Αρχική Ειδήσεις Λακωνία: Ολοκαίνουργια η παλιά γέφυρα στον ποταμό Ευρώτα-Πότε θα είναι έτοιμη

Λακωνία: Ολοκαίνουργια η παλιά γέφυρα στον ποταμό Ευρώτα-Πότε θα είναι έτοιμη

Τη θέση της παλιάς και πλέον ακατάλληλης γέφυρας στον Ευρώτα ποταμό στη Λακωνία αναμένεται να πάρει σε λίγο διάστημα η νέα γέφυρα που βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης.

0
GEFYRA EYROTA 2 0 0 0 0 0
Διαφήμιση

Η τωρινή γέφυρα πάνω από τον ποταμό Ευρώτα δεν πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και έτσι μια ολοκαίνουργια θα παραλάβει τη σκυτάλη από την παλιά, αντικαθιστώντας την ακατάλληλη πλέον υποδομή που βρίσκεται στο σημείο.

Η νέα γέφυρα και οι εργασίες για την κατασκευή της πάνω από τον ποταμό Ευρώτα, στη Σκάλα Λακωνίας, σύμφωνα με το carandmot or.gr συνεχίζονται, με ανθρώπους που παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς το έργο να εκφράζουν την αισιοδοξία τους ότι τα χρονοδιαγράμματα -ολοκλήρωση της γέφυρας το 2024- θα τηρηθούν.

Παράλληλα, τρέχουν και άλλες ενέργειες που προσθέτουν τα απαραίτητα κομμάτια στο «παζλ» του έργου. Πριν από λίγες εβδομάδες η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λακωνίας όρισε έναν Τοπογράφο Μηχανικό ως επιβλέποντα για την παρακολούθηση και παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης για την «κύρωση της πράξης αναλογισμού εντός του Ε.Ρ. Σ. Σκάλας».

Στα καθήκοντα του επιβλέποντος περιλαμβάνονται η παρακολούθηση ορθής εκτέλεσης της ανωτέρω σύμβασης, ο έλεγχος και η ενυπόγραφη παραλαβή των μελετών αυτής, η σύνταξη έκθεσης παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης και η αποστολή τους στον προϊστάμενο της Δ/σας Υπηρεσίας για την έκδοση της προαναφερόμενης βεβαίωσης παραλαβής.

Αντικείμενο της πράξης είναι η εκτέλεση των απαιτούμενων τοπογραφικών εργασιών-μελετών (τοπογραφική αποτύπωση, αποτύπωση ρυμοτομικών και πολεοδομικών μελετών εφαρμογής Ο.Γ. & Ρ.Γ., αποτύπωση-οριστικοποίηση των κτηματολογικών στοιχείων της πράξης εφαρμογής, σύνταξη-οριστικοποίηση των διαγραμμάτων και πινάκων αναλογισμού κ.λ.π), του συνόλου των απαλλοτριούμενων ακινήτων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως Σκάλας, στο συνολικό εύρος και μήκος κατάληψης της οδού όπως αποτυπώνεται στη μελέτη οδοποιίας (εφαρμογής) του έργου «Κατασκευή νέας γέφυρας στον ποταμό Ευρώτα πλησίον της υπάρχουσας μεταλλικής γέφυρας στη Σκάλα Λακωνίας».

Ειδικότερα θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:

– Τριγωνομετρίες
– Πολυγωνομετρίες
-Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις δομημένων εκτάσεων
-Κτηματογραφήσεις
-Εφαρμογές ρυμοτομικών και πολεοδομικών μελετών προσδιορισμός αξόνων και προσδιορισμός κορυφών Ο.Τ.
-Αποτύπωση-οριστικοποίηση των στοιχείων των απαλλοτριούμενων ακινήτων που περιλαμβάνονται στην πράξη εφαρμογής.
-Σύνταξη-οριστικοποίηση Διαγραμμάτων και Πινάκων Αναλογισμού σε οδούς εντός σχεδίου

GEFYRA EYROTA 3.v1 0

Η νέα γέφυρα στον ποταμό Ευρώτα

Αναφορικά με το έργο, αυτό έχει προϋπολογισμό 4.465.000 ευρώ και περιλαμβάνει την κατασκευή οδικών και τεχνικών έργων συνολικού μήκους 310 μέτρων και ειδικότερα την κατασκευή νέας γέφυρας μήκους 90 μέτρων στον ποταμό Ευρώτα και την συναρμογή της με το υφιστάμενο εθνικό οδικό δίκτυο.

