Αρχική Επιλεγμένα ΥΠΕΝ: Εγκύκλιος για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών

ΥΠΕΝ: Εγκύκλιος για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών

0
Πυροσβεστική Υπηρεσία
Διαφήμιση

Τη στενότερη συνεργασία της Δασικής και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών, προβλέπει εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αναρτήθηκε στη Διαύγεια. Η εγκύκλιος απευθύνεται σε όλες τις Δασικές και Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της χώρας, αλλά και στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Με την εγκύκλιο ισχυροποιείται η συνεργασία των δύο υπηρεσιών, η οποία αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω, όταν εκδοθεί η αντίστοιχη εγκύκλιος από το Πυροσβεστικό Σώμα που θα καθορίζει τις ενέργειες που θα πρέπει να εκτελούν οι περιφερειακές πυροσβεστικές υπηρεσίες.

Η νέα εγκύκλιος καθορίζει τη συμβολή των δασικών υπηρεσιών στην πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών, στο πλαίσιο των ήδη θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων τους οι οποίες δεν ανατρέπονται από την ΚΥΑ που εκδόθηκε τον περασμένο Μάιο.

Το επόμενο βήμα

Δασική Υπηρεσία

Η εγκύκλιος, που υπογράφει ο Αν. ΥΠΕΝ Σωκράτης Φάμελλος, έρχεται ως αποτέλεσμα των εξής ενεργειών που έχουν γίνει κατά τους τελευταίους μήνες:

α) Υπογραφή στις 2 Μαΐου 2019 της ΚΥΑ συνεργασίας των δύο υπηρεσιών, η οποία εκκρεμούσε εδώ και περίπου 20 χρόνια,

β) Πρώτη σύσκεψη στο ΥΠΕΝ υπό την προεδρία του Αν. ΥΠΕΝ Σ. Φάμελλου, παρουσία των δύο υπηρεσιών, όπου συζητήθηκε και ο τρόπος έκδοσης, αλλά και το περιεχόμενο των εφαρμοστικών εγκυκλίων και

γ) Συσκέψεις μεταξύ των αρμόδιων τμημάτων της Δασικής και Πυροσβεστικής υπηρεσίας για να καθοριστεί πλήρως το παραπάνω περιεχόμενο.

Κρίσιμα περιστατικά

δασικές πυρκαγιές

Επίσης, ορίζεται ποιο θεωρείται ως κρίσιμο περιστατικό για να κριθεί η επιτόπια συμμετοχή ή όχι της Δασικής Υπηρεσίας στην καταστολή της πυρκαγιάς. Σημειώνεται ότι η κρισιμότητα ενός περιστατικού συνδέεται με το μέγεθος της απειλούμενης έκτασης και τον κίνδυνο που παρουσιάζεται για το φυσικό περιβάλλον, τον δασικό χαρακτήρα των εκτάσεων όπου λαμβάνει χώρα, καθώς και τον δείκτη επικινδυνότητας της συγκεκριμένης μέρας κατά την οποία αυτό εκδηλώνεται.

Σε περιπτώσεις που η πυρκαγιά λαμβάνει διαστάσεις, εμφανίζει κίνδυνο επέκτασης και δυσμενούς εξέλιξής της, η οικεία Δασική Υπηρεσία ενημερώνεται και κινητοποιείται περαιτέρω και από τον εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ που υπηρετεί στο ΕΣΚΕ/ΣΚΕΔ, κλιμακώνοντας την παρουσία της και με ανώτερα στελέχη της, προκειμένου να ενισχυθεί η παρουσία της Δασικής Υπηρεσίας στην πυρκαγιά και να δοθούν στον επικεφαλής του συμβάντος οι απαιτούμενες πληροφορίες.

Το ανθρώπινο δυναμικό

Πυροσβεστική Υπηρεσία

Η συνδρομή του δασικού υπαλλήλου έχει επικουρικό χαρακτήρα στον επικεφαλής των δυνάμεων καταστολής, για να σχηματίσει αυτός όσο το δυνατόν πιο πλήρη εικόνα του δασικού χώρου κατά την διάρκεια της πυρκαγιάς. Αν του ζητηθεί, προτείνει θέσεις διάνοιξης αντιπυρικών ζωνών.

Τέλος, οι δασικοί υπάλληλοι, για το σχηματισμό μιας καταρχήν εικόνας του εν εξελίξει περιστατικού, μπορούν να αξιοποιούν επιπλέον αξιόπιστες και διαθέσιμες πηγές άντλησης πληροφοριών – όπως από τους υπαλλήλους των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών, από τους Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων, καθώς και από τα μέλη των δασικών συνεταιρισμών και των κυνηγετικών οργανώσεων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here