Αρχική Ειδήσεις Κ.Εκπρόσωπος: Σε ετοιμότητα ο μηχανισμός προστασίας για πυρκαγιές-Πως ενισχύονται τα ασθενοφόρα

Κ.Εκπρόσωπος: Σε ετοιμότητα ο μηχανισμός προστασίας για πυρκαγιές-Πως ενισχύονται τα ασθενοφόρα

Το καλοκαίρι έφτασε και ο φόβος για την εκδήλωση πυρκαγιών ενισχύεται όσο οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, θέτοντας στην επικαιρότητα το ζήτημα αν ο μηχανισμός προστασίας για πυρκαγιές είναι σε ετοιμότητα ή όχι. 

0
πυρκαγιές
Διαφήμιση

Τη διαβεβαίωση ότι υπάρχει σχέδιο λόγω της αντιπυρικής περιόδου και ότι ο μηχανισμός προστασίας για πυρκαγιές βρίσκεται ουσιαστικά σε ετοιμότητα έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι “για την αντιπυρική περίοδο, υπάρχει σχέδιο, πρόληψη”. Όπως είπε ο ίδιος ο μηχανισμός προστασίας για πυρκαγιές, “έπρεπε να ωριμάσουμε πιο γρήγορα ως κράτος μετά από δυσάρεστα γεγονότα που έχουν συμβεί, υπάρχει το 112 που λειτουργεί, υπάρχουν σχέδια εκκένωσης υπάρχουν πολλές επιχειρησιακές συναντήσεις. Οι δήμαρχοι και η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλουν να είναι ένας σημαντικός σύμμαχος και είναι μία μάχη που την δίνουμε όλοι μαζί καθημερινά”, προκειμένου να λειτουργήσει σωστά ο μηχανισμός προστασίας για πυρκαγιές.

Αναφερόμενος στις κινήσεις της κυβέρνησης για την αναβάθμιση στον τομέα της υγείας τόνισε ότι με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) λύνεται προσωρινά το θέμα των οδηγών των ασθενοφόρων. “Υπάρχει και το μόνιμο πρόγραμμά μας το οποίο θα εφαρμοστεί τάχιστα, με την πρόσληψη 800 μόνιμων στο ΕΚΑΒ, εκσυγχρονισμό των δομών και των διαδικασιών. Θα γίνει το συντομότερο δυνατό. Επειδή οι προσλήψεις θέλουν χρόνο και έχει μία διαδικασία, υπάρχει η πρωτοβουλία από τον πρωθυπουργό και το υπουργείο Υγείας για 200 στελέχη της Πυροσβεστικής και των Ενόπλων Δυνάμεων, πλην οπλιτών, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε 50 και παραπάνω περιοχές που έχουν άμεση ανάγκη. Αυτή η παρέμβαση δεν υποκαθιστά μόνιμες παρεμβάσεις που έχουμε στο πρόγραμμά μας» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε δε  “ότι έχει γίνει μελέτη και δεν διακινδυνεύουμε στις κρίσιμες δομές του Στρατού και της Πυροσβεστικής. Δεν πρόκειται για να λυθεί ένα θέμα, να διαταραχθεί η επίλυση ενός άλλου», διευκρίνισε ο κ. Μαρινάκης.

παυλος μαρινακης

Η ΠΝΠ για ενίσχυση του ΕΚΑΒ με προσωπικό από Πυροσβεστική και Ένοπλες Δυνάμεις

 

Δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία θα μπορούν να υπάρχουν μικτά πληρώματα στο ΕΚΑΒ με στελέχη από την πυροσβεστική και τις ένοπλες δυνάμεις ώστε να κινηθούν τα ασθενοφόρα. Σημειώνεται πως αυτό είχε εξαγγελθεί κατά τη χθεσινή συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον υπουργό Υγείας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

1.Στις δομές του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων των νησιωτικών δήμων της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των δήμων της Περιφέρειας Κρήτης, και των ορεινών δήμων του άρθρου 2β του ν. 3852/2010 (Α’ 87), αντίστοιχα, στις οποίες δεν υπάρ χει ή δεν επαρκεί το προσωπικό κλάδων ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων ή ΔΕ Οδηγών για τη λειτουργία των ασθενοφόρων οχημάτων τους, δύναται να διατίθεται, μέχρι την 31η.12.2023, προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος ή στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, εξαιρουμένων των οπλιτών θητείας, για την εκτέλεση υπηρεσίας οδηγού στα ασθενοφόρα οχήματα των ως άνω δομών.

