπευθυνότητά τους στην πράξη, που περιλαμβάνει τη σχέση τους με τους εργαζόμενούς τους και την κοινότητα στην οποία λειτουργούν, είναι πλέον πιο σημαντική από ότι στο παρελθόν.

Και πέρα από την φιλανθρωπία και την απλή δωρεά ή χορηγία, προχωρούν στην έκδηλη ευθύνη για το περιβάλλον, τις καλές εργασιακές σχέσεις, την φροντίδα για τις τοπικές κοινότητες αναγνωρίζοντας ότι η επιτυχία τους δεν εξαρτάται μόνο από την σχέση ποιότητα/ τιμής των προϊόντων τους, αλλά και από την αλληλοεπίδραση με τα ζωντανά κύτταρα του συνόλου στο οποίο αναπτύσσονται.

ΕΚΕ: Επένδυση με θετικό αποτύπωμα

Η καταγραφή των καλών πρακτικών, την οποία επιχειρεί και φέτος το Ecozen σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των μεγαλύτερων κλάδων της ελληνικής επιχειρηματικότητας καταλήγει σε ένα εύλογο συμπέρασμα: Όλο και περισσότερες εταιρείες στη χώρα υλοποιούν με  πιο συστηματικό τρόπο προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και δημοσιεύουν με υπερηφάνεια τις επιδόσεις τους χρησιμοποιώντας διεθνή πρότυπα.

Πιο ώριμη, πιο υπεύθυνη, σαφώς πιο στρατηγικά τοποθετημένη και με ευκρινή  οικονομικά οφέλη αποτυπώνεται η “εικόνα” της Εταιρικής Υπευθυνότητας στην Ελλάδα, καθώς οι επικεφαλής των μεγάλων και μεσαίων εταιρειών θεωρεί πλέον την ΕΚΕ επένδυση με θετικό αποτύπωμα στους εργαζομένους, την κοινωνία και το περιβάλλον και όχι κόστος για το ταμείο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πλέον αναπτυσσόμενοι κλάδοι στην έκδοση Εκθέσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας και συμμόρφωσης με τη νέα νομοθεσία 3304/2016 είναι αυτοί των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών, των κατασκευών και οικοδομικών υλικών, της ενέργειας και παραγωγής ενέργειας, των προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και  των τροφίμων και ποτών.

***

Κλάδος: Τηλεπικοινωνιών

 

COSMOTE: Μέτρα για τη δραστική μείωση των πλαστικών μίας χρήσης

COSMOTE ZEROPLASTIC 17

Σήμερα, σχεδόν το 80% των θαλάσσιων απορριμμάτων είναι πλαστικά μιας χρήσης. Με την πάροδο του χρόνου, διασπώνται σε μικρότερα κομμάτια, γνωστά ως «μικροπλαστικά», που καταναλώνονται από θαλάσσια είδη κι έτσι περνούν στην τροφική αλυσίδα.

Η δράση #ZEROPLASTIC προστέθηκε το 2019 στις υπόλοιπες δράσεις της στρατηγικής του Ομίλου ΟΤΕ για το περιβάλλον που υλοποιούνται πάνω από μία πενταετία, με απώτερο στόχο  να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του ομίλου κατά 3,7 εκατ. πλαστικά αντικείμενα/απορρίμματα τον χρόνο (500.000 πλαστικά μπουκάλια, 1.200.000 πλαστικά ποτήρια  και 1.500.000 πλαστικές σακούλες κ.α.)

Στον Όμιλο ΟΤΕ, το περιβάλλον βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης του, και εστιάζει σε τρεις άξονες:

 • Μείωση  περιβαλλοντικού  αποτυπώματος
 • Προϊόντα και Υπηρεσίες για την προστασία του περιβάλλοντος
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων μερών

Ο ΟΤΕ επενδύει συστηματικά σε μια συνολική κουλτούρα, μείωσης κατανάλωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, από το 2013:

 • Στο δίκτυο καταστημάτων COSMOTEκαι ΓΕΡΜΑΝΟΣ, όπου οι καταναλωτές μπορούν να φέρουν για ανακύκλωση τηλεφωνικές συσκευές με τα αξεσουάρ τους, tablets, οικιακές μπαταρίες και μελανοδοχεία.
 • Πρόγραμμα ανακύκλωσης για τους εργαζομένους στα κτήρια και τις εγκαταστάσεις με διαχωρισμό στην πηγή. Τα υλικά διαχωρίζονται ανάλογα με το είδος τους σε: χαρτί, υλικά συσκευασίας, μελανοδοχεία, οικιακές και ηλεκτρικές συσκευές. To2018 ανακυκλώθηκαν 94,5 t υλικών (81,3 t χαρτί, 7,7 t υλικά συσκευασίας, 1,8 t μελανοδοχεία, 3,7 t οικιακών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μικροσυσκευών).

Στην μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Ομίλου ΟΤΕ συμβάλλουν και τα ολοκληρωμένα προγράμματα διαχείρισης των αποβλήτων. Κάθε χρόνο πραγματοποιείται ορθή διαχείριση σε  πάνω από 4,7 χιλιάδες τόνους αποβλήτων και στο 75% των αποβλήτων (ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση).

Πληροφορίες: https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/zeroplastic_ethelontikh_drash.html

 

WIND: «20 Στόχοι για το 2020»

logo 20 commitments wind white background 19

Πάνω από μια δεκαετία η WIND Ελλάς εφαρμόζει στρατηγικές Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, που είναι απόλυτα συνυφασμένες με την επιχειρηματική της δραστηριότητα και το  όραμα της Εταιρείας. Και το 2019 συνέχισε να κάνει πράξη τη στρατηγική της «20 Στόχοι για το 2020», με κύριο μέλημα τη συστηματική οικονομική ανάπτυξη και βελτίωση της επίδρασής της στους Ανθρώπους, στην Κοινωνία, στο Περιβάλλον, στους Συνεργάτες και στους Πελάτες της με συγκεκριμένες δράσεις και ενέργειες.

WIND apologismos 2018 Mockup inside 21

Οι Στόχοι που επιτεύχθηκαν την προηγούμενη περίοδο:

 • 100%  – ενεργειακοί έλεγχοι σε όλες τις εγκαταστάσεις
 • 92%  – δαπάνες σε εγχώριους προμηθευτές
 • 88% – εργαζόμενοι κάνουν χρήση του προγράμματος WINDFlexyWork(ευέλικτη , απομακρυσμένη εργασία )
 • 20% – αύξηση διείσδυσης σε παιδιά και γονείς με θέμα την ασφαλή χρήση του διαδικτύου μέσω της ενημερωτικής εκστρατείας kids@safety
 • 71%  – δέσμευση των εργαζομένων προς την ίδια την εταιρεία
 • 24%  – γυναίκες σε θέσεις υψηλής διοικητικής ευθύνης
 • 39,4 ώρες εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο ετησίως

Τα παραπάνω είναι ένα μικρό δείγμα των όσων έχει καταφέρει η εταιρεία τη χρονιά που πέρασε. Η WINDσυνεχίζει δυναμικά το έργο της, στο πλαίσιο της μακροχρόνιας δέσμευσής της για διαρκή συνεισφορά στην ελληνική κοινωνία και οικονομία με όρους βιώσιμης ανάπτυξης, εναρμονιζόμενη πλήρως με την Ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών ως το 2030 (SDGs).

Περισσότερα στο www.wind.gr

 

VODAFONE: Δίκτυα και τεχνολογίες για ένα καλύτερο μέλλον

Vodafone Greece

Η Vodafone πιστεύει ότι με τα δίκτυα και τις υπηρεσίες της μπορεί να συμβάλλει σε ένα καλύτερο μέλλον, ενδυναμώνοντας πολίτες και επιχειρήσεις με τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές. Και μέσα από την δραστηριότητά της, έχει θέσει ως στόχο να χτίσει μία ψηφιακή κοινωνία που θα επιταχύνει την οικονομική και κοινωνική πρόοδο, θα είναι ανοιχτή σε όλους και δεν θα επιβαρύνει με τις δραστηριότητές της τον πλανήτη και το φυσικό περιβάλλον.

Vodafone

Για αυτόν τον λόγο έχει δεσμευθεί να βελτιώσει τις ζωές εκατοντάδων εκατ. ανθρώπων και να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, έως το 2025, λαμβάνοντας δραστικά μέτρα σε τρεις πυλώνες: 

 • Την ψηφιακή κοινωνία, 
 • Tην κοινωνική ενσωμάτωση για όλους και 
 • Tην προστασία του πλανήτη.

Προς μία πραγματικά ψηφιακή κοινωνία

Η Vodafone εργάζεται για μία διασυνδεδεμένη ψηφιακή κοινωνία όπου τα ψηφιακά δεδομένα θα μεταφέρονται με υψηλές ταχύτητες, διασυνδέοντας τους ανθρώπους, τις κοινότητες και τα πράγματα στο διαδίκτυο όπως ποτέ άλλοτε στο παρελθόν. 

Με τα γρήγορα Gigabit δίκτυα και το Internet of Things θα προκύψουν καταπληκτικές ιδέες, καινοτομίες και τεχνολογίες που θα μπορέσουν να βοηθήσουν στο να γίνουν οι ζωές μας ευκολότερες, υγιέστερες, εξυπνότερες και πληρέστερες. 

Ένα καλύτερο μέλλον για όλους χωρίς αποκλεισμούς

Η Vodafone θεωρεί ότι οι ευκαιρίες και υποσχέσεις ενός καλύτερου ψηφιακού μέλλοντος θα πρέπει γίνουν κτήμα όλων και δεσμεύεται να εξασφαλίσει ότι οι πλέον ευάλωτοι δεν θα μείνουν πίσω σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι προς το μέλλον. Μέσα από τις τεχνολογίες της, εργάζεται για να γεφυρώσει το χάσμα που υπάρχει σήμερα και να βοηθήσει τους ανθρώπους να συνεισφέρουν πλήρως και ισότιμα στην κοινωνία. 

Προς έναν βιώσιμο πλανήτη μέσα από την τεχνολογία

Η Vodafone υπογραμμίζει ότι απαιτείται άμεση και βιώσιμη δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά και ότι η επιχειρηματική επιτυχία δεν θα πρέπει να αποβαίνει σε βάρος του περιβάλλοντος, καθώς στόχος είναι  να διασφαλιστεί ένα βιώσιμο μέλλον για όλους. 

Πληροφορίες: https://www.vodafone.gr/sustainability/

 

Nova: Κοινωνική μέριμνα για τα παιδιά  και το περιβάλλον

nova main logo 02 23

Τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και κυρίως τα παιδιά, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, αλλά και το περιβάλλον  περιλαμβάνουν οι δράσεις της  Nova στο πρόγραμμα της για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας.

