Αρχική Περιβάλλον Προγράμματα Παρακολούθησης των Θαλάσσιων Υδάτων και τους Φορείς Υλοποίησης

Προγράμματα Παρακολούθησης των Θαλάσσιων Υδάτων και τους Φορείς Υλοποίησης

0
Διαφήμιση

Ορίζονται ως αρμόδιοι φορείς για την παρακολούθηση της ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ ΙΝΑΛΕ).

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η υπ’ αριθμ. 126856/2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον ορισμό των αρμόδιων φορέων για την παρακολούθηση της ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων και ο καθορισμός των υποχρεώσεών τους, σύμφωνα με το άρθρο 19, παράγραφος 1 του ν. 3983/2011.

Όπως αναφέρει σε δήλωσή του το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, η Κοινή Υπουργική Απόφαση εκδόθηκε προς την κατεύθυνση της διατήρησης της καλής ποιότητας των Ελληνικών θαλασσών, καθώς και την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, που είναι βασικά στοιχεία και προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, καθώς επηρεάζει άμεσα την ποιότητα ζωής στις παράκτιες περιοχές και τα νησιά, τον τουρισμό, αλλά και τομείς όπως η αλιεία και οι ιχθυοκαλλιέργειες.

Με την παραπάνω απόφαση ορίζονται ως αρμόδιοι φορείς για την παρακολούθηση της ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ ΙΝΑΛΕ).

Οι φορείς αυτοί με τη συνεργασία εξειδικευμένων εταίρων τελούν υπό την εποπτεία, το συντονισμό, την αξιολόγηση και τον έλεγχο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ώστε με συνεχή εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων να λαμβάνονται μέτρα για την επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για τη θάλασσα.

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here