Αρχική Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Α.Π.Ε ΥΠΕΝ: “Ναι” από την Ελλάδα για ταχεία μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα

ΥΠΕΝ: “Ναι” από την Ελλάδα για ταχεία μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα

0
klimatiki oudeterotita
Διαφήμιση

Ταυτόχρονα, επισήμανε ότι θα πρέπει να εξηγηθούν καλύτερα και απλούστερα τα οφέλη των πολιτικών για κλιματική ουδετερότητα για κάθε διαφορετικό κλάδο και όπου υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις να αντιμετωπιστούν με κατάλληλα οικονομικά εργαλεία.

Ο κ. Βαρελίδης τόνισε ότι η ευρεία κοινωνική αποδοχή αποτελεί προϋπόθεση για μια επιτυχημένη μετάβαση και επίτευξη του στόχου για κλιματική ουδετερότητα. Επίσης, σημείωσε ότι ο τομέας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας παρέχει τις μεγαλύτερες δυνατότητες περαιτέρω μείωσης των εκπομπών, σε συνδυασμό με τον εξηλεκτρισμό των μεταφορών και της θέρμανσης, γεγονός που καθιστά αναγκαία την κατά προτεραιότητα ενίσχυση των ηλεκτρικών δικτύων.

petros barelidis.jpg

Ο Γενικός Γραμματέας υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για να πείσει τους άλλους μεγάλους ρυπαντές να ακολουθήσουν παρόμοιες πολιτικές, καθώς η συνεχής μονομερής αύξηση της φιλοδοξίας υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Τέλος, ο κ. Βαρελίδης, στη συζήτηση που ακολούθησε αναφορικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα, με τη συμπερίληψη ειδικών διατάξεων για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων και τα κλωστοϋφαντουργικά απόβλητα, υποστήριξε την πρόταση και ζήτησε, αφενός, μεγαλύτερη ευελιξία αναφορικά με το έτος αναφοράς, καθώς το 2020 δεν είναι αντιπροσωπευτικό λόγω της πανδημίας, και αφετέρου, την εισαγωγή διορθωτικού συντελεστή που να λαμβάνει υπόψη τις διακυμάνσεις του τουρισμού.

Διαφήμιση