Ανάμεσα στις δράσεις ΕΚΕ που ξεχώρισαν το 2019, ήταν η στήριξη των παιδιών που μεγαλώνουν στους κόλπους εθελοντικών και κρατικών οργανισμών φροντίδας και προστασίας παιδιών, αλλά και παιδιά σχολικής ηλικίας που βίωσαν τις συνέπειες από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική. Συγκεκριμένα:

 • Στηρίζει οικονομικά οργανισμούς και φορείς φροντίδας παιδιών μέσα από την αγορά, εκ μέρους των εργαζομένων της εταιρείας, εποχιακών ειδών σε Bazaarsτα οποία διενεργούνται κατά διαστήματα σε όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις της ανά την Ελλάδα.
 • Μέσω της δράσης «Εθελοντική προσφορά εργαζομένων στο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας στο Μάτι» οι εργαζόμενοι βοήθησαν εθελοντικά στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας στο Μάτι, με στόχο τη ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών που προέρχονται από εκείνες τις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ηςΙουλίου 2018.
 • Μέσω της δράσης «Η Novaπροσφέρει στα παιδιά!» η εταιρεία παρέχει την υπηρεσία συνδρομητικής τηλεόρασης “NovaFullpack”, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού και της εγκατάστασης, στις κτιριακές εγκαταστάσεις οργανισμών και φορέων μακροχρόνιας φιλοξενίας παιδιών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, σε παιδιατρικές κλινικές νοσοκομείων, όπως και σε φυλακές ανηλίκων, συμβάλλοντας στη ποιοτική τηλεοπτική ψυχαγωγία των παιδιών.
 • Στηρίζει  οικονομικά και επικοινωνιακά το Σωματείο «Ιππόκαμπος ΑμεΑ», αποστολή του οποίου είναι η προαγωγή της σωματικής, ψυχικής και νοητικής ανάπτυξης παιδιών με ειδικές ανάγκες μέσω αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Πληροφορίες: http://www.nova.gr/

***

Κλάδος: Ενέργειας

 

 ΕΛΠΕ: Φωτοβολταϊκά συστήματα σε σχολεία

Ανταποκρινόμενος στις νέες προκλήσεις για το κλίμα, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, σχεδιάζει τον ενεργειακό του μετασχηματισμό για μια οικονομία χαμηλού άνθρακα. Με κύρια μέριμνα την διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας ,υιοθετεί μέτρα και έργα για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, ενισχύοντας ουσιαστικά την επίτευξη του Στόχου 7 «Φτηνή και Καθαρή Ενέργεια» και του Στόχου 13 «Δράση για το Κλίμα» των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

image 37

Με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ πραγματοποιήθηκε η μελέτη, η αδειοδότηση, η αγορά του εξοπλισμού, η εγκατάσταση και η συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις στέγες 9 σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα. Τον Ιούνιο 2018 εγκαταστάθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα στο Γυμνάσιο της Ηρακλειάς του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και τον Οκτώβριο 2019 παραδόθηκε φωτοβολταϊκό  σύστημα συνολικής ισχύος 5kW στο Γυμνάσιο Δονούσας.

Το έργο αυτό αναπτύχθηκε και αδειοδοτήθηκε από την θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, , με μεγάλη επιτυχία, ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Η δωρεά αποφέρει οικονομικά, περιβαλλοντικά και εκπαιδευτικά οφέλη τόσο για το Σχολείο όσο και για τον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, καθώς:

 • μειώνεται η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας(από το φωτοβολταϊκό σύστημα παράγονται συνολικά περί τις 500kWhετησίως)
 • αποφεύγεται ετησίως η έκλυση περίπου 7,3 τόνων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ενώ
 • βελτιώνει την ποιότητα του ηλεκτρικού ρεύματος του δικτύου της περιοχής και κατ’ επέκταση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων.

Το έργο συμβάλει επίσης  στην εξοικείωση των μαθητών, αλλά και των κατοίκων των περιοχών με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τις θετικές επιδράσεις που συνεπάγεται η αξιοποίηση των φυσικών πόρων για το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής και την οικονομία.

Πληροφορίες: https://www.helpe.gr/media-center/press-releases/news-h-energeia-gia-zwh-tajideyei-egkatastash-fwtoboltaikoy-systhmatos

 

Energean: Δέσμευση για μηδενικούς ρύπους /Βράβευση στα BravoSustainability Awards

image001 (2) 39

 Σημαντικές πρωτοβουλίες στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ανέλαβε και στη διάρκεια του 2019 η Energean, εταιρεία που ηγείται της ανάπτυξης υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο και έχει ως αφετηρία την χώρα μας.

Στην κορυφή των πρωτοβουλιών είναι  αναμφίβολα, η πρωτοπορία της Energean να αποτελέσει την πρώτη εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου εταιρεία Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων που δεσμεύθηκε στην εκστρατεία του ΟΗΕ για συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1,5 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα επίπεδα της προβιομηχανικής εποχής.

Η  Energean δεσμεύθηκε στις υποχρεώσεις της εκστρατείας του ΟΗΕ  BusinessAmbitionfor 1.5°C: OurOnlyFuture, η οποία  καλεί τους ηγέτες των επιχειρήσεων να θέσουν τους υψηλότερους στόχους για μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων στη βάση της έκθεσης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για Αλλαγή του Κλίματος για αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1,5 βαθμούς Κελσίου καθώς και για επίτευξη του στόχου για εκπομπή μηδενικών ρύπων έως το 2050 το αργότερο.Ο  σχεδιασμός της προβλέπει άμεσα δραστικά αποτελέσματα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, καθώς η εταιρεία αναμένεται να έχει μειώσει κατά 86% έως το 2023 τους παραγόμενους ρύπους CO2 ανά χίλια βαρέλια παραγωγής ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως.

Οι πρωτοβουλίες του 2019

Επίσης το 2019 ξεχώρισε με σειρά πρωτοβουλιών όπως:

 • Σύναψη στρατηγικών συνεργασιών για περιβαλλοντικά θέματα με ΜΚΟ, όπως ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου, Ισμαρίδας, Βιστωνίδας και Θάσου και η Αρχή Φύσης και Πάρκων του Ισραήλ.
 • Συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκηγια την χορήγηση σε πτυχιούχους εγχώριων ΑΕΙ υποτροφιών για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό.
 • Σειρά δράσεων για την Διεθνή Ημέρα για τα Άτομα με Αναπηρίεςστην Ελλάδα (Καβάλα και Ηλεία) και στο Ισραήλ, με βασικό μήνυμα τον αγώνα για έναν κόσμο χωρίς αποκλεισμούς στο πλαίσιο της ατζέντας του ΟΗΕ για το 2030.
 • Υποστήριξη της ΜΚΟ «Μπορούμε»στην προσπάθεια να μην πηγαίνει καμία μερίδα φαγητού χαμένη.
 • Υποστήριξη σημαντικών πολιτιστικών και αθλητικών διοργανώσεων διεθνούς βεληνεκούς σε περιοχές όπως τα Ιωάννινα και η Καβάλα.
 • Την παραχώρηση των χερσαίων εγκαταστάσεων Νέας Καρβάλης και η χορήγηση των απαιτούμενων μέσων πυρόσβεσης για την ευρεία άσκηση εκπαίδευσης της.

Ecozen Αφιέρωμα ΕΚΕ 2019 (φωτό) (1) 40

Το 2019 έκλεισε με την βράβευση της Energean από το Qualiny Net Foundation στο πλαίσιο των Bravo! Sustainability Awards και, ειδικότερα, στον πυλώνα Bravo Society, για την πρωτοβουλία «Όλοι Μπορούμε – Όλοι Νοιαζόμαστε: παίζουμε μπάσκετ με και για τους συνανθρώπους μας με αναπηρία και δημιουργούμε crowdfunding για ένα Ειδικό Σχολείο στην Καβάλα».

Το βραβείο παρέλαβε στη διάρκεια της καθιερωμένης ετήσιας εκδήλωσης των Bravo! Sustainability Awardsη κα. Ίλια Ρήγα, Υπεύθυνη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Energean.

Πληροφορίες: https://www.energean.com/el

 

ΔΕΗ: Εξοικονόμηση ενέργειας για το περιβάλλον και την βιώσιμη ανάπτυξη

logo DEH 42

Πλήθος πρωτοβουλιών έχει αναλάβει η ΔΕΗ το 2019, στην προσπάθεια ενημέρωσης των καταναλωτών για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και τα πολλαπλά  οφέλη  στο περιβάλλον,  την κοινωνία και  τον οικογενειακό  προϋπολογισμό.

3vqxfeFuSEpYR8yudY2nOfcv4mfbng7bCkMu brTSXc1eufMVn8fms1pUsMuHIGT xRjYsVAjwODSzlKMlVRJD96lmcpkxgq7NpV4048mW bfvzlchlkRTZPoNpaRJ2zaHz0LNc0EkM04S2K6Q 43

Σ’ αυτές περιλαμβάνονται:

Πατήστε στην εικόνα για να την δείτε 45

 • Αποστολή ενημερωτικών φυλλαδίων για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε όλους τους πελάτες της επιχείρησης , με πληροφορίες για την ορθή χρήση  ηλεκτρικών  συσκευών  και λαμπτήρων.
 • Το twitter στην υπηρεσία της εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας με συμβουλές ΔΕΗ 
 • Εργαλείο υπολογισμού εξοικονόμησης ενέργειας από τη ΔΕΗ στο site  

Η ΔΕΗ ΑΕ έχει  αναρτήσει ένα  εξαιρετικά χρηστικό  εργαλείο υπολογισμού εξοικονόμησης ενέργειας στο site της http://energysaving.dei.gr/el   με το οποίο οι καταναλωτές  μπορούν να υπολογίσουν την ενέργεια, που καταναλώνουν στο νοικοκυριό τους,  καθώς και να λάβουν  συμβουλές για τις βελτιώσεις που μπορούν να επιτύχουν προκειμένου να μειώσουν την οικιακή τους κατανάλωση.

Πατήστε στην εικόνα για να την δείτε 47

 • Λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας LEDενεργειακής κλάσης Α+ σε πολύτεκνες οικογένειες και κατοίκους μικρών νησιών με στόχο την αναβάθμιση του οικιακού φωτισμού σε κατηγορίες νοικοκυριών τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ευάλωτα. Έτσι, μέσα στον Δεκέμβριο του 2017, ολοκληρώθηκε η αποστολή 1.688 συσκευασιών με λαμπτήρες σε οικογένειες ενταγμένες στο Μητρώο των Ευάλωτων πελατών που βρίσκονται σε όλη την ελληνική επικράτεια.
 • «Μαθαίνω πώς να εξοικονομώ ενέργεια» από την ΔΕΗ, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σχεδιάστηκε  και υλοποιείται από τη ΔΕΗ Α.Ε. με δικά της μέσα και κόστος, στο πλαίσιο των δράσεων του Ετήσιου Στόχου Εξοικονόμησης Ενέργειας στην Τελική Χρήση της ΔΕΗ Α.Ε. Το Πρόγραμμα στην πρώτη του φάση αφορά στην εκπαίδευση περίπου 000 μαθητών, οι οποίοι φοιτούν σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία των Δήμων Περιστερίου, Αιγάλεω, Αγίας Βαρβάρας, Ιλίου, Πετρούπολης, Αγίων Αναργύρων-Καματερού και Χαϊδαρίου.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα εκπαίδευσης μαθητών που έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί από Πάροχο Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ευρώπη μετά από έγκριση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στις αρχές Απριλίου 2019 και περιλαμβάνει:

 • Προβολή ταινίας κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους την οποία έχει ετοιμάσει η Πρωτοβουλία SustainableEnergy Initiatives, της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 • Συζήτηση και ασκήσεις κατανόησης βασισμένες στην ταινία.

