Αρχική Ειδήσεις Tufe 2018: διεπιστημονική συνεργασία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής

Tufe 2018: διεπιστημονική συνεργασία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής

0
κλιματικής αλλαγής
Διαφήμιση

Με μεγάλη επιτυχία και διεθνή απήχηση ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Πρώτου Διεθνούς Διεπιστημονικού Συνεδρίου «Οικονομία, Κοινωνία και Κλιματική Αλλαγή: Οι επιπτώσεις των μέγα τάσεων στο δομημένο περιβάλλον, στην κατασκευαστική βιομηχανία και την αγορά ακινήτων», που διοργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Οι τρεις αυτοί μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί του τεχνικού κόσμου, αμέσως μετά, υπέγραψαν κοινή δήλωση στο πλαίσιο της θεματικής του συνεδρίου του ΤΕΕ που υπογραμμίζει το κοινό όραμα των επαγγελματιών μηχανικών να ακολουθήσουν τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών για το 2030.

Στο συνέδριο περισσότεροι από 60 διακεκριμένοι ομιλητές από όλο τον κόσμο, εκπροσωπώντας 5 ηπείρους του πλανήτη. Μηχανικοί, εκπρόσωποι Φορέων και Διεθνών Οργανισμών, εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκοί είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν επαγγελματικές εμπειρίες και επιστημονικές γνώσεις ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στη δημιουργία πολιτικών και δράσεων στους τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας και της κλιματικής αλλαγής με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρωπότητας.

Εξετάστηκαν σύγχρονα και επίκαιρα θέματα όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ψηφιοποίηση του κατασκευαστικού τομέα και οι τάσεις που επικρατούν στην Ευρώπη, η τυποποίηση BIM (Building Information Modeling), οι έξυπνες πόλεις, η αειφόρος ανάπτυξη, η βιώσιμη διαχείριση γης και ακίνητης περιουσίας, η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών αλλά και θέματα λιγότερο προβεβλημένα όπως η αρχιτεκτονική στην Αφρική και στην Κορέα, οι γυναίκες τοπογράφοι μηχανικοί στον Αραβικό κόσμο κλπ

Στασινός: Χρειάζεται επιστημονική γνώση και επάρκεια για την άσκηση αναπτυξιακών πολιτικών

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε: Το ΤΕΕ ανέλαβε πρωτοβουλία να φέρει στην Ελλάδα διακεκριμένους επιστήμονες και να συζητήσουμε σε ένα εξειδικευμένο συνέδριο θέματα αιχμής για την επιστήμη, την οικονομία και την κοινωνία, υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής.  Το πως δηλαδή αυτοί οι τομείς της ζωής μας επηρεάζονται και επηρεάζουν σήμερα το δομημένο περιβάλλον συνολικά, την αγορά ακινήτων και τον κατασκευαστικό κλάδο.

tufe2018 opening ceremony

Πανιάρας: Απαιτείται σχεδιασμός και υλοποίηση παρεμβάσεων για την κλιματική αλλαγή στη χώρα

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, κ. Ιωάννης Πανιάρας, ανέφερε κατά την τοποθέτηση του: H κλιματική αλλαγή είναι μια πρόκληση που απαιτεί λύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο για τον μετριασμό της, αλλά και μια αναπόφευκτη πραγματικότητα που επιβάλλει την άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών προσαρμογής.

Για να θωρακιστεί η χώρα έναντι των αναμενόμενων επιπτώσεων, χρειάζεται να γίνει κατανοητό ότι το περιβάλλον στο οποίο θα ζούμε και θα λειτουργούμε στο μέλλον δεν θα είναι αυτό που βιώνουμε σήμερα.

Απαιτείται σχεδιασμός και υλοποίηση παρεμβάσεων με βάση ένα κοινά αποδεκτό, αξιόπιστο κλιματικό μοντέλο, που θα αξιοποιεί τα υφιστάμενα και μελλοντικά κλιματικά δεδομένα, προώθηση συνεργατικών δράσεων ειδικά εντός ενιαίων κλιματικών ζωνών και μοντέλα χρηματοδότησης που θα ενισχύουν την καινοτομία και τις επενδύσεις για την προσαρμογή.

Vonier: πρέπει να σταματήσουμε την αδιάκριτη καταστροφή φυσικών τοπίων και γεωργικών εκτάσεων

Ο Thomas Vonier, Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (International Union of Architects – UIA) και πρώην πρόεδρος της Αμερικάνικης Ένωσης Αρχιτεκτόνων σημείωσε: Ο πλανήτης μας και οι κοινωνίες μας αντιμετωπίζουν δύο σοβαρά προβλήματα: πρωτοφανή ποσοστά περιβαλλοντικής υποβάθμισης, δημιουργώντας επιβλαβείς κλιματολογικές συνθήκες, σε συνδυασμό με τις ανθρώπινες ανάγκες σε μια εκπληκτική κλίμακα.

