Αρχική Μεταφορές Επτά φορές πάνω οι εκπομπές CO2 από τη μεταφορά τροφίμων

Επτά φορές πάνω οι εκπομπές CO2 από τη μεταφορά τροφίμων

Σύνταξη: ecozen.gr

0
μεταφορά τρόφιμα
Διαφήμιση

Η ποσότητα των ρύπων που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα από τη μεταφορά των τροφίμων είναι επτά φορές μεγαλύτερη από αυτή που πιστεύαμε μέχρι σήμερα.

Οι ερευνητές μελέτησαν τις εκπομπές ρύπων για την μεταφορά τροφίμων από νταλίκες, πλοία, τρένα και αεροπλάνα σε διεθνές και τοπικό επίπεδο σε 74 χώρες.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Nature Food, εκτιμά το αποτύπωμα άνθρακα του παγκόσμιου συστήματος μεταφοράς τροφίμων. Οι συγγραφείς αξιολογούν ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων – λαμβάνοντας υπόψη τις εκπομπές από τη μεταφορά λιπασμάτων, μηχανημάτων και ζωοτροφών, καθώς και από τη διακίνηση των ίδιων των τροφίμων.

Διαπιστώνουν ότι σε ένα μόνο έτος, τα παγκόσμια «διατροφικά μίλια» (food miles) ήταν υπεύθυνα για 3 δισεκατομμύρια τόνους εκπομπών ισοδύναμου CO2 – 3,5-7,5 φορές μεγαλύτερες από τις προηγούμενες εκτιμήσεις.

“Οι εκπομπές από τη μεταφορά τροφίμων οφείλονται στον πλούσιο κόσμο”, αναφέρει η μελέτη. Διαπιστώνει ότι ενώ τα “κράτη με υψηλά εισοδήματα” αντιπροσωπεύουν μόνο το 12,5% του παγκόσμιου πληθυσμού, είναι υπεύθυνα για το 52% των διεθνών μεταφορών τροφίμων και το 46% των σχετικών εκπομπών.

Οι συγγραφείς προβληματίζονται επίσης για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της αγοράς τοπικών τροφίμων – μια συχνά προβαλλόμενη λύση για τη μείωση των εκπομπών τροφίμων.

Η μελέτη έδειξε ότι ο τερματισμός όλων των διεθνών μεταφορών τροφίμων θα μείωνε τις εκπομπές των χιλιομέτρων τροφίμων κατά μόλις 9%, γεγονός που υπογραμμίζει τη σχετικά μεγαλύτερη σημασία άλλων διατροφικών επιλογών για την αντιμετώπιση των κλιματικών επιπτώσεων του τομέα.

Ως εκ τούτου, ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης δηλώνει στο Carbon Brief ότι ενώ η κατανάλωση τοπικών προϊόντων μειώνει τις εκπομπές, αυτό θα πρέπει να συνδυάζεται με την κατανάλωση εποχιακών προϊόντων και τη μείωση της κατανάλωσης κρέατος για τον περιορισμό των διατροφικών εκπομπών.
Το έγγραφο έχει προκαλέσει συζήτηση σχετικά με τον ορισμό του όρου “διατροφικά μίλια”, ο οποίος συνήθως εξετάζει την απόσταση από τον τόπο παραγωγής του τροφίμου έως τον τόπο κατανάλωσής του, αντί να περιλαμβάνει ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

Εκπομπές από τα διατροφικά μίλια

Η σίτιση του κόσμου είναι μια δαπανηρή επιχείρηση. Η παραγωγή τροφίμων καταλαμβάνει το ήμισυ της κατοικήσιμης γης της Γης και τα “συστήματα τροφίμων” – ένας γενικός όρος που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι παράγουν, επεξεργάζονται, μεταφέρουν και καταναλώνουν τρόφιμα – είναι υπεύθυνα για το ένα τρίτο όλων των ανθρωπογενών εκπομπών.