Στους μαθητές δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς και αναμνηστικό επιτραπέζιο παιχνίδι σχετικό με την εξοικονόμηση ενέργειας.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται και την φετινή σχολική χρονιά 2020-2021. Εκτιμάται ότι το 2019  παρακολουθήσαν το πρόγραμμα περίπου 18.000 παιδιά.

NTTWcPEOju3KDhnTYObBZQSpShs3xf5z1Gmj5Xq6RCG2bes7AbCtoU2kamER3hVHUfni1bXqMoXzz5yrJsx1ny7I66rtYm3UkC9CzO6D98qsc S91319W8YVcIgcg 15yCDbakKSaDeJhD2QzQ 49

Πληροφορίες: http://energy-saving.dei.gr/

 

 Όμιλος ΗΡΩΝ: Πράσινο αποτύπωμα, στην πράξη

logo 51

Η όμιλος  εταιρειών ΗΡΩΝ παραγωγός και προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας  κάνει πράξη την οικολογικής του ευαισθησία ανακαλώντας εγγυήσεις προέλευσης για τους πελάτες του, διασφαλίζοντας έτσι την παροχή πράσινης ενέργειας με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα.

Παράλληλα συμβάλλει στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα που παρουσιάζει ως Προμηθευτής!  Για το 2018, το αποτύπωμα άνθρακα του ομίλου ΗΡΩΝ παρουσιάστηκε μειωμένο κατά 7,42% σε σχέση με το αντίστοιχο της χώρας.

Πολιτισμός
Παράλληλα σε συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή  (ΕΛΣ) προωθεί την πρόσβαση στον πολιτισμό για τα παιδιά ιδρυμάτων και συλλόγων παιδικής προστασίας. Ιδρύματα όπως το Χατζηκυριάκειο, η Κιβωτός του  Κόσμου, η «ΕΛΠΙΔΑ- Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο», η Χριστιανική Στέγη Κοριτσιού «Αγία Άννα» και «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Το 2019 ήταν η 3η χρονιά που μέσω της χορηγίας του ΗΡΩΝΑ και του Ίδρυματος Engie στηρίζουν την παραγωγή των παιδικών παραστάσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Για την περίοδο 2019-2020 χορηγούμενη παράσταση είναι η όπερα για παιδιά και νέους “Το Αηδόνι του Αυτοκράτορα” σε μουσική της Λένας Πλάτωνος.

Εθελοντισμός

Οι ΗΡΩΕΣ του ΗΡΩΝΑ, συνεπείς στις αξίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που πρεσβεύει ο ΗΡΩΝ, συνέβαλλαν επίσης εθελοντικά στη συντήρηση των εγκαταστάσεων του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ». Η δράση αυτή διήρκησε 3 ημέρες. Η ομάδα των εργαζομένων του ΗΡΩΝΑ που συμμετείχε, δήλωσε ότι ήταν από τις ομορφότερες και ουσιαστικότερες εμπειρίες και ευκαιρίες που δίνονται για εργασία έξω από τα συνηθισμένα.

Επιθυμία τους ,να στηρίξουν το έργο του προς τα παιδιά προσχολικής ηλικίας από 2,5- 5 ετών & εφήβους από 14-20 ετών, με αναπτυξιακή ανωριμότητα, νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος.

Πληροφορίες: https://www.heron.gr/draseis/

 

WATT+VOLT: Στηρίζει τους  Παραολυμπιακούς και τον Στέλιο Μαλακόπουλο

watt volt logo 7 e1576498069655

Τη δέσμευσή της για την ανάδειξη και προώθηση του ελληνικού αθλητισμού επιβεβαιώνει η  WATT+VOLT εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών Ενέργειας με το μεγαλύτερο δίκτυο φυσικών καταστημάτων και σημείων εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα .

Το 2019 συνέχισε  για 2η χρονιά την έμπρακτη στήριξή της στον Πρωταθλητή Στίβου Στέλιο Μαλακόπουλο. Ενισχύοντας έναν αθλητή που αποτελεί πρότυπο για τους νέους, με το αδιάκοπο πάθος του και τη συνεχή προσπάθειά του για συνεχώς υψηλότερους στόχους, δημιούργησε ένα video που αποτυπώνει  την προσπάθεια του αθλητή, αλλά και την διαρκή παρουσία της εταιρείας στο πλευρό του, για την μεγάλη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου.

Μπορείτε να δείτε το video εδώ

Στόχος της  αδιάκοπης προσπάθειας του Στέλιου είναι  να διατηρήσει την επιτυχημένη πορεία που έχει χαράξει στον στίβο, αλλά και να ξεπεράσει το προσωπικό του παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα εις μήκος στην κατηγορία T62. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μεγάλη αθλητική διοργάνωση, αθλητής και εταιρεία ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο την κορυφή και την επικείμενη πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 στο Τόκιο. Η πολύτιμη βοήθεια της WATT+VOLT προς τον αθλητή εντάσσεται στις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας, η οποία έχει ως κύριο μέλημά της την υλοποίηση ενεργειών με σκοπό να δώσει ένα ηχηρό μήνυμα ανθρωπιάς και ελπίδας προς την κοινωνία και να δημιουργήσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον Παραολυμπιακό αθλητισμό.« Ο Στέλιος με την υποδειγματική του αποφασιστικότητα, δύναμη και αφοσίωση, αποτελεί ένα παράδειγμα αθλητικού ήθους και αριστείας. Εμείς θα είμαστε συνεχώς δίπλα του για να συνεχίσει να πετάει ψηλά και να μας κάνει υπερήφανους»  δηλώνει ο κ. Αναστάσιος Παπαναγιώτου, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της WATT+VOLT.

Για περισσότερες πληροφορίες watt-volt.gr

 

TRANSADRIATIC PIPELINE (ΤAP): 100 δράσεις 32 εκατ.ευρώ

TAP A4 rgb pos 61

Με στόχο να στηρίξει τις κοινότητες που τον φιλοξενούν, σε Ελλάδα, Αλβανία και Ιταλία ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP) εφαρμόζει ένα μεγάλο πρόγραμμα Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών επενδύσεων.

Μόνον στην Ελλάδα οTAP διέθεσε  32 εκατομμύρια ευρώ σε δράσεις που πραγματοποιούνται και στις τρεις ελληνικές περιφέρειες από τις οποίες διέρχεται ο αγωγός: τη Δυτική, την Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία & Θράκη.

Οι  τέσσερις πυλώνες του προγράμματος:

 • Περιβάλλον
 • Εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Κοινωνικοοικονομική εξέλιξη, με έμφαση στη γεωργία και στον τουρισμό
 • Ποιοτικές συνθήκες ζωής της κοινότητας, με έμφαση στην κοινωνική υποστήριξη και συνοχή

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 100 δράσεις μεταξύ των οποίων:

 • «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ, Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»: Φέτος παραδόθηκαν 19 τετρακίνητα οχήματα δασικής και πολιτικής προστασίας, σε συνέχεια των 64 οχημάτων κοινής ωφέλειας που παραδόθηκαν το 2018 στις τοπικές κοινότητες (32 ασθενοφόρα, 17 απορριμματοφόρα, 15 οχήματα πολλαπλών χρήσεων).
 • «ΕΥΔΟΚΙΜΗ ΓΗ»: Το πρόγραμμα ενίσχυσης της αγροδιατροφικής εκπαίδευσης, που συνεχίστηκε και το 2019, προσφέροντας επιστημονική εκπαίδευση και κατάρτιση σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο σε εκατοντάδες γεωργούς και κτηνοτρόφους της Βόρειας Ελλάδας.
 • «ΕΡΓΑ ΠΝΟΗΣ/ Ανάπτυξη τοπικών υποδομών»:Ασφαλτόστρωση επαρχιακών οδών στην Αγία Ελένη του Δήμου Σερρών και τον καθαρισμό του περιβαλλοντικού μονοπατιού Παλαιάς Καβάλας
 • Την επιδότηση των διδάκτρων των δύο μεταπτυχιακών προγραμμάτων στον τομέα της Ενέργειας που παρέχει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και τη χρηματοδότηση για 2ηχρονιά του καινοτόμου προγράμματος εκπαίδευσης-κατάρτισης στην «Τεχνολογία Φυσικού Αερίου» που παρέχεται δωρεάν από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας (πρώην ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης).

Ο TAP είναι πλέον ολοκληρωμένος σε ποσοστό που ξεπερνά το 90%, ενώ προχωρά η προετοιμασία για την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας και τις πρώτες παραδόσεις φυσικού αερίου στην Ευρώπη τον Οκτώβριο του 2020.

Πληροφορίες: https://www.tapag.gr/Ευκαιρίες-που-προσφέρει-το-έργο/Για-κοινότητες/Στην-Ελλάδα

***

Τραπεζικός κλάδος

 

 ALPHA BANK: Μαζί στην εκπαίδευση

ab logo 63

 Πολιτισμός, περιβάλλον και κοινωνία είναι οι πυλώνες της  υπεύθυνης επιχειρηματικής της δράσης της AlphaBank. Στον πυλώνα «Κοινωνία», ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, άνω του 20% της ετήσιας συνεισφοράς της AlphaBank δίνεται στην παιδεία, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης 4 για Ποιοτική Εκπαίδευση.

image2Το 2018 η Τράπεζα εγκαινίασε το Πρόγραμμα “Μαζί, με στόχο την παιδεία”, με σκοπό την ενίσχυση της λειτουργίας δημοτικών σχολείων σε όλη την Ελλάδα με την παροχή σύγχρονων συστημάτων διδασκαλίας, βιβλίων και αθλητικού εξοπλισμού. Συγκεκριμένα, σε κάθε σχολείο που εντάσσεται στο Πρόγραμμα, η Τράπεζα προσφέρει:

 • Ένα ολοκληρωμένο διαδραστικό σύστημα διδασκαλίας με εξειδικευμένο λογισμικό που περιλαμβάνει πίνακα, ηλεκτρονικό υπολογιστή και μία συσκευή προβολής.
 • Βιβλία για την ενίσχυση των σχολικών βιβλιοθηκών.
 • Είδη αθλητικού εξοπλισμού για σχολικές δραστηριότητες.

 

image3

Από την έναρξη του Προγράμματος το 2018 έως σήμερα, η AlphaBank έχει παραδώσει σε 39 δημοτικά σχολεία σε όλα την Ελλάδα, 39 διαδραστικούς πίνακες, 780 βιβλία και πάνω από 3.500 τεμάχια σε είδη αθλητικού εξοπλισμού.

Επίσης, διαχρονικά, η AlphaBank:

 • Ενισχύει σχολεία, ιδρύματα, και φορείς σε όλη τη χώρα αγοράζοντας βιβλία, μέσα υποδομής και εποπτικό υλικό και δωρίζοντας υλικοτεχνικά είδη από τον αποσυρόμενο εξοπλισμό της Τράπεζας.
 • Προσφέρει οικονομικές ενισχύσεις και υποτροφίες, σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, όπως το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο,κ.ά.
 • Υποστηρίζει το Πρόγραμμα Υποτροφιών της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης.
image4
Νόμος-Νομίζω-Νόμισμα

Σημαντική πρωτοβουλία στον τομέα της εκπαίδευσης έχει λάβει και η Νομισματική Συλλογή της Τράπεζας που δημιούργησε το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Νόμος-Νομίζω-Νόμισμα”. Από τον Ιανουάριο του 2017, η ειδικά σχεδιασμένη «μουσειοβαλίτσα» του Προγράμματος «ταξιδεύει» σε σχολεία της ελληνικής περιφέρειας, προσφέροντας σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μία βιωματική εμπειρία μάθησης και στους εκπαιδευτικούς ένα πρωτότυπο και διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό. Το Πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να έρθουν σε επαφή με την ιστορία του αρχαίου ελληνικού νομίσματος, την εικονογραφία, την κυκλοφορία και τη χρήση του ως μέσου συναλλαγής.

