Αρχική Καταστροφές Εντός Οκτωβρίου η απόφαση με τα μέτρα αποκατάστασης από το ναυάγιο του...

Εντός Οκτωβρίου η απόφαση με τα μέτρα αποκατάστασης από το ναυάγιο του Αγ. Ζώνη ΙΙ

0
Διαφήμιση

Εντός του Οκτωβρίου αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Σωκράτη Φάμελλου και του υπουργού Περιβάλλοντος Γιώργου Σταθάκη για τα μέτρα του ολοκληρωμένου σχεδίου αποκατάστασης και τα χρονοδιαγράμματα δράσεων και παρακολούθησης.

Οι ενέργειες αυτές αφορούν τις περιοχές όπου εμφανίστηκε πετρελαιοκηλίδα, την ευρύτερη περιοχή και τις θαλάσσιες ζώνες αυτής, με ιδιαίτερη αναφορά στις ζώνες που έχουν ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθούν στο ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο NATURA 2000 και περιλαμβάνουν :

1. την πρόληψη και αντιμετώπιση δευτερογενούς ρύπανσης από βυθισμένες ποσότητες πετρελαιοειδών καταλοίπων και την αντιμετώπιση τυχόν επαναπροσβολής των ακτών για τουλάχιστον 12 μήνες από

2. την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του υπεύθυνου φορέα  εκμετάλλευσης σύμφωνα με το Π.Δ. 148/2009, με προτεραιότητα την υποβολή  μελέτης αποκατάστασης εντός 20 ημερών, στην οποία θα περιλαμβάνονται κατ΄ ελάχιστον τα εξής:

  • προσδιορισμό της αρχικής κατάστασης του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος
  • αποτύπωση της παραμένουσας ρύπανσης και προσδιορισμό της έκτασης,  της έντασης και του είδους αυτής,
  • έλεγχο της παρουσίας ρυπαντών σε ύδατα, ιζήματα, ακτές καθώς και ενδεχόμενων επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα
  • πρόταση κατάλληλων μεθόδων αποκατάστασης για την αντιμετώπισή παραμένουσας ρύπανσης,
  • χρονοδιάγραμμα για τις απαιτούμενες ενέργειες αλλά και για τη συχνότητα παρακολούθησης των κρίσιμων παραμέτρων της ρύπανσης και της βιοποικιλότητας.

3. την άμεση ανέλκυση του βυθισμένου Δ/Ξ ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ σε εφαρμογή του Π.Δ. 55/1998 «Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος» και του Ν. 2881/2001 «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις» για την αποτροπή πρόκλησης περαιτέρω περιβαλλοντικής ζημίας.

4. εφόσον απαιτηθεί, την εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης τυχόν διαρροών και εκπομπών ρυπογόνων στοιχείων στο θαλασσινό νερό και στα ιζήματα, από το ναυάγιο, για όσο χρονικό διάστημα το πλοίο παραμένει βυθισμένο.

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here