Προηγούμενες μελέτες δείχνουν ότι η μεταφορά τροφίμων έχει μικρό αποτύπωμα άνθρακα σε σύγκριση με το υπόλοιπο σύστημα τροφίμων. Ωστόσο, πολλές από αυτές δεν λαμβάνουν υπόψη τις εκπομπές σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

Η νέα μελέτη έχει ως στόχο να καλύψει αυτό το κενό και περιλαμβάνει τις εκπομπές από τη μεταφορά λιπασμάτων, μηχανημάτων και ζωοτροφών, καθώς και τις πιο προφανείς εκπομπές από τη ναυτιλία και τα οχήματα από την αποστολή τροφίμων σε όλο τον κόσμο.

Οι συγγραφείς εξετάζουν 74 περιφέρειες, 37 οικονομικούς τομείς, όπως τα χημικά και τα μηχανήματα, και τέσσερις τρόπους μεταφοράς. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούν ένα “μοντέλο εισροών-εκροών πολλαπλών περιοχών” για να αξιολογήσουν τις εκπομπές που παράγονται από τη μεταφορά τροφίμων και άλλων συστατικών του συστήματος τροφίμων σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού. Αυτό αναφέρεται ως “μίλια του διατροφικού συστήματος”.

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τα συνολικά μίλια του συστήματος τροφίμων σε “τονοχιλιόμετρα“, που υποδηλώνουν την απόσταση που διανύεται ανά τόνο τροφίμων, στα αριστερά.

Τα  κεντρικά σχήματα δείχνουν τις εκπομπές που προκύπτουν. 

Και οι συνολικές εκπομπές του συστήματος τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών από την αλλαγή χρήσης γης, την παραγωγή τροφίμων, τις μεταφορές και την κατανάλωση, εμφανίζονται στα δεξιά.

Κάθε γράφημα χωρίζεται σε τομείς, συμπεριλαμβανομένων των συστατικών στοιχείων του συστήματος τροφίμων, όπως το κρέας (ροζ) και τα γαλακτοκομικά (λευκό), καθώς και συναφών τομέων, όπως η μεταποίηση (σκούρο μπλε). Στο κάτω μέρος του πίνακα κάθε στοιχείο χωρίζεται σε “εγχώριες” (αριστερά της μηδενικής γραμμής) και “διεθνείς” (δεξιά) εκπομπές και διανυθέντα χιλιόμετρα.

Emissions from food miles and food production

Σύμφωνα με τη μελέτη, η διατήρηση του σημερινού παγκόσμιου συστήματος τροφίμων απαιτεί τη μεταφορά τροφίμων και συναφούς εξοπλισμού συνολικού ύψους 22 εκατ. “τονοχιλιομέτρων” ετησίως.

Αυτό οδηγεί σε 3 δισεκατομμύρια τόνους ισοδύναμου CO2 (CO2e), που αντιστοιχούν σχεδόν στο ένα πέμπτο των συνολικών εκπομπών του συστήματος τροφίμων, σύμφωνα με την έρευνα.

Η παραγωγή κρέατος υπεύθυνη για τα 2/5 των συνολικών εκπομπών του συστήματος τροφίμων

Είναι γνωστό ότι η παραγωγή κρέατος είναι ιδιαίτερα εντατική σε άνθρακα, καθώς απαιτεί εκτεταμένες εκτάσεις γης για την εκτροφή των ζώων και την παραγωγή ζωοτροφών.

Όπως αναμενόταν, το διάγραμμα της μελέτης δείχνει ότι το κρέας είναι υπεύθυνο για σχεδόν τα δύο πέμπτα των συνολικών εκπομπών του συστήματος τροφίμων – ξεπερνώντας κατά πολύ οποιοδήποτε άλλο είδος τροφίμου. Ωστόσο, το κρέας αντιπροσωπεύει μόνο το 4% των συνολικών εκπομπών από τις μεταφορές τροφίμων.