Συνολικά, 13.136 μαθητές από 271 νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, μουσικά και ειδικά σχολεία έχουν παρακολουθήσει το Πρόγραμμα “Νόμος-Νομίζω-Νόμισμα”, το οποίο πρόσφατα διακρίθηκε στα βραβεία Εταιρικής Υπευθυνότητας 2019 του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος με τοΑριστείο Εταιρικής Υπευθυνότητας της ενότητας «Κοινωνία, Πολιτισμός και Αθλητισμός» στην κατηγορία Μεγάλες Επιχειρήσεις.

Πληροφορίες: https://www.alpha.gr/el/omilos/etairikiupeuthunotita

https://www.alpha.gr/el/omilos/etairiki-upeuthunotita/koinoniki-prosfora/mazi-me-stoxo-tin-paideia

https://www.alphapolitismos.gr/gr/02-Numismatic-Collection

Τράπεζα Πειραιώς: Γεφυρώνει την εκπαίδευση με την εργασία

project future 71

Υπερβαίνει ήδη το 60% το ποσοστό των νέων πτυχιούχων που εισήλθαν στην αγορά εργασίας μετά την αποφοίτησή τους από τον πρώτο κύκλο του Project Future, του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας της Τράπεζας Πειραιώς. O δεύτερος κύκλος βρίσκεται στο στάδιο της εκπαίδευσης και τους συμμετέχοντες που επελέγησαν μεταξύ των χιλιάδων νέων που υπέβαλαν αίτηση.

Project Future photo (1) 73

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, επιβεβαίωσε πρόσφατα τη δέσμευση της Τράπεζας ότι το Project Future θα βελτιώνεται και θα εξελίσσεται ώστε να στηρίζει με συνέπεια τους νέους και να τους δίνει ευκαιρίες να εργαστούν και να προκόψουν στη χώρα τους, ενώ παράλληλα εκτίμησε ότι το ποσοστό των προσληφθέντων από τον προηγούμενο κύκλο θα φθάσει το 100%.

Το Project Future γεφυρώνει έμπρακτα την τριτοβάθμια εκπαίδευση με την αγορά εργασίας, δίνοντας σε νέους εφόδια ώστε να βρουν τη θέση εργασίας που τους αξίζει.

Σε συνεργασία με το ReGeneration Academy, η Τράπεζα Πειραιώς διαμόρφωσε το πρόγραμμα, συμπράττοντας με τις Google, Facebook, Code.Hub και το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη του Ομίλου Πειραιώς. Οι τομείς εκπαίδευσης Java, DigitalMarketing, Sales και Data Science.επελέγησαν με βάση ειδική έρευνα για την εξειδίκευση που έχει τη μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης, τα βιογραφικά των επιτυχόντων  βρίσκονται στην πλατφόρμα του ReGeneration και μέσω αυτής, οι περισσότερες από επιχειρήσεις που μετέχουν στο πρόγραμμα, μπορούν να τους καλέσουν σε συνέντευξη. Εάν υπάρξει πρόσληψη, θα γίνεται με τουλάχιστον εξάμηνη διάρκεια και ελάχιστη μηνιαία αμοιβή τα 750 ευρώ (μικτά).

Το ProjectFuture  γίνεται από την Τράπεζα Πειραιώς κάθε χρόνο σε δύο κύκλους.

Πληροφορίες: https://www.projectfuture.gr/

 

EUROBANK: Επιβράβευση 585 αριστούχων

image 75

Με το Πρόγραμμα «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία» η Eurobank κάθε χρόνο επιβραβεύει τους αριστούχους απόφοιτους που πρωτεύουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τους προσφέρει κίνητρα, ηθικά και υλικά, για περισσότερη μάθηση. Στα 17 χρόνια που μετρά αυτή η δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Eurobank έχουν βραβευτεί 18.585 αριστούχους.

Στήριξη τη νέας γενιάς και της ελληνικής Παιδείας

image 77

Κάθε χρόνο η Eurobank επιβραβεύει έναν αριστούχο απόφοιτο σε κάθε λύκειο της Ελλάδας: εκείνον που συγκεντρώνει τον υψηλότερο αριθμό μορίων στις πανελλαδικές εξετάσεις στο σχολείο του.

Κάθε αριστούχος λαμβάνει ως έπαθλο 800 ευρώ, που λαμβάνει σε λογαριασμό στο όνομά του. Οι βραβεύσεις των αριστούχων πραγματοποιούνται σε ειδικές εκδηλώσεις ανά εκπαιδευτική περιφέρεια, από τον Οκτώβριο έως τον Ιανουάριο κάθε χρόνο.

Επιπλέον, βραβεύονται  οι  «Πρώτοι εκ των Πρώτων»: περίπου 60 αριστούχοι, καθένας με τον υψηλότερο αριθμό μορίων στις πανελλαδικές εξετάσεις στον νομό του.

Το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία» ξεκίνησε το 2003. Πραγματοποιείται κάθε χρόνο με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

image 79

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τελεί τη βράβευση των «Πρώτων εκ των Πρώτων». Η πανηγυρική εκδήλωση πραγματοποιείται στον ιστορικό χώρο τής Παλαιάς Βουλής. Μαζί με τις οικογένειες των αριστούχων στην εκδήλωση παρευρίσκονται εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, της Εκκλησίας, ακαδημαϊκοί και θεσμικοί φορείς και η Ανώτατη Διοίκηση της Eurobank.

Αγκαλιάζει όλα τα λύκεια της Ελλάδας:

 • 362 Γενικά Λύκεια
 • 406 Επαγγελματικά Λύκεια

image 81

Τα  χρηματικά έπαθλα  ανέρχονται σε πάνω από 17 εκατ. ευρώ ενώ μόνο τη σχολική χρονιά 2018-2019 βραβεύθηκαν  860 αριστούχοι. Οι περισσότεροι από τους βραβευμένους αριστούχους διακρίνονται στην οικονομική, ακαδημαϊκή και επιστημονική ζωή της χώρας μας.

Το Πρόγραμμα «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία» συνεχίζεται για 18η χρονιά το 2020.

Δείτε το έντυπο για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των αριστούχων αποφοίτων που βραβεύθηκαν για τη σχολική χρονιά 2018-2019 με το Πρόγραμμα.

Δεσμοί αξιών και εμπιστοσύνης

Με τον πρόγραμμα αυτό ο  Όμιλος Eurobank, επενδύει διαχρονικά στην ελληνική Παιδεία, που αποτελεί κεντρική αξία του εκτιμώντας ότι

 • «Αν για όλες τις χώρες η Παιδεία είναι η λύση, για την Ελλάδα είναι ιστορική επιταγή».
 • «Πρέπει να αναδεικνύονται και να επιβραβεύονται οι καλύτεροι, αυτοί που θέτουν στόχους και επιλέγουν τον δύσκολο δρόμο της επίπονης προσπάθειας για να τους κατακτήσουν».
 • «Η Παιδεία και ειδικότερα το επίπεδο και η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας πρέπει να είναι διαχρονικά μείζων εθνικός στόχος και η πιο σημαντική εθνική μας επένδυση για το μέλλον».

«Στηρίζουμε έμπρακτα την αριστεία και ενθαρρύνουμε τη νέα γενιά των Ελλήνων για περισσότερη γνώση, μόρφωση και ευγενή άμιλλα. Στα σχολεία εντοπίζουμε σημαντικά φυτώρια αξιών, ιδεών και οραμάτων. Και μέσα από τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μας χτίζουμε δεσμούς εμπιστοσύνης με την ελληνική κοινωνία».

Πληροφορίες: https://www.eurobank.gr/el/omilos/etairiki-koinoniki-euthuni/stirizoume-paideia/programma-megali-stigmi-gia-tin-paideia

***

Κλάδος Υποδομές

 

ΕΥΔΑΠ: 90 χρόνια από την κατασκευή του Φράγματος του Μαραθώνα

image 83

Στο εμβληματικό και ιστορικό έργο του πρώτου σύγχρονου ταμιευτήρα της ελληνικής πρωτεύουσας, έριξε το βάρος της το 2019 η ΕΥΔΑΠ διοργανώνοντας την επετειακή έκθεση για τα 90 χρόνια( 1929-2019) από την κατασκευή του φράγματος του Μαραθώνα που εγκαινιάστηκε στο Κέντρο Πολιτισμού “Ελληνικός Κόσμος“.

Στόχος της έκθεσης, στην οποία παρουσιάζονται πρώτη φορά αδημοσίευτα τεκμήρια για το έργο, είναι η ανάδειξη της σημασίας του, τόσο από μηχανικής όσο και από πολιτιστικής και κοινωνικής άποψης, υπογραμμίζοντας ότι η καινοτομία του παρελθόντος είναι οδηγός για την καινοτομία και την ανάπτυξη του μέλλοντος, στοιχεία στα οποία η ΕΥΔΑΠ επενδύει συστηματικά.

image 84

Την έκθεση εγκαινίασε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλής, ο οποίος μεταξύ άλλων δήλωσε:

«Το Φράγμα του Μαραθώνα είναι ένα μεγάλο έργο υποδομής που έδωσε πρακτική και άμεση λύση σε ένα σημαντικό πρόβλημα της καθημερινότητας της εποχής του, αλλά και άντεξε –κι αντέχει- στον χρόνο. Χαρακτηριζόταν από καινοτομία. Ήταν αποτέλεσμα άψογης συνεργασίας παραγωγικών δυνάμεων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Υλοποιήθηκε με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αξιοσημείωτη ταχύτητα για τα δεδομένα του έργου και της εποχής. Δημιούργησε θέσεις εργασίας και συνετέλεσε ουσιαστικά στην ανάπτυξη της χώρας. Γι’ αυτούς τους λόγους  πρέπει να αποτελεί μέχρι σήμερα παράδειγμα προς μίμηση, φάρο για το τι σημαίνει πραγματικά να υλοποιείς μεγάλα έργα υποδομής για τον τόπο σου».

image 86

Στην ομιλία του ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Χάρης Σαχίνης χαρακτήρισε το φράγμα του Μαραθώνα: «ένα θαύμα της νεότερης ιστορίας του τόπου. Έγινε πραγματικότητα επειδή όλοι ανέλαβαν τις ευθύνες τους και δούλεψαν σκληρά για να έρθει το αποτέλεσμα που επιδίωκαν. Είναι θαύμα αποφασιστικότητας και αφοσίωσης σε ένα μεγάλο, κρίσιμο έργο υποδομής.  Είναι αυτό που και τότε και σήμερα και στο μέλλον χρειαζόμαστε για να λύνουμε πραγματικά προβλήματα. Αυτό προσπαθούμε και σήμερα στην ΕΥΔΑΠ – μαζί με την πολιτική και αυτοδιοικητική ηγεσία, τους εργαζόμενους στην ΕΥΔΑΠ, και τους επενδυτές – δηλαδή, έργα υποδομής που βελτιώνουν τη ζωή χιλιάδων πολιτών».

Στην εκδήλωση των εγκαινίων ο Πρόεδρος των ΕΛΤΑ Πολυχρόνης Γριβέας παρουσίασε τα ειδικά συλλεκτικά φιλοτελικά προϊόντα των Ελληνικών Ταχυδρομείων «90 Χρόνια Φράγμα Μαραθώνα» ενώ την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους μεταξύ άλλωνο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Καραγιάννης, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Δρ. Κώστας Αραβώσης, ο εκπρόσωπος της Αμερικανικής Πρεσβείας Chip Laitinen.

image 88

Η έκθεση φιλοξενείται στο  Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» (Πειραιώς 254, Ταύρος), από τις 12 Νοεμβρίου 2019 έως 7 Φεβρουαρίου 2020 και η είσοδος είναι ελεύθερη στο ευρύ κοινό.

Πληροφορίες: https://www.eydap.gr/

 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Καθαρισμός επικίνδυνου οικοπέδου στο Μάτι

ELLAKTOR GROUP GR 90

Μέσω της ΑΚΤΩΡ, της μεγαλύτερης θυγατρικής του και κατασκευαστικού βραχίονα του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ , ο μεγαλύτερος όμιλος υποδομών στην Ελλάδα και ένας από τους κορυφαίους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη συμμετείχε ενεργά στις εργασίες καθαρισμού του χαρακτηριζόμενου ως «επικίνδυνου οικοπέδου», στο Μάτι της Αττικής, όπου είχαν αποτεθεί χιλιάδες τόνοι καύσιμης ύλης από την καταστροφική πυρκαγιά του Ιουλίου 2018.

Μετά από την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης στις 26/6/2019, η ΑΚΤΩΡ διέθεσε  συνεργεία  για την εκτέλεση εργασιών «συλλογής, τεμαχισμού, φορτοεκφόρτωσης, μεταφοράς και εναπόθεσης» σε επιλεγμένους χώρους  περίπου 20.000 τόνων εύφλεκτης ύλης που είχαν συγκεντρωθεί και παρέμεναν στο οικόπεδο, δημιουργώντας σημαντικούς κινδύνους για τους κατοίκους και την περιοχή.

oikopedo mati euflekta ylika 92

Ο  Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ -επίσης μέσω  της ΑΚΤΩΡ- ήταν μία από τις πρώτες εταιρείες που προσφέρθηκαν άμεσα μετά την καταστροφική πυρκαγιά να συμμετάσχουν στις εργασίες αποκατάστασης της περιοχής. Συγκεκριμένα, από τις 9/8/2018 έως τις 28/9/2018 η εταιρεία υποστήριξε το έργο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τη συλλογή και τη μεταφορά σε καθημερινή βάση των κλαδιών και των δέντρων από τις πληγείσες περιοχές, με τη χορηγία φορτηγών και αρπάγης κλαδιών. Επιπλέον, από τις 20/8/2018 έως τις 26/9/2018, με μέριμνα και δαπάνη της ΑΚΤΩΡ και σε συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς, πραγματοποιήθηκαν εργασίες κατεδάφισης, συλλογής, απομάκρυνσης και εναλλακτικής διαχείρισης των υλικών από τις κατεδαφίσεις. Στο διάστημα αυτό κατεδαφίστηκαν 24 κτίσματα, ενώ τα σχετικά υλικά προωθήθηκαν σε μονάδα ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο.

Πληροφορίες: https://ellaktor.com/

 

Όμιλος Ηρακλής: Στηρίζει την Ένωση «Μαζί για το Παιδί»

HERACLES Logo 94

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, υποστηρίζει οικονομικά τα Ιδρύματα της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Χτίζουμε Μαζί Βιώσιμες Πόλεις» και ειδικότερα του πυλώνα «Χτίζουμε Μαζί για την Κοινωνία», ενώ παράλληλα υλοποιεί την πρωτότυπη πρωτοβουλία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης «Γυρίζουμε για καλό σκοπό».

Ειδικότερα, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ κάλεσε τα παιδιά της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» να ζωγραφίσουν την πόλη των ονείρων τους, συγκεντρώνοντας με αυτό τον τρόπο περισσότερες από 200 ζωγραφιές γεμάτες χρώμα και φαντασία. Δέκα  ζωγραφιές που επιλέχθηκαν, «ντύνουν»  οχήματα μεταφοράς σκυροδέματος από το στόλο του Ομίλου. Έτσι, ο Όμιλος έγινε το «όχημα» του μηνύματος στήριξης της Ένωσης, «γυρίζοντας» στις γειτονιές της Αττικής. Τα οχήματα έχουν ήδη ξεκινήσει τις διαδρομές τους, μεταφέροντας εκτός από  σκυρόδεμα κι ένα ηχηρό μήνυμα αγάπης και ελπίδας.

Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ Image1 96

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που έχουμε δίπλα μας τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ» δηλώνει  η κα Αλεξάνδρα Μαρτίνου, Πρόεδρος της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί». «Η πολυεπίπεδη συνεργασία μας με την ξεχωριστή δράση «Γυρίζουμε για καλό σκοπό»,  δίνει χρώμα στην πόλη μας και ταξιδεύει το μήνυμα υποστήριξης των παιδιών και των οικογενειών της Ένωσης που έχουν ανάγκη».

Η κα Εύη Ιωαννίδου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, καλεί. όλους να σταθούμε  αρωγοί να αγκαλιάσουμε  το έργο της Ένωσης «Μαζί για το παιδί», «γιατί όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά».

Η  πρωτοβουλία «Γυρίζουμε για καλό σκοπό» είναι μία από το σύνολο δράσεων που υλοποιεί ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ για τη νέα γενιά, στο πλαίσιο μίας ευρύτερης συνεργασίας που έχει αναπτύξει με την Ένωση «Μαζί για Παιδί»

Πληροφορίες:www.mazigiatopaidi.gr, e-mail: info@mazigiatopaidi.gr

https://www.lafarge.gr/sites/greece/files/atoms/files/o_omilos_iraklis_stirizei_tin_enosi_mazi_gia_to_paidi.pdf

 

Γέφυρα Α.Ε.: Η πράσινη Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου

gefira charilaos trikoupis 2019 3

Με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος Κορινθιακού –Πατραϊκού ξεκινάει ήδη από το 2007 μια μακρά, στοχευμένη και συγκροτημένη πολιτική εταιρικής υπευθυνότητας της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. (παραχωρησιούχου της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης») που συνεχίζεται αδιάλειπτα μέχρι σήμερα.

ιδρύθηκε η πλατφόρμα δράσης ,που πήρε το όνομα «ΚΥΑΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» και συσπείρωσε τους ναυταθλητικούς ομίλους της ευρύτερης περιοχής υπό την επιστημονική καθοδήγηση του Ινστιτούτου «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ». 

Η προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών και των χελωνών ήταν η πρώτη φάση του σχεδίου. Στη συνέχεια ακολούθησε η δράση κατά των μικροπλαστικών, διευρύνοντας τη συμμαχία με τη συμμετοχή τοπικών οικολογικών & εθελοντικών κινήσεων.

kiani koinonia

Η «ΚΥΑΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ήταν ο προάγγελος της ενασχόλησης της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. με τα μεγάλα οικολογικά ζητήματα της εποχής. Πολύ σύντομα η κλιματική αλλαγή και η ανάσχεσή της αποτέλεσαν προτεραιότητα της εταιρικής στρατηγικής, ωθώντας την εταιρεία σε εφαρμογή πολιτικών μείωσης και αντιστάθμισης ρύπων αερίων του θερμοκηπίου, ενώ υλοποιούσε δράσεις για την οικολογική οδήγηση με τη συμμετοχή ενεργών πολιτών. Ταυτόχρονα, πανεπιστημιακοί φορείς αναδείκνυαν τη βελτίωση του περιβαλλοντικού status της περιοχής εξαιτίας της ύπαρξης της Γέφυρας, τεκμηριώνοντας και με διεθνείς δημοσιεύσεις την αειφορική λειτουργία της.

gefira charilaos trikoupis 2019 1 640x437

Τα προγράμματα οικολογικής και κοινωνικής ευαισθησίας διευρύνθηκαν με την πάροδο του χρόνου, με αποτέλεσμα η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος στη Γέφυρα να έχει παρουσιάσει μείωση της τάξης του 30% από την αρχή της λειτουργίας και να έχουν έτσι εξοικονομηθεί περισσότεροι από 6.000 τόνοι CO2. Η Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου πλέον ηλεκτροδοτείται σε ποσοστό 100% από Α.Π.Ε. O οδικός της φωτισμός εξασφαλίζεται με σύστημα LED, ενώ και η ίδια η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. περνάει σταδιακά στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, προσφέροντας στους πελάτες της φορτιστές οχημάτων και έχοντας ξεκινήσει να προμηθεύεται ηλεκτροκίνητα οχήματα για τον εταιρικό της στόλο.

Συμπληρώνοντας 15 έτη λειτουργίας το 2019, η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. έκλεισε τη χρονιά κερδίζοντας 3 βραβεία στον θεσμό των ENERGY MASTERING AWARDS.

Δικαιολογημένα λοιπόν οι άνθρωποι της εταιρείας, μπορούν πλέον να ονομάζουν το Έργο τους «ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ» και να της αφιερώνουν την ατζέντα/ημερολόγιό τους για το 2020.

Πληροφορίες: https://www.gefyra.gr/company/Etairikh-politosunh/

***

Κλάδος Τρόφιμα –ποτά

 

COCA COLA: Κάνει τη …διαφορά με ανακύκλωση απορριμμάτων και  στις παραλίες

the coca cola company logo 1 98

Με έργα και διαδικασίες αναβάθμισης της συλλογής και ανακύκλωσης απορριμμάτων αλλά και πρόγραμμα ενημέρωσης και εκπαίδευσης παραλιακών επιχειρήσεων και επισκεπτών, η  Coca-Cola συνεχίζει το πρόγραμμα Zero Waste Future» και στις παραλίες.

Το καλοκαίρι του 2019 , η CocaCola επέκτεινε στις παραλίες,το πρόγραμμα  “Zero Waste Future”, που ξεκίνησε την προηγούμενη χρονιά από την Θεσσαλονίκη, μέσω του προγράμματος ”Zero Waste Beaches”, σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης και την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.

Στις  πρωτοποριακές, για τα ελληνικά δεδομένα, δράσεις, περιλαμβάνεται η διαλογή στην πηγή και η συλλογή υλικού με χωριστό ρεύμα για τα πλαστικά μπουκάλια, ενώ συνδυάζεται  με καθαρισμούς των παραλιών, όπως και πρόγραμμα εκπαιδεύσεων σε παραλιακές επιχειρήσεις. Το 2018, που υλοποιήθηκε το πρόγραμμα  σε 5 παραλίες στην Ελλάδα μαζεύτηκαν 222 τόνοι απορριμμάτων και ενημερώθηκαν  περισσότεροι από 231.000 άνθρωποι

zero waste beaches logo 1 100

#ZEROPLASTIC

Το πρόγραμμα ZeroWasteBeachesπραγματοποιήθηκε σε εννέα δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς σε Κυκλάδες, Ιόνιο, Αττική, Δωδεκάνησα και Θεσσαλονίκη, περιλαμβάνοντας 27 παραλιακές επιχειρήσεις και μιαonline διαδραστική ενέργεια στο Messenger της CocaCola.

Φιλοσοφία της Coca-Cola στην Ελλάδα είναι να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για σημαντικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις υπογραμμίζοντας πως «δεν αρκεί να φτιάχνει αναψυκτικά, αλλά χρειάζεται να κάνει τη διαφορά».

photo 1 29 (1) 102

Στο πλαίσιο των δράσεων καθαρισμού τοποθετούνται  κάδοι ανακύκλωσης τεσσάρων ρευμάτων, για ξεχωριστή συλλογή πλαστικών, χάρτινων  μεταλλικών και γυάλινων απορριμμάτων . Το πλαστικό που συλλέγεται  ανακυκλώνεται  και θα επαναχρησιμοποιείτε  ως τρισδιάστατα εκτυπωμένα αντικείμενα για τις παραλίες, χαρίζοντας έτσι στα πλαστικά απορρίμματα μια δεύτερη ζωή. Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ ξαπλώστρας, αποδυτηρίου ή διαδρόμου προς την παραλία -που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από ΑΜΕΑ- σε τρία διαφορετικά, καλοκαιρινά χρώματα. Τα αντικείμενα παράγονται  μέσω της διαδικασίας της 3D εκτύπωσης από τη δημιουργική ομάδα των TheNewRaw.. Η παραλία της Αγίας Μαρίνας στα Χανιά, των Λουτρών και του Αγίου Δημητρίου στην Κύθνο, της Έλλης στη Ρόδο, του Μακρύ Γιαλού, της Σκάλας και του Μύρτου στην Κεφαλλονιά, της Γλυφάδας στην Αττική και η Νέα Παραλία στη Θεσσαλονίκη, αποτελούν τους προορισμούς του προγράμματος.

Περισσότερα: www.coca-colacompany.com  /  Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn.

 

Chiquita: Εξοικονόμηση υδάτινων πόρων/πώς καλλιεργούνται οι μπανάνες

NEW CHQ logo 104

Η εταιρεία καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες μείωσης του υδάτινου αποτυπώματος και έχει ενεργοποιήσει πρωτοβουλίες βιωσιμότητας για την εξοικονόμηση νερού, με το καινοτόμο πρόγραμμα ανανέωσης των φυτειών μπανάνας της Chiquita και το σύστημα ανακύκλωσης ύδατος να συμβάλλουν στην επίτευξη αυτού του σημαντικού στόχου. Οι προσπάθειες αυτές έχουν οδηγήσει σε σημαντική μείωση της χρήσης ενέργειας και νερού, ενώ έχουν προσφέρει και άλλα περιβαλλοντικά και επιχειρηματικά πλεονεκτήματα.

Ο σημαντικός ρόλος του νερού

 

Το νερό παίζει καθοριστικό ρόλο στην παραγωγή της παγκοσμίου φήμης μπανάνας Chiquita. Το 2012, σε συνεργασία με το WWF, η εταιρεία υλοποίησε  μελέτη που έδειξε ότι απαιτούνται μεταξύ 440 και 660 λίτρων νερού για την καλλιέργεια ενός κιλού μπανάνας. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτού του νερού, διοχετεύεται στις φυτείες σε Costa Rica και Παναμά και προέρχεται από βροχοπτώσεις, αποτελεί δηλαδή «πράσινο» υδάτινο αποτύπωμα, αντί του επεξεργασμένου «μπλε».

Το υδάτινο αποτύπωμα της Chiquita αποτελεί βασικό στοιχείο της πρωτοβουλίας BehindtheBlueSticker. Στο πλαίσιό της, η εταιρεία ακολουθεί αυστηρά τις κατευθύνσεις της RainforestAlliance για τις ολοκληρωμένες μεθόδους διαχείρισης καλλιεργειών, εξασφαλίζοντας ότι λαμβάνεται κάθε απαραίτητο μέτρο για την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως η ρύπανση των υδάτινων οδών.

Για τη μείωση της κατανάλωσης

Η Chiquita ακολουθεί τους παρακάτω τρόπους μείωσης του «μπλε» υδάτινου αποτυπώματος:

 • Στοχευμένη άρδευση: Οι περισσότερες φυτείες μπανάνας στις υγρές τροπικές περιοχές δεν απαιτούν άρδευση, σε μερικές όμως υπάρχουν περίοδοι ξηρασίας. Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει ακόμα περισσότερο τη συχνότητα των βροχοπτώσεων, με αποτέλεσμα να απαιτείται άρδευση σε περισσότερα μέρη από ό,τι στο παρελθόν. Η εταιρεία έχει επενδύσει επίσης σε miniκαι micro αρδευτικά συστήματα, τα οποία πλέον καλύπτουν το 6,5% των εκτάσεων που αρδεύονται, ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί φυτική κάλυψη και οργανική λίπανση που μειώνουν την εξάτμιση του νερού.
 • Χρήση «έξυπνης» συσκευασίας εξοικονόμησης νερού
 • Μέτρα για να μην καταλήξουν τα χημικά σε ποτάμια ή υδάτινα ρεύματα.Σε καμία από τις φυτείες μπανάνας Chiquita δεν γίνεται χρήση ζιζανιοκτόνων, μειώνοντας έτσι σημαντικά την ποσότητα των αγροχημικών που χρησιμοποιούνται.
 • Συστήματα ανακύκλωσης νερού και «ξηρής απομάκρυνσης»,χωρίς τη χρήση νερού, παρότι μόνο 2% του απαραίτητου νερού χρησιμοποιείται στη διαδικασία επεξεργασίας της μπανάνας. Έχουν εγκατασταθεί στο 26% των σταθμών συσκευασίας, προσφέροντας ετήσια εξοικονόμηση 1,7 δισεκατομμυρίου λίτρων νερού, σε σύγκριση με το μέσο όρο της περιόδου 2013-2016.
 • Αναδασώνει και προστατεύει τις όχθες των φυσικών υδάτινων οδών.

 Επίσης, Η Chiquita έχει επίσης περιορίσει τη χρήση του «γκρίζου» υδάτινου αποτυπώματος, του νερού που απαιτείται για την απομάκρυνση των ρύπων που εισέρχονται στο στάδιο της καλλιέργειας ή της επεξεργασίας. Μέχρι στιγμής, η Chiquita έχει ανανεώσει το 59% των εδαφών στις φυτείες της, με στόχο το ποσοστό αυτό να φτάσει το 76% μέχρι το 2022.

Συνεργασία με το πρόγραμμα SanSan

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η προστασία των δασών μαγκρόβιας, των λιμνοθαλασσών και των ακτών στον υγροβιότοπο San San Pond Sak, συνολικής έκτασης 16,125 εκταρίων, που αποτελεί σημαντικό μέρος της Σύμβασης Ράμσαρ. Πρόκειται για ένα σύστημα εκβολών, βάλτων και ποταμών κοντά στις παράκτιες φυτείες  της Chiquita στον Παναμά. Στο πλαίσιο του έργου, η Chiquita και οι συνεργάτες της αγόρασαν εκτάσεις και, σε συνεργασία με μια τοπική οργάνωση, αναδάσωσαν πρώην βοσκότοπους με εγχώρια είδη που ευδοκιμούν σε υγροβιότοπους. Το 2018, η Chiquita δώρισε 160 εκτάρια αναδασωμένης γης από τον υγροβιότοπο στους κατοίκους του Παναμά, κίνηση που αποτέλεσε το αποκορύφωμα μιας επιτυχημένης μακροχρόνιας συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την προστασία του περιβάλλοντος του Παναμά. Η Chiquita και οι συνεργάτες της συνεχίζουν να χρηματοδοτούν τη διατήρηση, την επιτήρηση και την προστασία της αναδασωμένης γης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site: https://www.chiquita.gr/

 

ΜΕΒΓΑΛ: Αγάπης έργο για το Άσυλο του Παιδιού

header logo lg EL 112

Η ΜΕΒΓΑΛ ως  οικογενειακή επιχείρηση,  υλοποιεί, ένα ευρύ φάσμα δράσεων με επίκεντρο το παιδί και την οικογένεια, γεγονός που πηγάζει από τη φιλοσοφία της και τις αξίες που υπηρετεί από το 1950.

mevgal agapis erga 113

Στο πλαίσιο της εταιρικής της υπευθυνότητας ήταν χορηγός στη χαρούμενη παιδική γιορτή που διοργάνωσε το Άσυλο του Παιδιού Θεσσαλονίκης με την ευκαιρία συμπλήρωσης 100 χρόνων λειτουργίας και προσφοράς του στον εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και κοινωνικό ιστό της πόλης.

Κεντρικός στόχος της διοργάνωσης ήταν η συγκέντρωση χρημάτων για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου του Ασύλου του Παιδιού και περιλάμβανε ποικιλία δραστηριοτήτων με παραδοσιακά αθλήματα, δημιουργικά εργαστήρια και χορούς στους κατάφυτους χώρους του Ασύλου.

Η ΜΕΒΓΑΛ στηρίζει το Άσυλο του Παιδιού 115

Η εταιρεία φρόντισε να προσφέρει χαρά στα παιδιά που συμμετείχαν, καθώς διασκέδασε τους μικρούς της φίλους με παιχνίδια γύρω από την αγελάδα της ΜΕΒΓΑΛ, και χάρισε σε όλους αναμνηστικά δώρα. Παράλληλα τα παιδιά απόλαυσαν τα αγαπημένα τους γιαούρτια frutomania.

Πληροφορίες: https://www.mevgal.gr/frontend/articles.php?cid=119

***

Κλάδος: Ασφάλειες

INTERLIFE: Προσφέρει αλλιώς στην Περιβαλλοντική Οργάνωση ΚΑΛΛΙΣΤΩ

Την Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση ΚΑΛΛΙΣΤΩ στηρίζει για 10η συνεχή χρονιά η INTERLIFE Ασφαλιστική στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «προσφέρω …αλλιώς» που υλοποιεί για το Περιβάλλον. Οι  χορηγίες της εταιρίας αφορούν στην ασφάλιση των εθελοντών αλλά και των οχημάτων της Οργάνωσης που χρησιμοποιούνται στα εθελοντικά προγράμματα, τη δασοπροστασία, το monitoring των άγριων ζώων κ.α.

Η ΚΑΛΛΙΣΤΩ δημιουργήθηκε το 2004 στη Θεσσαλονίκη από επιστήμονες με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση σε περιβαλλοντικά θέματα. Βασικοί σκοποί της Οργάνωσης είναι η μελέτη, η προστασία και η διαχείριση πληθυσμών και βιοτόπων των μεγάλων σαρκοφάγων, της αρκούδας, του λύκου και άλλων απειλούμενων ειδών της άγριας πανίδας.

