Αρχική COVID-19 Επιτροπή Βιοηθικής: Έσχατη λύση ο υποχρεωτικός εμβολιασμός

Επιτροπή Βιοηθικής: Έσχατη λύση ο υποχρεωτικός εμβολιασμός

0
vaccine mrna

Σύνταξη: ecozen.gr

Έσχατη λύση χαρακτηρίζει η Επιτροπή Βιοηθικής τον υποχρεωτικό εμβολιασμό.

Κλιμακούμενη πρωτοβουλία

Συγκεκριμένα, η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής στην εισήγησή της που ανέμενε ο Πρωθυπουργός, μιλά για ανάγκη προσέγγισης «κλιμακούμενης πρωτοβουλίας». Συστήνει, δηλαδή, στην Πολιτεία, πριν από τυχόν απόφαση για υποχρεωτικότητα εμβολιασμού των υγειονομικών να έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια.

Υπό όρους και μόνον σε συγκεκριμένες περιπτώσεις

Η Επιτροπή στην σύστασή της έχει συμπεριλάβει την «πρόβλεψη υποχρεωτικότητας» για τους εμβολιασμούς συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων. Πρόκειται για το προσωπικό των μονάδων υγείας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Καθώς και το προσωπικό μονάδων περίθαλψης ευπαθών ομάδων. Υπό την αίρεση ότι τα δυο πρώτα «στάδια» που προτείνει δεν έχουν την ανάλογη ανταπόκριση. Στη σύσταση σημειώνεται ότι η «υποχρεωτικότητα» πρέπει να έχει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Αλλά και να συνυπολογιστούν «τυχόν συνέπειες στον καταμερισμό καθηκόντων και στελέχωση των δομών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης».

Α’ και β’ στάδιο

Ως πρώτο στάδιο, προτείνει στοχευμένες εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Προσαρμοσμένες σε κάθε επαγγελματική ομάδα στον χώρο της υγείας. Ως δεύτερο, «μέτρα ενθάρρυνσης/αποθάρρυνσης. «Θα μπορούσαν να σχεδιαστούν από την Πολιτεία, σε συνεργασία με τη διοίκηση των μονάδων υγείας. Όπως π.χ. διευκόλυνση του ραντεβού για τον εμβολιασμό, ελαστικότητα στο ωράριο εργασίας» κ.λπ.

Δυναμική μείωσης

Η Επιτροπή, επίσης, επισημαίνει ότι η σύσταση αφορά μόνο στις συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες. Και υπενθυμίζει παράλληλα πως τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι «η διστακτικότητα έναντι των εμβολίων τόσο για συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες όσο και για τον γενικό πληθυσμό, παρουσιάζει δυναμική μείωσης».

Αναλυτικά

«Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής ασχολήθηκε με το ζήτημα της δυνατότητας πρόβλεψης υποχρεωτικού εμβολιασμού των ιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού. Καθώς και όλων όσοι στελεχώνουν δομές υγείας (δημοσίου και ιδιωτικού τομέα). Ή δομές περίθαλψης ευπαθών ομάδων (ηλικιωμένων, ατόμων με χρόνιες παθήσεις ή ατόμων με αναπηρία), μετά από σχετικό ερώτημα του Πρωθυπουργού. Λαμβάνοντας υπόψη:

  • Τα επιστημονικά δεδομένα και τις έως τώρα δημοσιευμένες μελέτες για τα εγκεκριμένα εμβόλια
  • Τα δεδομένα εμβολιασμού για τις συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες στην Ελλάδα
  • Τις αρχές της αυτονομίας, της ωφέλειας και της μη-βλάβης,
  • Την αρχή της αναλογικότητας, και - τη νομική διάσταση του ζητήματος, η Επιτροπή μια προσέγγιση «κλιμακούμενης πρωτοβουλίας» από την πλευρά της Πολιτείας, με τρία στάδια

Προτάσεις

Η Επιτροπή προτείνει:

  • Προσαρμοσμένες σε κάθε επαγγελματική ομάδα (ιατροί, νοσηλευτές, εργαστηριακοί, προσωπικό μονάδων φροντίδας, κ.λπ.) εκστρατείες στοχευμένης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για εκούσιο εμβολιασμό. Οι καμπάνιες να βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία που επικαιροποιούνται συνεχώς. Με προϋπόθεση την προηγούμενη κατανόηση των φόβων και των γενικότερων αντιλήψεων.
  •  Μέτρα ενθάρρυνσης/αποθάρρυνσης που θα μπορούσαν να σχεδιαστούν από την Πολιτεία σε συνεργασία με τη διοίκηση των μονάδων υγείας,. Διευκόλυνση του ραντεβού για τον εμβολιασμό, ελαστικότητα στο ωράριο εργασίας τις ημέρες του εμβολιασμού, προτεραιότητα στη επιλογή αδειών, ή  υποχρεωτική χρήση διπλής μάσκας και εξοπλισμού ατομικής προστασίας.
  • Πρόβλεψη υποχρεωτικότητας ως έσχατης λύσης. Θα πρέπει να έχει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Και να εφαρμοσθεί μόνον εφόσον τα προηγούμενα μέτρα δεν αποφέρουν σημαντική αύξηση του ποσοστού εμβολιασμού. Η ακριβής εφαρμογή τέτοιου μέτρου πρέπει να ορίζεται με βάση το εργατικό ή το δημόσιο δίκαιο. Απαιτεί  να συνυπολογίζονται τυχόν συνέπειες στον καταμερισμό καθηκόντων και στελέχωση των δομών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Ώστε να αποφεύγεται η υπολειτουργία των τελευταίων ή η εργασιακή επιβάρυνση των άλλων εργαζομένων.

Οι τελευταίες εξελίξεις: