Αρχική Ενέργεια ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: Επεκτείνει το δίκτυο διανομής με δημοπράτηση 2 νέων έργων

ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: Επεκτείνει το δίκτυο διανομής με δημοπράτηση 2 νέων έργων

0
gaz
Διαφήμιση

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής προχωρεί σε δημοπράτηση δύο νέων έργων για την επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Αττικής. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι € 4.960 εκατ ευρώ και όπως τόνισε ο Πιέρρος Χατζηγιάννης, Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.: «Η ΕΔΑ Αττικής πιστή στην αποστολή της να φθάσει το φυσικό αέριο σε κάθε νοικοκυριό και επιχείρηση της Περιφέρειας Αττικής, υλοποιεί το επενδυτικό της πρόγραμμα για επέκταση του δικτύου της με διαφάνεια και αξιοπιστία».

Τα δύο έργα

Οι διαδικασίες προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς. Η εταιρεία προχώρησε στη δημοπράτηση δύο νέων έργων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). Αυτά αφορούν την επέκταση του δικτύου της στην Περιφέρεια Αττικής.

Ειδικότερα,  αφορούν την κατασκευή δικτύου διανομής φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης (έως 4 bar) και χαλύβδινου δικτύου μέσης πίεσης (έως 19 bar) και παροχετευτικών αγωγών, καθώς και εργασίες λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου διανομής. Τα δύο νέα έργα, προϋπολογισμού € 2.480 εκατ/ έκαστο, υλοποιούνται με χρηματοδότηση ιδίων πόρων της εταιρείας.

Η υλοποίηση τους εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης της ΕΔΑ Αττικής, όπως αποτυπώθηκε στο εγκεκριμένο από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Εταιρείας. Τα νέα έργα αναμένεται να έχουν

  • σημαντική συμβολή στην αύξηση του ποσοστού διείσδυσης του φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Αττικής,
  • στην ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών του δικτύου διανομής φυσικού αερίου,
  • στην αύξηση του ποσοστού νέων συνδέσεων,
  • στη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ασφάλεια του δικτύου, καθώς και
  • στην αύξηση της αποδοτικότητας των επενδύσεων.

Ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία

Επιπλέον, η δημοπράτηση των δύο νέων έργων με την προκήρυξη ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) υπογραμμίζει την προσήλωση και τη δέσμευση της ΕΔΑ Αττικής στις αρχές της διαφάνειας, της αξιοπιστίας και της χρηστής εταιρικής  διακυβέρνησης, με σεβασμό απέναντι στους μετόχους, τους εργαζόμενους και τις τοπικές κοινωνίες. «Για το 2021 – 2025, η ΕΔΑ Αττικής έχει δεσμευτεί να υλοποιήσει ένα μεγαλόπνοο αναπτυξιακό πρόγραμμα που θα πάει το φυσικό αέριο σε κάθε νοικοκυριό και επιχείρηση της Αττικής, παρέχοντας πρόσβαση σε μια οικονομική, αποδοτική και περιβαλλοντικά φιλική πηγή ενέργειας. Με πίστη, συνέπεια και προσήλωση προχωρούμε με γοργούς ρυθμούς στην υλοποίηση του επενδυτικού μας προγράμματος, ανοίγοντας δρόμο και θέτοντας από τώρα στέρεα θεμέλια για τα νέα έργα και τις μελλοντικές επενδύσεις που θα ακολουθήσουν, με διαφάνεια και αξιοπιστία» τόνισε ο κ. Χατζηγιάννης

Διαφήμιση