Η INTERLIFEστηρίζει τα προγράμματα εθελοντικής εργασίας που υλοποιεί η Οργάνωση με στόχο την ενημέρωση, ενεργοποίηση και συμμετοχή των πολιτών στις προσπάθειες διατήρησης του περιβάλλοντος. Παράλληλα, στηρίζει χορηγικά την Ομάδα Άμεσης Επέμβασης για την Αρκούδα (BearEmergencyTeam – BET) η οποία επεμβαίνει κάθε φορά που κάποιο άγριο ζώο βρίσκεται σε κίνδυνο (περιπτώσεις τροχαίου, λαθροθηρίας κλπ) αλλά και σε περιπτώσεις αλληλεπίδρασης ζώων και ανθρώπων.

Πληροφορίες: www.prosferoallios.gr

https://www.interamerican.gr/nea-anakoinwseis/details?id=i-anytime-tis-interamerican-ipostirizei-ton-ksenwna-vrefwn-twn-paidikwn-xwriwn-sos

 

INTERAMERICAN: Υποστήριξη διαρκείας στα Παιδικά Χωριά SOS

interamerican

Η πρωτοβουλία της επίσκεψης ανθρώπων της INTERAMERICAN με πολλά δώρα για τα παιδιά του Παιδικού Χωριού SOS στη Βάρη, κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, σηματοδότησε τη συμπλήρωση δώδεκα ετών συνεχούς υποστήριξης του έργου των Παιδικών Χωριών SOS από την εταιρεία. Η σχέση δέσμευσης της εταιρείας με τον κοινωφελή οργανισμό υποστηρίζεται από το 2018 και με μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο αφορά ειδικότερα  στον Ξενώνα Βρεφών των Παιδικών Χωριών SOS που λειτουργεί στο Μαρούσι.

image 125

Συγκεκριμένα:

 • για τον Ξενώνα Βρεφών SOS, κατά τη χρονιά που πέρασε, η Anytimeτης INTERAMERICAN -η πρώτη direct ασφάλιση στην Ελλάδα- Anytime πραγματοποίησε μια ψηφιακή καμπάνια στα socialmedia για να ξεναγήσει στον χώρο του Ξενώνα το ευρύτερο κοινό των πελατών και ακολούθων της και να ενημερώσει για το έργο το οποίο επιτελείται. Η εν λόγω πρωτοβουλία συμπληρώθηκε από σημαντική οικονομική συνδρομή της Anytime για την αποκατάσταση και θεραπεία βρεφών και παιδιών μέχρι 5 ετών που έχουν υποστεί κακοποίηση ή σοβαρή παραμέληση ή έχουν εγκαταλειφθεί σε μαιευτήρια.
 • Η INTERAMERICANέχει διευρύνει την παρεχόμενη οικονομική υποστήριξη και με ασφαλιστικές παροχές για περιουσιακά στοιχεία και εκδηλώσεις, καθώς και με παροχή εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών για τις Μητέρες SOS. Επισημαίνεται ότι πέρα από το Παιδικό Χωριό SOS στη Βάρη και τον Ξενώνα Βρεφών , λειτουργούν Παιδικά Χωριά SOS στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης, τη Θράκη και την Κρήτη και ακόμη, εννέα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας και πέντε Κέντρα Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης.

Πληροφορίες: www.interamerican.gr

***

Κλάδος: Ανακύκλωση

Re- Battery: Δράσεις με μήνυμα, ενθουσιασμό και ελπίδα!

image001 (2) 127

Η Re-Battery Α.Ε. προσκαλεί  όλους  τους ενεργούς πολίτες, που συμμετέχουν στην ανακύκλωση, την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής να συνδράμουν στην βιώσιμη ανάπτυξη.

Ταυτόχρονα συμμετέχει  σε δράσεις προσφοράς, αλληλεγγύης και ανθρωπιάς, όπως η υποστήριξη του  σπουδαίου έργου της «Κιβωτού του Κόσμου», με την ενεργό συμμετοχή τους στον τηλεμαραθώνιο που οργάνωσε η ΕΡΤ τον  Δεκέμβριο του  2019.

Στην μεγάλη κοινότητα της Re-Battery ΑΕ είναι ενταγμένοι 117 υπόχρεοι παραγωγοί/ εισαγωγείς συσσωρευτών. Επίσης συμμετέχουν 59 συλλέκτες, που δραστηριοποιούνται σε 7.451 σημεία συλλογής.

Οι άνθρωποι της Re-Battery Α.Ε. βρέθηκαν  δίπλα στα παιδιά της Κιβωτού προσφέροντας υλικά αγαθά πρώτης ανάγκης,  δώρα, παιχνίδια και ενημερωτικό εκπαιδευτικό υλικό για την ανακύκλωση των συσσωρευτών μολύβδου οξέος.

Δημοτικό Σχολείο Φιλωτίου Νάξου

 300x169 129

Την ίδια στιγμή την εκπαιδευτική και περιβαλλοντική δραστηριότητα της « Re-Battery», επισφράγησαν  τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Φιλωτίου Νάξου υπογράφοντας σε μία κόλλα χαρτί όρκο πίστης για την ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος,  το καθένα με το δικό του γραφικό χαρακτήρα και με το δικό του χρώμα.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες έβαλαν ψυχή και έμπνευση και ολόκληρη η σχολική κοινότητα έστειλε με δύναμη και αποφασιστικότητα, από την καρδιά του Αιγαίου παντού, το μήνυμα της ανακύκλωσης και της σωτηρίας του πλανήτη.

 300x169 131

Με την εξαιρετική επιμέλεια του Διευθυντή κ. Αριστείδη Γρατσία και την ουσιαστική συνδρομή των 15 εκπαιδευτικών, δασκάλων τους,  οι 110 μαθητές και οι μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Φιλωτίου Νάξου έγιναν αξιοθαύμαστοι  πρεσβευτές του μηνύματος της Re-Battery για την αξία της ανακύκλωσης, την προστασία της φύσης, του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της ανθρώπινης ζωής, σε κάθε περιοχή και σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Το εταιρικό βίντεο της «Re-Battery» μετέφερε τα παιδιά στον κόσμο της ανακύκλωσης και οι εκπαιδευτικοί μίλησαν στα παιδιά για την αξία της ανακύκλωσης αλλά και για τις επιπτώσεις, που προκαλεί  στην ανθρώπινη ζωή και τη φύση η ανεξέλεγκτη διαχείριση των μπαταριών μολύβδου οξέος. Τους είπαν ότι οι μπαταρίες δίνουν κίνηση στα αυτοκίνητα και τα άλλα οχήματα,  με τα οποία ταξιδεύουν και μαθαίνουν τον κόσμο αλλά και για τις καταστροφές που προκαλούν οι μπαταρίες μολύβδου οξέος,  όταν στο τέλος της ζωής τους δεν ανακυκλώνονται.

Έγινε μάθημα το οικολογικό παραμύθι της «Re-Battery» : Οι Φύλακες της Φύσης «Ο Ρι-Μπαταρούλης και η μάχη με τον Μολυβδένιο Στρατό» του καθηγητή Περιβάλλοντος Δρ. Αντώνη Γάκη.

 300x202 133

«Σε κάδο ανακύκλωσης βάλε την μπαταρία έτσι μονάχα φίλε μου θα έρθει η Σωτηρία», γράφει ένας από τους μαθητές ενώ άλλα παιδιά σημείωσαν: «Τα παιδιά είμαστε όλοι στην ίδια ομάδα» . «Προστατεύστε το περιβάλλον».  «Μία κίνηση από όλους μπορεί να αλλάξει τον κόσμο».

Πληροφορίες:

https://www.rebattery.gr/2019/12/dimotikoscholeiofilotioynaxoyayti/

https://www.rebattery.gr/category/draseis/

 

***

Κλάδος: Επιχειρήσεις

 

Παπουτσάνης: Γιορτινό διήμερο με το Χαμόγελο του Παιδιού

siteimage logonormal 135 

Στιγμές χαράς στα παιδιά πρόσφερε η Παπουτσάνης τα Χριστούγεννα 2019, στηρίζοντας παράλληλα το έργο ιδρυμάτων που προσφέρουν βοήθεια σε όσους τη χρειάζονται.

Στη μονάδα της Ριτσώνας, εργαζόμενοι μαζί με τα παιδιά τους είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν όμορφες χριστουγεννιάτικες στιγμές σε μια γιορτινή μέρα αφιερωμένη στην αγάπη και στη μαγεία των Χριστουγέννων. Μαζί με τα συνολικά 120 παιδιά και τους γονείς τους, βρέθηκαν εκπρόσωποι και παιδιά από το Σπίτι Ημερήσιας Φροντίδας του Χαμόγελου του Παιδιού στον Αγ. Νικόλαο Χαλκίδας.

Παπουτσάνης Παιδική Χριστουγεννιάτικη γιορτή 1 136

Μικροί και μεγάλοι είχαν τη δυνατότητα να φωτογραφηθούν με αγαπημένα τους πρόσωπα και να λάβουν τη δική τους προσωποποιημένη αναμνηστική φωτογραφία με εορταστικό θέμα, ενώ κάθε παιδί έλαβε και ένα δώρο για τα Χριστούγεννα. Επιπλέον, η Παπουτσάνης φιλοξένησε στις εγκαταστάσεις της στην Ριτσώνα το ετήσιο, εορταστικό bazaar του Χαμόγελου του Παιδιού. Όλοι οι εργαζόμενοι και εκπρόσωποι της Διοίκησης της Παπουτσάνης,  αντάλλαξαν σε εορταστικό κλίμα ευχές και δώρα και απόλαυσαν παραδοσιακές, χριστουγεννιάτικες γεύσεις.

Πληροφορίες: https://www.papoutsanis.gr/el/aeiforos-anaptiksi/etairiki-koinoniki-euthuni_130551/

 

Deloitte: Καθαρές παραλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Τον περασμένο Νοέμβριο 2019, πάνω από 300 εργαζόμενοι  της εταιρείας συμμετείχαν σε στην ενέργεια 1οImpactDay για καθαρότερες ακτές, που διοργάνωσε η Deloitte Ελλάδος, σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, HELMEPA, ως Εταιρικό της Μέλος,σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο καθαρισμός πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα στις παραλίες του Ελληνικού στην Αθήνα και στο Καραμπουρνάκι στην Θεσσαλονίκη. Οι δράσεις καθαρισμού θα συνεχιστούν και φέτος στο πλαίσιο του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Από την ενέργεια αυτή συλλέχθηκαν πάνω από μισός τόνος απορριμμάτων. Τα κυριότερα αντικείμενα που εντοπίστηκαν και καθαρίστηκαν από τις παραλίες ήταν αποτσίγαρα, καλαμάκια, μπουκάλια/καπάκια, ποτήρια μιας χρήσης/καπάκια, σακούλες, συσκευασίες τροφίμων και λοιπά ήδη μικροπλαστικών που επιβαρύνουν τις ακτές και καταλήγουν στο πόσιμο νερό.

Ο κ. Δημήτρης Κατσιμπόκης, CSRLeader/Audit&AssurancePartner, δήλωσε χαρακτηριστικά για το 1oImpactDay: «Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι για τους ανθρώπους μας, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν άμεσα και με ενθουσιασμό στο κάλεσμά μας να δημιουργήσουμε θετικό αντίκτυπο, που έχει αξία για την κοινωνία και το περιβάλλον, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.».