Εν τω μεταξύ, τα φρούτα και τα λαχανικά είναι υπεύθυνα για το ένα πέμπτο των παγκόσμιων διατροφικών μιλίων, αλλά ευθύνονται για πάνω από το ένα τρίτο των εκπομπών από τις μεταφορές.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα φρούτα και τα λαχανικά απαιτούν ενεργοβόρα ψύξη καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τους και ζυγίζουν πολύ σε σύγκριση με άλλα είδη τροφίμων, εξηγεί η μελέτη.

 

Ένα προϊόν μπορεί να χρησιμοποιεί πόρους για την παραγωγής απ’ όλον τον κόσμο


Το παγκόσμιο σύστημα τροφίμων είναι πολύπλοκο και αλληλένδετο. Η παραγωγή κόκκινου κρέατος που καταναλώνεται στην Κίνα, για παράδειγμα, μπορεί να περιλαμβάνει στάδια παραγωγής από όλες σχεδόν τις ηπείρους του πλανήτη.

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει ένα παράδειγμα αυτών των βημάτων, συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων, της παραγωγής και των χημικών ουσιών που απαιτούνται για την παραγωγή ζωοτροφών.

  • Οι φυσαλίδες παρουσιάζουν τις εκπομπές από την παραγωγή τροφίμων,
  • ενώ τα βέλη αντιπροσωπεύουν τις εκπομπές από τα διατροφικά μίλια.

map of global commodity trade

Για την παραγωγή κόκκινου κρέατος για κατανάλωση στην Κίνα, χημικές ουσίες από τον Καναδά αποστέλλονται οδικώς στις ΗΠΑ για την καλλιέργεια φρούτων και λαχανικών και στη Βραζιλία με πλοία για την καλλιέργεια σόγιας.

Αυτά χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων στην Κίνα. Εν τω μεταξύ, για την παραγωγή χρησιμοποιείται άνθρακας που εισάγεται από την Αυστραλία και την Ινδονησία, καθώς και μηχανήματα από τη Γερμανία.

Για να χαρτογραφήσουν τις ροές των χιλιομέτρων τροφίμων σε ολόκληρο το παγκόσμιο δίκτυο εφοδιαστικής αλυσίδας, οι συγγραφείς χρειάστηκε να μοντελοποιήσουν περισσότερες από 30 εκατομμύρια άμεσες εμπορικές συνδέσεις.

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τις 100 μεγαλύτερες διμερείς ροές – από τη μία χώρα στην άλλη – των διεθνών εκπομπών τροφικών μιλίων (πάνω) και τις ίδιες ανά άτομο (κάτω). Τα πιο πυκνά βέλη υποδηλώνουν μεγαλύτερες εκπομπές.

Emissions from transport per capita

Το διάγραμμα αναδεικνύει ορισμένες από τις εστίες εμπορικής δραστηριότητας σε ορισμένες περιοχές – για παράδειγμα, στην Ευρώπη και την Κίνα – ενώ σε άλλες παρατηρείται μικρότερη κίνηση. Το πιο αξιοσημείωτο είναι η έλλειψη εμπορικών συναλλαγών με χώρες της Αφρικής.

Οι πλούσιες χώρες ρυπαίνουν περισσότερο

“Οι μεγαλύτερες εκπομπές από τη μεταφορά τροφίμων οφείλονται στον πλούσιο κόσμο”, αναφέρεται στη μελέτη. Οι συγγραφείς διαπιστώνουν ότι οι χώρες υψηλού εισοδήματος – όπου το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι πάνω από 25.000 δολάρια ΗΠΑ – αντιπροσωπεύουν μόνο το 12,5% του παγκόσμιου πληθυσμού, αλλά είναι υπεύθυνες για το ήμισυ περίπου των διεθνών διατροφικών μιλίων και εκπομπών.

Εν τω μεταξύ, οι χώρες χαμηλού εισοδήματος με κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάτω από 3. 000 δολάρια ΗΠΑ, που αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού, ευθύνονται μόνο για το 12% και 20% των διεθνών διατροφικών μιλίων και εκπομπών, αντίστοιχα.

