Αρχική Επιχειρείν F-GASES & ODS: Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα μητρώου επιχειρήσεων ελεγχόμενων ουσιών

F-GASES & ODS: Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα μητρώου επιχειρήσεων ελεγχόμενων ουσιών

0
Ozone depleting substances Scott Witt creative commons
Ozone depleting substances by Scott Witt / eea.europa.eu
Διαφήμιση

Τέθηκε σε εφαρμογή νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα μητρώου για την καταγραφή και παρακολούθηση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με ελεγχόμενες ουσίες των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 517/2014 και 1005/2009 (F-GASES & ODS), από τη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο νέο μητρώο θα πρέπει να επανεγγραφούν και όσες σχετικές επιχειρήσεις είναι εγγεγραμμένες στο προϋπάρχον μητρώο.

Ενώ, πρόκειται για το δεύτερο υποσύστημα του Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης F-GASES&ODS. Οι ελεγχόμενες ουσίες είναι τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και οι ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (Ozone Depleting Substances, ODS).

Η εγγραφή είναι υποχρεωτική

Στο ηλεκτρονικό Μητρώο εγγράφονται υποχρεωτικά όλες οι επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, διακίνηση και διαχείριση ελεγχόμενων ουσιών (πρωτογενών και μη) ή/και εξοπλισμό και προϊόντα που τις χρησιμοποιούν ή τις περιέχουν.

Το εν λόγω ηλεκτρονικό Μητρώο αποτελεί αναβάθμιση του Μητρώου που λειτουργεί ήδη από το 2007 και οι προβλεπόμενες αντικαθίστανται από:

  • την ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, και
  • την ηλεκτρονική ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΧΡΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, αντίστοιχα.

Υπόχρεοι εγγραφής στο Μητρώο είναι όλες οι επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που παράγουν, εμπορεύονται, εισάγουν, εξάγουν, εμφιαλώνουν, ανακτούν, ανακυκλώνουν ποιοτικά, αποκαθιστούν και καταστρέφουν ελεγχόμενες ουσίες ή εξοπλισμό και προϊόντα που τις περιέχουν, για τις κατηγορίες χρήσεων και δραστηριοτήτων που είναι επιτρεπτές από τους Κανονισμούς (ΕΕ) 517/2014 και (ΕΚ) 1005/2009 και υπό τις προϋποθέσεις και περιορισμούς που ορίζονται από αυτούς.

Οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι ήδη εγγεγραμμένες στο Μητρώο με βάση την ισχύουσα νομοθεσία θα πρέπει να επανεγγραφούν ηλεκτρονικά για να λάβουν ηλεκτρονικό αριθμό Μητρώου.

Συνεχίζουν να ισχύουν οι σχετικές κυρώσεις του άρθρου 9 των ΚΥΑ 37411/2007 και 18694/2012, έτσι όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και αναλυτικές οδηγίες, δείτε εδώ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here