Αρχική Πολιτισμός Νέα έμμετρη μετάφραση Ιλιάδας και Οδύσσειας με το 80% των λέξεων του...

Νέα έμμετρη μετάφραση Ιλιάδας και Οδύσσειας με το 80% των λέξεων του Ομήρου!

0
Διαφήμιση

Ἡ ἒμμετρη Ἰλιάδα καί Ὀδύσσεια εἶναι τά δύο νέα βιβλία τοῦ Κώστα Δούκα πού ἐξεδόθησαν ἀπό τόν ἐκδοτικό οἶκο ΑΙΓΗΙΣ στόν Πειραιᾶ καί θά παρουσιασθοῦν ἐπισήμως την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου 2017 καί ὣρα 6,30 μμ στήν αἲθουσα τῆς ΕΣΗΕΑ, Ἀκαδημίας 20.

doukas.jpg

Ὁ δημοσιογράφος καί συγγραφέας, ὓστερα ἀπό ἐπίμοχθη ἐργασία πολλῶν ἐτῶν καί μετά ἀπό ἑπτά συνεχεῖς ἐκδόσεις σέ πολλές χιλιάδες ἀντιτύπων τῆς μετάφρασης τῶν ἐπῶν σέ πεζό λόγο ἀπό τούς ἐκδοτικούς οἲκους ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ καί ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ, ὁλοκλήρωσε τήν μεταγλώττιση σέ σύγχρονη ἒμμετρη ποίηση, σέ δακτυλικό ἑξάμετρο, τῶν ἀθανάτων ἒργων τοῦ Ὁμήρου μέ τήν μεγαλύτερη δυνατή προσέγγιση στίς λέξεις τοῦ μεγαλυτέρου ποιητοῦ ὃλων τῶν αἰώνων.

Συγκεκριμένα ὁ Κ. Δούκας διατηρεῖ ἀμετάφραστες ἂνω τοῦ 80% τῶν λέξεων τοῦ Ὁμήρου, ἀποδεικνύοντας ἒτσι ὃτι ἡ γλῶσσα τῶν Ἑλλήνων εἶναι ἐνιαῖα καί ἀδιάσπαστη διά μέσου τῶν αἰώνων, καθώς οἱ σύγχρονοι Ἓλληνες χρησιμοποιοῦν στήν καθημερινή τους ὁμιλία πάνω ἀπό 15.500 λέξεις τοῦ Ὁμήρου γιά νά ἐκφρασθοῦν, οἱ περισσότερες τῶν ὁποίων εἶναι διεθνεῖς.

Ἡ μετάφραση γίνεται κατά το πλεῖστον στίχο πρός στίχο, μέ ἀντιστοίχιση τοῦ ἀρχαίου κειμένου ὣστε νά προκύπτουν οἱ διατηρούμενες ἀμετάφραστες ἀρχαῖες λέξεις στήν σύγχρονη ἑλληνική καί ἡ διαχρονικότητα τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας.

Ἡ μετάφραση εἶναι γραμμένη στό πολυτονικό καί τηροῦνται ὃλοι οἱ γραμματικοί καί συντακτικοί κανόνες τῆς γλώσσας μας, ἡ ὁποία κακοποιεῖται ἐσχάτως βάναυσα.

Ὃλες οἱ ραψωδίες τῆς Ἰλιάδας καί τῆς Ὀδύσσειας κοσμοῦνται μέ εἰκαστικά τοῦ συγγραφέως ἐμπνευσμένα ἀπό αὐτές. Ὁ τόμος τῆς Ἰλιάδας περιλαμβάνει 1.031 σελίδες καί τῆς Ὀδύσσειας 815 σελίδες.

Τά βιβλία διατίθενται ἀπό τίς ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΙΓΗΙΣ, τηλ. 210 4100286, ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο aegis@otenet.gr καί ἀπό τά μεγάλα βιβλιοπωλεῖα
τοῦ κέντρου καί τῆς ἐπαρχίας, ἢ καί μέσω διαδικτύου, ἐνῶ βρίσκονται ἢδη ἀνηρτημένα στό ebooks τῆς Apple.

Διαφήμιση