Η νέα γέφυρα θα κατασκευαστεί δίπλα στην υφιστάμενη παλαιά μεταλλική γέφυρα και σε απόσταση περίπου 11,50 μέτρων νοτιοανατολικά από τον άξονα της τελευταίας μέχρι τον άξονα της νέας γέφυρας.

Το κατάστρωμα της νέας γέφυρας θα έχει πλάτος κυκλοφορίας οχημάτων 9 μέτρων και εκατέρωθεν αυτού προβλέπεται η κατασκευή δυο πεζοδρομιών πλάτους 2,10 μέτρων έκαστο, για την ασφαλή κυκλοφορία και των πεζών.

gefira eurota 21 0 1 0 

Oλοκληρωμένο σύστημα για την καταγραφή, επιθεώρηση, αξιολόγηση και συντήρηση των γεφυρών της χώρας

Σε τροχιά υλοποίησης τίθεται η ψηφιακή βάση δεδομένων του Εθνικού Μητρώου Γεφυρών της χώρας, ύστερα από Απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα και του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιου για τις Υποδομές, Νίκου Ταχιάου. Με την Υπουργική Απόφαση εγκρίνονται ο Κανονισμός Επιθεώρησης και Συντήρησης Γεφυρών, ενώ συγκροτείται και η Διοικητική Αρχή Γεφυρών. Στόχος του Υπουργείου είναι να τεθούν στη διάθεση των αρμοδίων υπηρεσιών τα κατάλληλα εργαλεία ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την Καταγραφή – Επιθεώρηση – Αξιολόγηση και Συντήρηση των γεφυρών της χώρας, μήκους άνω των έξι μέτρων.

Ειδικότερα, σκοπός του Κανονισμού Επιθεώρησης και Συντήρησης Γεφυρών είναι η θεσμοθέτηση των διαδικασιών για την καταγραφή υφισταμένων και νέων γεφυρών στο Εθνικό Μητρώο Γεφυρών.

Στο πλαίσιο αυτό θεσμοθετούνται επίσης οι κανόνες και οι διαδικασίες για την επιθεώρηση, αξιολόγηση και συντήρηση των γεφυρών, όπως και όλες οι ενέργειες, που είναι άμεσα συνδεδεμένες με κύριες διεργασίες, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η οργάνωση και διενέργεια περιοδικών και εκτάκτων επιθεωρήσεων μέσω των εθνικών εγχειριδίων επιθεώρησης και αξιολόγησης υφισταμένων γεφυρών.

Με τον τρόπο αυτό καθορίζονται οι υποχρεώσεις των φορέων λειτουργίας και συντήρησης των γεφυρών και προσδιορίζεται η ακριβής μεθοδολογία για την καταγραφή και παρακολούθηση της κατάστασης και της συντήρησης όλων των γεφυρών της χώρας.

Μέσω του ψηφιακού Εθνικού Μητρώου Γεφυρών θα γίνεται η πλήρης καταγραφή και αποτύπωση της κατάστασης και των ενεργειών για τη συντήρηση και λειτουργία των γεφυρών από τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς λειτουργίας και συντήρησης.

Παράλληλα, θα πραγματοποιείται η συστηματική παρακολούθηση των ενεργειών από τη Διοικητική Αρχή Γεφυρών για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού.

Με βάση τα παραπάνω, η Διοικητική Αρχή Γεφυρών, εγγυάται:

–       Τη διαφάνεια και τον έλεγχο τήρησης του θεσμικού πλαισίου σε ότι αφορά στη Επιθεώρηση και Συντήρηση του συνόλου των γεφυρών της χώρας,

–      Τη θεσμοθετημένη οργάνωση του ρυθμιστικού και εποπτικού ρόλου της Πολιτείας

–   Τη διασφάλιση της τήρησης και της συμμόρφωσης με το σύνολο των κανόνων και διαδικασιών, που ορίζονται από τον Κανονισμό Επιθεώρησης και Συντήρησης Γεφυρών.

Τέλος, επισημαίνεται ότι το Εθνικό Μητρώο Γεφυρών θα αποτελέσει μέρος του Εθνικού Μητρώου Υποδομών της χώρας.

Διαφήμιση