Αρχική Ειδήσεις 193 στρατιωτικοί σκύλοι καλούνται για την προστασία της χώρας μας

193 στρατιωτικοί σκύλοι καλούνται για την προστασία της χώρας μας

0
black german shepherd, γερμανικό ποιμενικό
Διαφήμιση

Στρατιωτικοί σκύλοι καλούνται στην μάχη για την προστασία της χώρας μας για τα επόμενα δύο χρόνια. Για την κάλυψη των αναγκών και των απαιτήσεων στους τρείς κλάδους των Ένοπλων Δυνάμεων (Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία), η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης, προκήρυξε τη διενέργεια διαγωνισμού µε ανοικτή διαδικασία, για την προμήθεια 193 στρατιωτικών σκύλων. Κριτήριο της ανάθεσης θα είναι σε σημαντικό βαθμό το οικονομικό κομμάτι.

Το συνολικό ποσό για τα δύο χρόνια σύμβασης προϋπολογίζονται στο ποσό των 484.000,00 ευρώ, συν του αναλογούντος ΦΠΑ.

Οι στρατιωτικοί σκύλοι θα είναι είτε σκύλοι φρούρησης, είτε σκύλοι ανίχνευσης (ουσιών ή ατόμων) ή και αναπαραγωγής.

Ο διαμερισμός των σκύλων στις Ένοπλες Δυνάμεις

Οι 193 σκύλοι θα μοιραστούν μεταξύ των τριών κλάδων των Ένοπλων Δυνάμεων, με βάση τις απαιτήσεις. Σύμφωνα με τον διαγωνισμό την επόμενη διετία:

  • Ο Στρατός Ξηράς θα προμηθευθεί 95 σκύλους φρούρησης
  • Το Πολεμικό Ναυτικό θα προμηθευθεί 20 σκύλους φρούρησης
  • Η Πολεμική Αεροπορία θα προμηθευθεί 75 σκύλους φρούρησης και 3 σκύλους ανίχνευσης

Κριτήρια για την επιλογή σκύλων

Για την επιλογή των σκύλων θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν τα εξής:

  • Να είναι φυλής German Shepherd ή Belgian Shepherd ή DutchShepherd για σκοπούς φρούρησης/ανίχνευσης, µε γενική εμφάνιση, ανατομική κατασκευή, βάρος, διαστάσεις, αναλογίες, χρώμα και τρίχωμα που να αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της εκάστοτε φυλής ή/και των αναγνωρισμένων υποφυλών αυτής. Επιπλέον για σκοπούς ανίχνευσης δύναται να γίνουν αποδεκτοί και σκύλοι άλλων φυλών, ανάλογα µε τις απαιτήσεις εκάστου Κλάδου και όπως θα προσδιορίζεται στις προκηρύξεις των κατά περίπτωση διενεργουμένων διαγωνισμών.
  • Η ηλικία τους να είναι από 12 έως 24 µμηνών, την ημερομηνία προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, πλην των πατρογονικών (αναπαραγωγής), για τους οποίους το ηλικιακό όριο επιλογής ορίζεται σε 18- 36 µμήνες.
  • Γίνονται αποδεκτοί σκύλοι αρσενικού και θηλυκού γένους, µε τον περιορισμό ότι οι θηλυκοί σκύλοι αξιοποιούνται ως φύλακες, αφού προηγουμένως στειρωθούν µε μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή, μετά την οριστικοποίηση της επιλογής.
  • Γίνονται αποδεκτοί και σκύλοι που δε συνοδεύονται από πιστοποιητικά γενεαλογικού δέντρου ή καθαροαιµίας (Pedigree), εκδόσεως του Παγκόσμιου Κυνολογικού Ομίλου (Federation Cynologist International), µε βάση τις εργασιακές αποδόσεις και το φαινότυπό τους.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στη Διαύγεια στης 20 Νοεμβρίου του 2020 και ώρα 13:53:47.

Διαφήμιση