Και προσθέτει: “Οι περιοχές υψηλού εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης της Ωκεανίας, της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, καταγράφουν κατά κεφαλήν διατροφικά μίλια και εκπομπές 2,7-2,8 φορές μεγαλύτερες από αυτές άλλων ευρύτερων περιοχών”

H Δρ Mengyu Li από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ είναι η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης. Η ίδια εξηγεί ότι οι υψηλές κατά κεφαλήν εκπομπές στις πλούσιες χώρες οφείλονται εν μέρει στην μεγάλη επιλογή τροφίμων που υπάρχει εκεί.

τροφιμα1

Για παράδειγμα, σημειώνει “τη συνήθεια των καταναλωτών στις πλούσιες χώρες να καταναλώνουν όλο το χρόνο μη εποχικά τρόφιμα που πρέπει να μεταφέρονται από αλλού” – κάτι που είναι λιγότερο διαδεδομένο στις φτωχότερες χώρες.

Εν τω μεταξύ, οι χώρες με μεγάλο πληθυσμό και μεγάλες εκτάσεις έχουν γενικά τις υψηλότερες εγχώριες εκπομπές, διαπιστώνει η μελέτη.

Σημειώνει ότι τα δύο τρίτα των εγχώριων εκπομπών προέρχονται από την Κίνα, την Ινδία, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία


Στροφή στην τοπική παραγωγή και αγορά

Η αγορά τοπικών τροφίμων προβάλλεται συχνά ως ένας εύκολος τρόπος για τη μείωση των διατροφικών εκπομπών. Ωστόσο, η μελέτη διαπιστώνει ότι, ενώ οι διεθνείς μεταφορές αποτελούν το 71% των εκπομπών από τις μεταφορές, οι εκπομπές από τις εγχώριες μεταφορές είναι συνολικά 1,3 φορές υψηλότερες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το 93% των διεθνών μεταφορών τροφίμων βασίζεται στη ναυτιλία, η οποία έχει σχετικά χαμηλή ένταση άνθρακα, αναφέρει η μελέτη, ενώ το 94% των εγχώριων μεταφορών οφείλεται στις πιο ρυπογόνες οδικές μεταφορές. Εν τω μεταξύ, οι συγγραφείς διαπιστώνουν ότι λιγότερο από το 0,25% των “εμπορευματικών εργασιών” διακινήθηκε αεροπορικώς.

Παρόλα αυτά, η στροφή σε μια τοπική διατροφή μπορεί να μειώσει τις εκπομπές – ειδικά στις πλουσιότερες χώρες.

Οι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι αν ολόκληρος ο κόσμος μεταπηδούσε σε μια αμιγώς εγχώρια προμήθεια τροφίμων, οι εκπομπές από τα τρόφιμα θα μειώνονταν κατά 0,27 δισ. τόνους ισοδύναμου CO2.

Προσθέτουν ότι οι 0,24 δισ. τόνοι από αυτούς θα προέρχονταν από χώρες υψηλού εισοδήματος.

Το Carbon Brief ρώτησε την Li αν η κατανάλωση τοπικών προϊόντων εξακολουθεί να είναι ένας χρήσιμος τρόπος για την καταπολέμηση των εκπομπών τροφίμων. Λέει ότι ” η κατανάλωση τοπικών προϊόντων εξακολουθεί να οδηγεί σε μείωση των εκπομπών”, και προσθέτει:

“Για τους καταναλωτές, εκτός από τη στροφή προς μια φυτική διατροφή, η κατανάλωση τοπικών εποχιακών εναλλακτικών προϊόντων είναι ιδανική, ιδίως στις εύπορες χώρες”
.

ΠΗΓΗ: https://www.carbonbrief.org/food-miles-have-larger-climate-impact-than-thought-study-suggests/

 

 

Διαφήμιση