Αρχική Ειδήσεις Ξεκινούν οι αιτήσεις μη επιστρεπτέας επιδότησης έως 50.000 ευρώ σε επιχειρήσεις της...

Ξεκινούν οι αιτήσεις μη επιστρεπτέας επιδότησης έως 50.000 ευρώ σε επιχειρήσεις της Αττικής

0
Χρήματα Λεφτά
Διαφήμιση

Ξεκινάει και στην Περιφέρεια Αττικής το πρόγραμμα για την μη επιστρεπτέα επιδότηση σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Μέσα στο Οκτώβριο, θα χορηγηθούν 200 εκατ. ευρώ, με κύριο κριτήριο τις δαπάνες που έχουν δηλώσει οι επιχειρήσεις για τη χρήση του 2019.
Οι αιτήσεις θα ανοίξουν στις 12 Οκτωβρίου στην πλατφόρμα ependyseis.gr

Η προαναγγελία της έναρξης του προγράμματος της μη επιστρεπτέας χρηματοδότησης επιχειρήσεων έγινε από τον περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη μετά από συνάντηση του με τη διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών (ΕΣΑ).

Πρόκειται γα ένα νέο μηχανισμό παροχής ρευστότητας μέσω του ΕΣΠΑ στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, τον οποίο ενέκρινε πρόσφατα η Κομισιόν.
Καθώς διαπιστώνεται ότι οι άλλοι μηχανισμοί παροχής ρευστότητας με τραπεζικά δάνεια ή επιστρεπτέα προκαταβολή δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των «μικρών» της αγοράς.

Το νέο πρόγραμμα έχει ήδη ενεργοποιηθεί για τις επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας και της Αχαΐας.

Με βάση την απόφαση της Κομισιόν δίνεται η δυνατότητα να επεκταθεί συνολικά σε 12 περιφέρειες της χώρας. Το συνολικό ποσό που θα διανεμηθεί από το ΕΣΠΑ θα ανέλθει σε 1,5 δισ. ευρώ. 

Ο σχεδιασμός του προγράμματος προβλέπει ότι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν επιδότηση έως 50.000 ευρώ. Ανάλογα με τις δαπάνες που είχαν δηλώσει το 2019 στο Ε3.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

  • Πολύ μικρές επιχειρήσεις. Δηλαδή εκείνες που απασχολούν λιγότερους από δέκα εργαζόμενους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το ετήσιο σύνολο ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
  • Μικρές επιχειρήσεις, με λιγότερους από 50 εργαζόμενους. Και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το ετήσιο σύνολο ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Η μη επιστρεπτέα επιδότηση θα καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019. Με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 50.000 ευρώ.

Πως θα υπολογιστούν τα ποσά

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:

  • Των αγορών εμπορευμάτων χρήσης.
  • Των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης.
  • Του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών.
  • Του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση.
  • Του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές βιολογικές δραστηριότητες.
  • Διάφορα λειτουργικά έξοδα.

Πρόκειται για το άθροισμα των δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους στους κωδικούς 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%.

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here