Αρχική Επιχειρείν SAP: Τα οφέλη από τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης

SAP: Τα οφέλη από τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης

0
sap
Διαφήμιση

Η  Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ), όρος που χρησιμοποιείται συνολικά για συστήματα που μιμούνται/ αντιγράφουν την ανθρώπινη νοημοσύνη, διαθέτει εξαιρετικές δυνατότητες.

Συγκεκριμένα, η Τεχνητή Νοημοσύνη παρέχει τη δυνατότητα για καινοτομία, αυξάνει την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και επιτρέπει την οικονομική ανάπτυξη.  Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση όλων των κοινωνικών προκλήσεων.

Στην Ευρώπη, υπάρχουν ευκαιρίες, για την εφαρμογή τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης  και την ανάπτυξη «έξυπνων εταιρειών», ιδιαιτέρως στην b2b αγορά. Η SAP θεωρεί ότι έχει έρθει η ώρα για μια Ευρωπαϊκή στρατηγική  και ανακοίνωσε πρόσφατα το όραμά της, υποστηρίζοντας τις παρακάτω θέσεις:

1. Αποδοχή μέσα από το διάλογο

Στόχος είναι μια ανοιχτή συζήτηση αναφορικά με τις ανησυχίες που προκύπτουν από την χρήση της  τεχνητής νοημοσύνης, καθώς  και ο καθορισμός μέτρων που θα συμβάλλουν στην άμβλυνση τους. Η συγκεκριμένη ολιστική προσέγγιση είναι απαραίτητη, ώστε να γίνει αποδεκτή η Τεχνητή Νοημοσύνη.

2. Εκπαίδευση εργατικού δυναμικού

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην αγορά. Πολλές δουλειές αναμένεται να αλλάξουν ή – σε ακραίες περιπτώσεις- να αντικατασταθούν από μηχανές.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εταιρεία Gartner, όλο και περισσότερες δουλειές θα προκύψουν από την Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ άνθρωποι και μηχανές αναμένεται να συνεργάζονται στο μέλλον ολοένα και περισσότερο.

Οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι θα πρέπει να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την Τεχνητή Νοημοσύνη και να μην χρειάζεται να την ανταγωνίζονται.

3. Περισσότερη έρευνα και καινοτομία

Η Ευρώπη χρειάζεται ομάδες έρευνας και καινοτομίας σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη, και γι’ αυτόν τον λόγο Πανεπιστήμια, εταιρίες και κυβερνήσεις θα πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους προς αυτήν την κατεύθυνση. Αρκετά υποσχόμενα προγράμματα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σε διαφορετικά Ευρωπαϊκά Ερευνητικά κέντρα, τα οποία , ωστόσο, πρέπει να αποκτήσουν μεγαλύτερη δυναμική και καλύτερη οργάνωση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

4. Αναπροσαρμογή νόμων και κανονισμών

Η SAP θεωρεί ότι δεν είναι απαραίτητη η θέσπιση συγκεκριμένων νόμων για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις η υφιστάμενη νομοθεσία πρέπει να αναπροσαρμοστεί ώστε να  περικλείει και ζητήματα Τεχνητής Νοημοσύνης.

5. Καθιστώντας διαθέσιμα τα δεδομένα για την εκπαίδευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Όσο περισσότερα δεδομένα υπάρχουν διαθέσιμα για την εκπαίδευση στην τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης, τόσο περισσότερο θα βελτιώνεται. Οι Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες θα δημιουργήσουν από κοινού τεράστια ποσότητα πολύτιμων δεδομένων , τα οποία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα για χρήση στις εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης.

6. Κώδικας συμπεριφοράς για τις επιχειρήσεις

Η βιομηχανία θα πρέπει να βοηθήσει στην εξάλειψη των όποιων ανησυχιών υπάρχουν, αναφορικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η SAP θεωρεί απαραίτητη την δημιουργία ενός ειδικού κώδικα διαχείρισης της  Τεχνητής Νοημοσύνης στις επιχειρήσεις. Αυτός ο κώδικας  οφείλει να εξασφαλίζει ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας  θα εναρμονίζεται με τις Ευρωπαϊκές αξίες και τα ηθικά και νομικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7. Υιοθέτηση Τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης από το ΜΜΕ

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν την ραχοκοκαλιά της Ευρωπαϊκής οικονομίας. Η ευρεία και ταχεία υιοθέτηση τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης από τις ΜΜΕ πρέπει να είναι προτεραιότητα όλων. Οι συγκεκριμένες εταιρίες συχνά δεν διαθέτουν τα απαραίτητα οικονομικά μέσα και την τεχνογνωσία για την  επιτυχημένη  εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη , τα big data και το Internet of Things. Σε αυτήν την περίπτωση, μία πιθανή λύση θα ήταν η επιχορήγηση τους.

8. Πρωτοπόρος, ο δημόσιος τομέας

Οι δημόσιοι οργανισμοί θα πρέπει να είναι από τους πρώτους που θα υιοθετήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη και θα την χρησιμοποιήσουν για την αναβάθμιση των υπηρεσιών τους. Με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες θα ενημερωθούν για τα απτά πλεονεκτήματα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

9. Ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Η συνεχής ανάπτυξη της αγοράς στον τομέα των προϊόντων και υπηρεσιών Τεχνητής Νοημοσύνης, παγκοσμίως, παρέχει σημαντικές ευκαιρίες στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Ωστόσο, παρακολουθούμε μία αύξηση του ψηφιακού προστατευτισμού σε όλο τον κόσμο.

Μια ευρωπαϊκή στρατηγική Τεχνητής Νοημοσύνης θα συνεισφέρει στην ύπαρξη ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και θα διευκολύνει την ελεύθερη πρόσβαση σε αναδυόμενες αγορές.

Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τα οφέλη της Τεχνητής Νοημοσύνης και το όραμα της SAP, μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το «European Prosperity Through Human-Centric Artificial Intelligence report».

Διαφήμιση