Αρχική Ανακύκλωση Παραπoμπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για σκουπίδια και πλημμύρες-ΥΠΕΝ:Έρχονται τα έργα

Παραπoμπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για σκουπίδια και πλημμύρες-ΥΠΕΝ:Έρχονται τα έργα

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπει την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόσο για την μη αποκατάσταση του παλαιού ΧΥΤΑ  στη Ζάκυνθο,όπως και για τη «μη έγκαιρη» επικαιροποίηση των Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας. Ωστόσο,σύμφωνα με το ΥΠΕΝ η μονάδα διαχείρισης αποβλήτων θα είναι έτοιμη στα τέλη 2024 και η επικαιροποίηση των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας αναμένεται έως τις 30.11.2023.

 

.

0
περιβαλλοντικές παραβάσεις Σκουπίδια
Διαφήμιση

 

Σχετικά με τον χώρο υγειονομικής ταφής στη Ζάκυνθο στη θέση Σκοπός, όπως εξηγεί σε ανακοίνωσή της, η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων,ο εν λόγω ΧΥΤΑ δεν λειτουργεί από το τέλος του 2017. Ωστόσο, για να υπάρξει αποκατάσταση,πρέπει να προηγηθεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

Η κατάθεση της σχετικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έγινε προ διετίας από το ΦΟΔΣΑ Ιόνιων Νήσων. Υπήρξαν όμως σημαντικές παρατηρήσεις από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου στη λύση που πρότεινε ο ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων, ενώ παράλληλα τέθηκε και ζήτημα αν τελικά η αδειοδοτούσα αρχή πρέπει να είναι η Αποκεντρωμένη ή η Διεύθυνση Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τελικά, η Αποκεντρωμένη αποδέχθηκε ένα πλαίσιο λύσης, με επιφύλαξη, εν αναμονή της οριστικής λύσης. Για να συνταχθεί η πρόταση οριστικής λύσης, έπρεπε να αναθέσει ο ΦΟΔΣΑ δύο μελέτες, μια γεωτεχνική και μια για την επικαιροποίηση της ΜΠΕ, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν ανατεθεί.

Μανώλης Γραφάκος ΓΓ Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων
Μανώλης Γραφάκος ΓΓ Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δια της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, έχει συντονιστικό ρόλο και όχι εκτελεστικό στα παραπάνω.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι στη Ζάκυνθο, την τελευταία πενταετία, υπάρχει διαχείριση αποβλήτων στο χώρο του σημερινού ΧΥΤΑ. Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει βοηθήσει και με μεταφορές αποβλήτων σε γειτονικούς αδειοδοτημένους ΧΥΤΑ, προκειμένου να μην υπάρχει πρόβλημα με την εναπόθεση των αποβλήτων.

Σημειώνεται πως στο χώρο του σημερινού ΧΥΤΑ έχει ξεκινήσει, μετά από συντονισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έργο κατασκευής μονάδας διαχείρισης αποβλήτων από τις αρχές του 2022, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη του 2024.

Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξετάζει τη δυνατότητα, σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται από τη διαχείριση των αποβλήτων κίνδυνος για τη δημόσια υγεία ή σοβαρή ρύπανση του περιβάλλοντος ή πιθανότητα επιβολής προστίμου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, να αναλαμβάνουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του το συντονισμό και την υλοποίηση των μέτρων, ώστε να αποτρέπονται τα παραπάνω.Χ

Χάρτες Επικυνδυνότητας 

Αναφορικά με την παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη «μη έγκαιρη» επικαιροποίηση των Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας και Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας, η ολοκλήρωση των επικαιροποιημένων Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας και των επικαιροποιημένων Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας αναμένεται έως τις 30.11.2023, όπως άλλωστε έχει, ήδη, ενημερωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας επικαιροποιούνται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/60 κάθε 6 χρόνια. Τα αρχικά Σχέδια ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο του 2018, με 2,5 χρόνια καθυστέρηση, σε σχέση με την προβλεπόμενη προθεσμία της Οδηγίας (22.12.2015).

Όπως επισημάνθηκε και στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος, οι Χάρτες πρέπει να επικαιροποιηθούν με βάση τα τελευταία κλιματικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των καταιγίδων Ιανός, Elias και Daniel, διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος οι Χάρτες να είναι παραπλανητικοί.

 

 

Διαφήμιση