Η «DeloitteImpactDay» είναι ένας παγκόσμιος θεσμός που έχει καθιερωθεί εδώ και 20 χρόνια. Διοργανώνεται μία φορά τον χρόνο σε πάνω από 150 χώρες του κόσμου, όπου και δραστηριοποιείται η εταιρεία. Την ημέρα αυτή συμμετέχουν πάνω από 280.000 επαγγελματίες, παγκοσμίως, οι οποίοι κάνουν πράξη μέσω του εθελοντισμού το «Make an Impact that Matters» που έχει ορίσει ως σκοπό της η Deloitte.

Όμιλος Quest: Δυο Μαραθώνιοι για καλό σκοπό

Αρχική Quest Συμμετοχών 144

Επιβραβεύοντας ηθικά το αθλητικό πνεύμα, οι διοικήσεις των εταιρειών του Ομίλου Quest, συνέδεσαν και το 2019  τη συμμετοχή των εργαζομένων που έλαβαν μέρος στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, με προσφορά στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

 «Το Χαμόγελο του Παιδιού», επελέγη φέτος για  υποστήριξη του 24ωρου FundRaising Μαραθώνιου Gaming2019, που υλοποιεί  για 7η συνεχόμενη χρονιάo Οργανισμός στις 14-15 Δεκεμβρίου 2019 με τη συμμετοχή γνωστών YouTubers, standupκωμικών και της μεγάλης κοινότητας των gamers, ως PlatinumΧορηγός. Συμπληρώνοντας τη δράση, το www.you.gr, το ηλεκτρονικό κατάστημα του Ομίλου, συνέβαλε  στην προώθηση του Μαραθωνίου μέσω των κοινωνικών του δικτύων και θα παρακινήσει  τους πελάτες του να βοηθήσουν  και αυτοί στην προσπάθεια με τη δική τους συνεισφορά. Έτσι οι δύο Μαραθώνιοι ενώνουν τις δυνάμεις τους για καλό σκοπό.

Πιστοί στο «ευ αγωνίζεσθαι», φέτος στην ομάδα δρομέων του Ομίλου Quest συμμετείχαν 62 δρομείς  από τις εταιρείες InfoQuestTechnologies, UniSystems, iSquare,ACS και Cardlink, που αγωνίσθηκαν στη Μαραθώνια Διαδρομή και στους αγώνες δρόμου των 5 και 10 χιλιομέτρων. Στους εργαζόμενους του Ομίλου Quest προσφέρονται και επιπλέον δυνατότητες άθλησης, ανοίγοντας τον δρόμο για έναν περισσότερο υγιεινό τρόπο ζωής.

Πληροφορίες: https://www.quest.gr/

***

Κλάδος: Ξενοδοχεία

 

CACTUSHOTEL: Πέντε ξενοδοχειακές μονάδες με οικοφιλικό πρόσημο

LOGO CACTUS HOTELS 145

Η προστασία του περιβάλλοντος και στήριξη της τοπικής κοινωνίας είναι δύο από τις βασικές αρχές λειτουργίας των πέντε ξενοδοχειακών μονάδων  διαφορετικών κατηγοριών της επιχείρηση Θεόφιλος Χαλκιαδάκης Α.Ε. – CACTUS HOTELS.

Η επιχείρηση έχει συντάξει μια σειρά πολιτικών τις οποίες επικοινωνεί σε τακτική βάση με το προσωπικό αλλά και τους επισκέπτες της και αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια, το περιβαλλοντικό στοιχείο, τον εργασιακό τομέα, τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και την προστασία του παιδιού από κάθε μορφή κακοποίησης.

Πυρήνας της φιλοσοφίας των Cactus Hotels είναι η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης, βασισμένη σε ένα σύνολο κριτηρίων που καθορίζονται από τα πρότυπα πιστοποίησης και διασφάλισης ποιότητας που διαθέτουν τα ξενοδοχεία. Κάθε δράση προς αυτή την κατεύθυνση, γίνεται με απόλυτο σεβασμό και ελάχιστη επίδραση στο περιβάλλον και την τοπική κοινότητα.

cactus village 155

Οι τέσσερις κύριοι τομείς στους οποίους σχεδιάστηκε η στρατηγική είναι:

cactus

Ένας βασικός πυλώνας για την υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης είναι επίσης η διαμόρφωση της εταιρικής ευθύνης με στόχο  την αρμονική συμβίωση με πελάτες, προμηθευτές, τοπική κοινότητα ελαχιστοποιώντας  τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και  μεγιστοποιώντας  την ασφάλεια, την ποιότητα και την απόδοση.

Πληροφορίες: https://www.cactushotels.gr/media/1635/cactusroyalannualsustainabilityreport-2019-reduce.pdf

 

Costa Navarino και PURINA: Τριήμερο υιοθεσίας αδέσποτων ζώων

costa navarino logo 157

Μηνύματα υπέρ της υιοθεσίας αδέσποτων ζώων πέρασαν στο We Are Better With Pets Weekend, ένα  τριήμερο γεμάτο δραστηριότητες για σκύλους και τους ιδιοκτήτες τους, που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019 από την Costa Navarino και την PURINA, στο The West in Resort Costa Navarino.

purnav 696x465 159

Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η ευαισθητοποίηση του κοινού σε σχέση με τα αδέσποτα και παράλληλα η υιοθεσία των αδέσποτων σκύλων της περιοχής που φιλοξενεί το Navarino Pet Community. Πρόκειται για  μια πρωτοβουλία των εργαζομένων της Costa Navarino και έχει ως στόχο την προσφορά στέγης, τροφής και ασφάλειας σε αδέσποτα ζώα, μέχρι να βρουν τη νέα τους οικογένεια. Μέχρι σήμερα, με τη βοήθεια των εθελοντών του Navarino Pet Community και την υποστήριξη της Costa Navarino περισσότερα από 45 αδέσποτα ζώα έχουν βρει ένα σπίτι τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Το τριήμερο στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, βοηθώντας πέντε από τα αδέσποτα σκυλάκια να βρουν μόνιμο σπίτι. Για κάθε υιοθεσία που θα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του τριημέρου, η PURINA προσέφερε τροφή για τους πρώτους 6 μήνες.Οι υιοθεσίες, φυσικά, συνεχίζονται!

Πληροφορίες: https://elgr.facebook.com/navarinopetcommunity/

***

Κλάδος: Ταχυδρομεία / Μεταφορές

ΕΛΤΑ «Ταχυδρομικά» βιβλία για τους καρκινοπαθείς

elta 161

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ανταποκρίθηκαν το 2019 στην πρόσκληση της πρωτοβουλίας #wincancer και προσέφεραν κάποιους τίτλους από τις εκδόσεις τους στη δράση «ΔιαβαΖΩ-Συλλέγουμε βιβλία για τους μαχητές της ζωής».

Πρόκειται για βιβλία τα οποία διατίθενται στα αντικαρκινικά νοσοκομεία «Αγ. Σάββας», Πειραιά «Μεταξά», Κηφισίας «Οι Άγιοι Ανάργυροι» και Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο» για να συντροφεύουν τους ασθενείς κατά τη νοσηλεία τους. Με την ευχή οι «Ιστορίες Ταχυδρομείου», το «Όσα φέρνει ο Ταχυδρόμος» και το «Επίδομα Παραμεθορίου» να απαλύνουν τον πόνο των συνανθρώπων μας που δοκιμάζονται, τα ΕΛΤΑ στηρίζουν τους ανθρώπους που νοσηλεύονται στα αντικαρκινικά νοσοκομεία της χώρας μας. Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση των εργαζομένων οι οποίοι συνέδραμαν την πρωτοβουλία της εταιρείας και δώρισαν τα δικά τους αγαπημένα βιβλία για τους σκοπούς του #wincancer με την πεποίθηση ότι ο αγώνας κατά του καρκίνου είναι κοινός και μας αφορά όλους.

Η δράση απέκτησε και έναν «προσωπικό» χαρακτήρα καθώς οι εργαζόμενοι έγραψαν χειρόγραφες αφιερώσεις και ευχές στα βιβλία τους για τους άγνωστους αναγνώστες τωνβιβλίων-μαχητές της ζωής. Επίσης τα Ελληνικά Ταχυδρομεία πρόσφεραν 12.000 ευρώ στην Κιβωτό του Κόσμου ενώ για πέμπτη συνεχή χρονιά προχώρησε το 2019  στη σύναψη ανταποδοτικής συμφωνίας με την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών ΕΣΗΕΑ – Μορφωτικό Ίδρυμα με την οποία αναλαμβάνουν  την αποστολή δεμάτων σε συνεργασία με την ΜΚΟ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «ΑΠΟΣΤΟΛΗ».

Συγκεκριμένα, μέσω ειδικά διαμορφωμένου προγράμματος αποστέλλονταν  σε μηνιαία βάση δέματα με περιεχόμενο τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης σε οικογένειες άνεργων δημοσιογράφων, τεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων  των ΜΜΕ.

Πληροφορίες: https://www.elta.gr/%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1/%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%95%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B7/tabid/327/newsid634/1798/—-/language/el-GR/Default.aspx

 

ACS/ΠΥΡΝΑ: αποστολή παιδικών ειδών πρώτης ανάγκης σε Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων

company logo?img id=11213&t=1577697618444 162

Στηρίζοντας τις πρωτοβουλίες δημιουργικής απασχόλησης και εκπαίδευσης, ως βασικό παράγοντα της ομαλής ένταξης των μικρών προσφύγων στην ελληνική κοινωνία, η ACS παρείχε δωρεάν μεταφορά ειδών πρώτης ανάγκης στα επτά νηπιαγωγεία που έχει μέχρι σήμερα διαμορφώσει και εξοπλίσει σε Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων η μη κερδοσκοπική πολιτιστική εταιρεία ΠΥΡΝΑ. Η Δράση συνεχίζεται και μέσα στο 2020.

ACS PYRNA 163

Συγκεκριμένα η ACS ανέλαβε τις ετήσιες αποστολές που αφορούν τον εξοπλισμό των νηπιαγωγείων με είδη γραφικής ύλης, βιβλία, είδη χειροτεχνίας και παιχνίδια για τα παιδιά, καθώς και αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας σε γονείς (κυρίως ρούχα και βρεφικά είδη). Τα είδη αναλαμβάνει να συγκεντρώσει και να συσκευάσει η ΠΥΡΝΑ σε κιβώτια, ενώ η ACSαναλαμβάνει την ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά τους στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων στην ηπειρωτική Ελλάδα (περισσότερες πληροφορίες για τη δράση στήριξης των νηπιαγωγείων εδώ: www.pyrna.gr/koinofeleisdraseis).

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η ΑCS παράλληλα στηρίζει από το 2013 το βραβευμένο πρόγραμμα παιδικής φιλαναγνωσίας ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ®, το οποίο δημιούργησε και λειτουργεί η ΠΥΡΝΑ. Χάρη σε αυτή τη συνεργασία, 180 μικρές κινητές και δανειστικές βιβλιοθήκες με 4.700 βιβλία, ταξιδεύουν όλο το χρόνο σε περίπου 1.000 σχολικές τάξεις δημόσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων ανά την Ελλάδα, δίνοντας την ευκαιρία σε σχεδόν 25.000 παιδιά να έρθουν σε επαφή με εξαιρετικά βιβλία.

Πληροφορίες: www.acscourier.gr, www.pyrna.gr/vivliaserodes

Προηγούμενα αφιερώματα

Διαφήμιση