Αρχική Έξυπνα & Οικονομικά Επιδότηση 100.000 θέσεων εποχικά εργαζόμενων: Ανοίγει αύριο το πρόγραμμα

Επιδότηση 100.000 θέσεων εποχικά εργαζόμενων: Ανοίγει αύριο το πρόγραμμα

0
RESTAURANT KITCHEN
Διαφήμιση

Σύνταξη: ecozen.gr

Την επιδότηση 100.000 νέων θέσεων εποχικά εργαζόμενων ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας. Αύριο ανοίγει η Εργάνη για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων. Πρόκειται για επιδοτούμενους εργαζομένους, χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψής τους από τις επιχειρήσεις.

Τουριστικός – Επισιτιστικός κλάδος

Από αύριο 14/7/2021, οι επιχειρήσεις-εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου μπορούν να ενταχθούν στο ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας. Πρόκειται για τους ΚΑΔ 55.10, 55.20, 55.30. 55.90.14, 55.90.19, 79.11, 79.12 και 79.90 και 56.10, 56.21 56.29, 56.30. Η ένταξη γίνεται με υποβολή των αιτήσεων στην Εργάνη. Οι προσλήψεις αφορούν σε εργαζόμενους που επιδοτήθηκαν το 2019 και 2020 (Ν.1545/1985). Και εργάζονταν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας κατ’ ελάχιστον ενός (1) μήνα και έως και έξι (6) μηνών, με πλήρη ή μερική απασχόληση. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες δηλώνουν ότι οι εργαζόμενοι είναι εποχικά εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης.

Μετά την έγκριση της αίτησης

Αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης  από την έγκριση της αίτησης, οι επιχειρησήσεις προχωρούν στη σύναψη σύμβασης εργασίας και στην πρόσληψη του ωφελούμενου. Αμέσως μετά, δηλαδή, από την έγκριση της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσής τους. Τότε ολοκληρώνεται η διαδικασία ένταξής τους. Υποβάλλοντας το έντυπο Ε3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. Εκεί δηλώνεται σε ειδικό πεδίο η συμμετοχή τους στο παρόν πρόγραμμα. Διαφορετικά, μια εγκεκριμένη αίτηση για την οποία δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμη πρόσληψη λογίζεται ως μη γενόμενη.

Ειδική κατηγορία

Ειδικά για τις περιπτώσεις προσλήψεων εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, από 1/6/2021-14/7/2021. Οι επιχειρήσεις, που  επιθυμούν να εντάξουν τους εργαζόμενους αυτούς, μπορούν να αιτηθούν την ένταξη με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Από αύριο Τετάρτη 14/7/2021, μετά τις 18.00, έως και 20/7/2021.
Στην αίτηση αυτή οι επιχειρήσεις-εργοδότες δηλώνουν και ότι πρόκειται για εποχικά εργαζομένους του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης με προηγούμενη πρόσληψη.

 

Διαφήμιση