Αυτές οι προκλήσεις προκύπτουν σε μεγάλο βαθμό από τα πρότυπα αστικής ανάπτυξης που καταστρέφουν την κληρονομιά, καταστρέφουν τους οικοτόπους, σπαταλούν πόρους και διαιωνίζουν τις κοινωνικοοικονομικές ανισορροπίες.

Κάθε μέρα χάνουμε εκατομμύρια πολύτιμων στρεμμάτων από την εξαρτώμενη από την αυτοκινητοβιομηχανία περιαστική επέκταση. Αυτό συνεπάγεται τεράστια κοινωνικά, περιβαλλοντικά, υγειονομικά και οικονομικά κόστη. Μόνο μέσω του σχεδιασμού και μόνο με συντονισμένη δράση μπορούμε να ελπίζουμε να ξεπεράσουμε αυτές τις δυνάμεις.

Χατζηδάκης: Άμεση ανάγκη αναβάθμισης της ασφάλειας και της ενεργειακής απόδοσης τόσο των κτιρίων όσο και των υποδομών

Ο Άρης Χατζηδάκης, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών  (European Council of Civil Engineers – ECCE)  τόνισε: Απαιτείται συνεργασία και διεπιστημονική αντιμετώπιση των σύνθετων παγκόσμιων προβλημάτων: κλίμα, ακραία φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, σεισμοί, αστικοποίηση πέρα από κάθε δυνατότητα των πόλεων, φτώχεια, μετακίνηση πληθυσμών.

Υπάρχει άμεση ανάγκη αναβάθμισης της ασφάλειας της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και των υποδομών της Ευρώπης. Οι αρχές του αειφόρου σχεδιασμού πρέπει να γίνουν καθημερινή πράξη. Οι οδικοί και σιδηροδρομικοί άξονες που έχουν χαρακτηριστεί ως «διευρωπαϊκό δίκτυο» πρέπει να συντηρηθούν για να διατηρήσουν τη λειτουργικότητα τους στις νέες συνθήκες κυκλοφορίας και οδικών φορτίων.

Υπάρχει ανάγκη ενός ευρωπαϊκού χάρτη προτεραιοτήτων για την αναβάθμιση των υποδομών και του υπάρχοντος κτιριακού πλούτου. Είναι κυρίως θέμα διατήρησης της ποιότητας ζωής και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

tufe2018 signing ceremony

Fredrik Jestrquist: να συνεργαστούμε πιο διεπιστημονικά για να καλλιεργούμε ιδέες και να μοιραστούμε την παγκόσμια εμπειρία και τις βέλτιστες πρακτικές

Ο Fredrik Jestrquist, προεδρεύων στο Διεθνή Οργανισμό UNECE WPLA – Working Party on Land Administration, περιέγραψε την ανάγκη για λύσεις που βρίσκονται εντός του εξωτερικού ορίου, του λεγόμενου Πλανητικού Ορίου, όπως αυτό ορίζεται από την αλλαγή των χρήσεων γης, την κλιματική αλλαγή, τη χρήση γλυκού νερού, την αγροτική και δασική ευρωστία, κτλ.

Υπογραφή κοινής δήλωσης τριών διεθνών φορέων

Μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου, στον απόηχο των δεκάδων υψηλού επιπέδου επιστημονικών παρουσιάσεων, οι Διεθνείς Φορείς των Τοπογράφων, Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, FIG – International Federation of Surveyors, UIA – International Union of Architects, ECCE – European Council of Civil Engineers, υπέγραψαν για πρώτη φορά σε τέτοιο πλαίσιο κοινό κείμενο διακήρυξης με το οποίο δηλώνουν ότι:

“Έχουμε κοινό όραμα να αναπτύξουμε βιώσιμα επαγγέλματα, να ενημερωνόμαστε για τις τεχνολογικές, κοινωνικές, οικονομικές και κλιματικές αλλαγές και την επίδραση αυτών στα επαγγέλματά μας, να είμαστε περιεκτικοί χωρίς αποκλεισμούς, να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή και να αναπτύξουμε δυνατές συνέργειες ακολουθώντας τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών για το 2030.”

Η διοργάνωση έγινε σε συνεργασία  με τους Διεθνείς Φορείς των Τοπογράφων, Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, FIG – International Federation of Surveyors, UIA – International Union of Architects, ECCE – European Council of Civil Engineers και το Διεθνή Οργανισμό UNECE WPLA – Working Party on Land Administration, με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροGreenpeace για το Εθνικό Σχέδιο: Ούτε τα μισά δεν κάναμε για την Κλιματική Αλλαγή
Επόμενο άρθροΕυρωβαρόμετρο: «Εκτροχιάστηκε» η άσκοπη κατανάλωση αντιβιοτικών

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