Αρχική Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Α.Π.Ε PrioritEE: Μέτρα Ενεργειακής Απόδοσης για Δημόσια Κτίρια

PrioritEE: Μέτρα Ενεργειακής Απόδοσης για Δημόσια Κτίρια

0
Διαφήμιση

Μια εργαλειοθήκη για την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και της χρήσης των ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια αλλά και 5 πιλοτικές εφαρμογές σε χώρες της Μεσογείου προβλέπεται να υλοποιηθούν από το ευρωπαϊκό έργο PrioritEE.

Το PrioritEE χρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Μεσόγειο, «Interreg MED programme 2014-2020». Σκοπός του είναι η ενίσχυση των ικανοτήτων χάραξης πολιτικής και στρατηγικού σχεδιασμού των τοπικών και περιφερειακών αρχών σε θέματα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων σε πέντε χώρες της Μεσογείου: την Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελλάδα και την Κροατία.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί μια εργαλειοθήκη για την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και της χρήσης των ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια και της διαδικασίας θέσπισης προτεραιοτήτων σε ό,τι αφορά ενεργειακές επενδύσεις.

Παράλληλα, θα προετοιμασθούν 5 πιλοτικές εφαρμογές, μία σε κάθε περιοχή που συμμετέχει στο έργο, ενώ στο τέλος θα ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα της εργαλειοθήκης και θα συλλεχθεί η εμπειρία εφαρμογής της από κάθε περιοχή.

Τα σημαντικότερα οφέλη που θα προκύψουν από το έργο για τις συμμετέχουσες τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι η βελτίωση των ικανοτήτων τους για την υλοποίηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια, για τη διαχείριση και παρακολούθηση της ενεργειακής τους κατανάλωσης, όπως επίσης και για την εφαρμογή των τοπικών σχεδίων δράσης με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των Δημοτικών κτιρίων.

Το PrioritEE ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2017 και θα διαρκέσει μέχρι τον Ιούλιο του 2019. Απευθύνεται σε αρχές αρμόδιες για τον καθορισμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των βιώσιμων ενεργειακών πολιτικών και των αντίστοιχων σχεδίων, σε επίπεδο Δήμου, στις περιοχές που συμμετέχουν στο έργο, όπως επίσης σε ενεργειακά κέντρα, περιβαλλοντικές ενώσεις, αναπτυξιακές εταιρείες, ΔΕΚΟ, εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα, κα.

Στο έργο, που συντονίζει το CNR-IMAA, μετέχουν 9 ακόμη εταίροι από την Ευρώπη: από την Πορτογαλία η Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας FCT-UNL και η Διαδημοτική Κοινότητα Leziria do Tejo, από την Ισπανία το Πανεπιστήμιο της Zaragoza και το Επαρχιακό Συμβούλιο του Teruel, η Lucanian Energy Society από την Ιταλία, η πόλη του Karlovac και το Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο της ΒΔ Κροατίας, ενώ από την Ελλάδα εκτός από το ΚΑΠΕ μετέχει και η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας.

Ως «συνδεδεμένοι» εταίροι μετέχουν το Περιφερειακό Ενεργειακό και Περιβαλλοντικό Κέντρο του Β. Alentejo από την Πορτογαλία, η Σύμπραξη για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα από την Αραγωνία και ο Δήμος της Potenza από την Ιταλία.

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here