Το ανωτέρω προσωπικό διατίθεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν αιτήματος των δομών και απόφασης του αρμοδίου οργάνου του φορέα προέλευσης και εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες δεν το απαγορεύουν.

2. Ελλείψει προσωπικού της παρ. 1 ή σε περίπτωση που το προσωπικό αυτό δεν επαρκεί, είναι δυνατή η απόσπαση υπαλλήλων κλάδων και ειδικοτήτων Οδηγών των οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Η απόσπαση διενεργείται κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των δομών και απόφασης των αρμόδιων για τον διορισμό οργάνων των Ο.Τ.Α., κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4440/2016 (Α’ 224), περί Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, και για διάστημα που δεν υπερβαίνει την 31η.12.2023. Οι αποδοχές του αποσπασμένου προσωπικού συνεχίζουν να καταβάλλονται από την υπηρεσία προέλευσης.

3. Το διατιθέμενο ή αποσπώμενο προσωπικό των παρ. 1 και 2 απαιτείται να διαθέτει άδεια οδήγησης κατηγορίας Β’ και να έχει εκπαιδευτεί σε βασικές γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών.

Η διακομιδή των ασθενών διενεργείται:

α) στην περίπτωση περιοχών αρμοδιότητας του Ε.Κ.Α.Β., με τη συνοδεία προσωπικού ειδικότητας διασώστη – πληρώματος ασθενοφόρου,

β) στην περίπτωση περιοχών αρμοδιότητας των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, με τη συνοδεία υγειονομικού προσωπικού πάσης φύσεως.

4. Η περ. ΚΑ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), περί της εκτέλεσης πρόσθετης υπηρεσίας του πυροσβεστικού προσωπικού, εφαρμόζεται και για την εκτέλεση υπηρεσίας του παρόντος από το προσωπικό του Π.Σ. καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 200/1993 (Α’ 75), περί των οδοιπορικών εξόδων εκτέλεσης υπηρεσίας του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελεί περιπολίες σε δασικές περιοχές, εφαρμόζεται και για την εκτέλεση υπηρεσίας του παρόντος από το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Επιπλέον, στο διατιθέμενο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων καταβάλλεται, κατ’ εξαίρεση, και η ειδική αποζημίωση εργασίας σε νυχτερινές ώρες σύμφωνα με την υποπερ. β της περ. Δ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017.

 

εκαβ 1 873x432

Η ως άνω δαπάνη βαρύνει τους προϋπολογισμούς των φορέων προέλευσης του προσωπικού, οι οποίοι ενισχύονται για τον σκοπό αυτό από τον κρατικό προϋπολογισμό και καταβάλλεται κατόπιν βεβαίωσης που εκδίδεται από το Ε.Κ.Α.Β. ή το Κέντρο Υγείας ή το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, στο οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες.

5. Το Υπουργείο Υγείας, μέσω του Ε.Κ.Α.Β. και των οικείων Υγειονομικών Περιφερειών, καθώς και οι οικείοι Ο.Τ.Α. μεριμνούν για την εξασφάλιση καταλύματος για το διατιθέμενο ή αποσπώμενο προσωπικό και βαρύνονται, αντιστοίχως, με κάθε σχετική δαπάνη. Η σχετική δαπάνη δύναται να υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που τίθενται από τις κείμενες διατάξεις και έως εκατόν πενήντα (150) ευρώ ανά διανυκτέρευση με απόδοση λογαριασμού.

Διαφήμιση