Αρχική Ειδήσεις ΥΜΕ: “Οχυρώνεται” με αντιπλημυρικά έργα η Ραφήνα

ΥΜΕ: “Οχυρώνεται” με αντιπλημυρικά έργα η Ραφήνα

Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η αντιπλημμυρική θωράκιση στη Ραφήνα, με την υλοποίηση του έργου από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ΥΜΕ) για τη Διευθέτηση και Οριοθέτηση στο ρέμα της περιοχής, μήκους περίπου 15 χλμ..

0
ρεμα
Διαφήμιση

Μάλιστα, σύμφωνα με το ΥΜΕ, μαζί με την οριοθέτηση του ρέματος στη Ραφήνα θα γίνει και ο καθαρισμός του στο συγκεκριμένο τμήμα που περιλαμβάνει η εργολαβία.

Ειδικότερα, το έργο αφορά στην κατασκευή των έργων διευθέτησης του Ρέματος Ραφήνας και τμημάτων των συμβαλλόντων του: Ρέμα Βαλανάρη, Ρέμα Καλλιτεχνούπολης & Ρέμα Διασταύρωσης 1, Ρέμα Νταού Πεντέλης καθώς και των συμβαλλόντων του Ρέματος Βαλανάρη, Ρέμα Παλαιού Μύλου και Ρέμα Αγίας Παρασκευής.

Στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης, με σκοπό την αντιμετώπιση των πλημμυρικών κινδύνων κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων διευθέτησης του ρέματος Ραφήνας και Βαλανάρη, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τον καθαρισμό του στην έκταση που περιλαμβάνει η εργολαβία, ώστε να μην υπάρχει διακοπή της υφιστάμενης απορροής του, από την εγκατάστασή του μέχρι την παραλαβή του έργου από τον φορέα λειτουργίας και συντήρησης.

Με δεδομένες τις έντονες συνέπειες από την κλιματική αλλαγή, οι οποίες πολύ πρόσφατα οι οποίες έγιναν αισθητές στη χώρα μας με τον πλέον οδυνηρό τρόπο, το ΥΜΕ υλοποιεί έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στρατηγικής σημασίας στη Ραφήνα, για την αποτελεσματική προστασία του ανθρώπινου και φυσικού κεφαλαίου από πιθανές φυσικές καταστροφές. 

Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο του ΥΜΕ για τη Διευθέτηση και Οριοθέτηση του Ρέματος στη Ραφήνα ως στόχο έχει την αποτελεσματική προστασία του ανθρώπινου και φυσικού κεφαλαίου από πιθανές φυσικές καταστροφές, που μπορεί να προκληθούν από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, τα οποία γίνονται όλο και πιο έντονα την τελευταία περίοδο.

ρεμα2

Σύντομο ιστορικό του έργου

-Στις 26-4-2023, όταν τα μηχανήματα του αναδόχου προσέγγισαν το ρέμα προκειμένου να εκτελέσουν τις πρόδρομες εργασίες καθαρισμού της κοίτης καθώς και χωματουργικές εργασίες, οι εργασίες διακόπηκαν ύστερα από τις έντονες διαμαρτυρίες πολιτών.

-Εν συνεχεία, κατατέθηκε στο ΣτΕ αίτημα αναστολής και έκδοσης διαταγής για τη διακοπή των εργασιών έως την εκδίκαση της προσφυγής κατά της αρ. Δ19/οικ1822/Φ. ΡΑΦΗΝΑ/6-6-2019 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθώς και του από 12-7-2021 Π.Δ που αφορά στην οριοθέτηση του ρέματος, και εκκρεμεί στο ΣτΕ από το 2019.

-Στις 10-5-2023 εκδόθηκε προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης των εργασιών. Καμία εργασία, ούτε καθαρισμού, δεν μπορούσε πλέον να εκτελεσθεί από τη συγκεκριμένη εργολαβία. Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει αναλάβει την ευθύνη για τον καθαρισμό του ρέματος αποκλειστικά για τους σκοπούς της εν λόγω εργολαβίας.

-Στις 22-9-2023 κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η αρ. 85/2023 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση αναστολής κατά των ανωτέρω.

-Σε συνέχεια, χθες, 25-10-2023, μηχανήματα του αναδόχου προσέγγισαν το έργο προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού της κοίτης του ρέματος. Οι εργασίες είχε προγραμματισθεί να εκτελεσθούν σε δύο μέτωπα.

-Το πρώτο μέτωπο αμέσως ανάντι της γέφυρας Λούτσας όπου θα καθαρίζονταν το ρέμα από φερτά υλικά (επιχωματώσεις). Το δεύτερο μέτωπο 200μ μέτρα περίπου ανάντι όπου θα εκτελούνταν εργασίες διάνοιξης προσβάσεων προς την κοίτη του ρέματος, καθώς και εργασίες καθαρισμών από φερτά υλικά και παρόχθια βλάστηση (καλαμιές).

ρεμα1

Εκτελέσθηκαν κανονικά εργασίες καθαρισμού στο ρέμα και συνεχίστηκαν έως το μεσημέρι (Φωτο Παραρτήματος).

Όταν εκκίνησαν οι εργασίες στο δεύτερο μέτωπο εκδηλώθηκαν νέες διαμαρτυρίες από πολίτες που αντιδρούν στην υλοποίηση του έργου, οι οποίες και συνεχίζονται μέχρι και σήμερα.

Σε κάθε περίπτωση, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών διαβεβαιώνει ότι θα εξαντληθεί κάθε δυνατότητα ώστε τα λίγα φερτά που υπάρχουν εντός του ρέματος να καθαρισθούν  ταχύτατα από τον εργολάβο, ενώ βασική μέριμνά του σε όλα τα έργα που υλοποιεί είναι η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, η τήρηση της νομιμότητας και η προστασία των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Διαφήμιση