Αρχική COVID-19 EE: Έως και 200.000 ευρώ σε επιχειρήσεις του πολιτιστικού τομέα του Δ....

EE: Έως και 200.000 ευρώ σε επιχειρήσεις του πολιτιστικού τομέα του Δ. Αθηναίων

1
Ωδείο Ηρώδου του Αττικού
Διαφήμιση

Έγκριση στήριξης από την Ε.Ε. έλαβε ο ελληνικός πολιτισμός. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό πρόγραμμα ύψους 7,7 εκατομμυρίων ευρώ με σκοπό του, τη στήριξη πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό τομέα στον Δήμο Αθηναίων, εν μέσω της έξαρσης του κορωνοϊού.

Το μέτρο εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Η δημόσια στήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Σημείο αναφοράς οι δαπάνες του 2019

Ο κατάλογος των δαπανών που πραγματοποίησαν οι επιχειρήσεις αυτές το 2019 θα ληφθεί ως σημείο αναφοράς για τον υπολογισμό του ποσού της ενίσχυσης ανά επιχείρηση, το οποίο μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 10.000 ευρώ και 200.000 ευρώ.

Σκοπός του μέτρου είναι να μετριάσει τις αιφνίδιες ελλείψεις ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω επιχειρήσεις λόγω των μέτρων που χρειάστηκε να επιβάλει η ελληνική κυβέρνηση για να περιορίσει την εξάπλωση του ιού, καθώς και να διασφαλίσει τη συνέχεια της οικονομικής τους δραστηριότητας.

Το μέτρο θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διοργανώσουν πολιτιστικές εκδηλώσεις που προωθούν τα πολιτιστικά αγαθά της πόλης των Αθηνών. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το πρόγραμμα είναι σύμφωνο με τους όρους που προβλέπονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, η στήριξη δεν θα υπερβαίνει τις 800.000 ευρώ ανά επιχείρηση, όπως προβλέπεται στο προσωρινό πλαίσιο και θα χορηγηθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση μιας σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τους όρους που προβλέπονται στο προσωρινό πλαίσιο. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Διαφήμιση

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here