Αρχική Επιχειρείν Η ελληνική επιχειρηματικότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η ελληνική επιχειρηματικότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο

0
επιχειρηματικότητα
Διαφήμιση

Την «Ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο» αποτυπώνει «Ποσοτική μελέτη σχετικά με την ίδρυση βρετανικών επιχειρήσεων από Ελληνες μεταξύ 2009 – 2018» που κατάρτισε η ελληνική πρεσβεία στο Λονδίνο.

Οπως τονίζεται στο κείμενο, που στάλθηκε στα κεντρικά του ΥΠΕΞ στην Αθήνα, την περίοδο αναφοράς 2009-2018 , οι ιδρυθείσες εταιρείες (ενεργές και μη) που είχαν/έχουν διευθυντή
ελληνικής υπηκοότητας ή ελληνικής καταγωγής ανέρχονται σε περίπου 38.000, ενώ ο αριθμός Ελλήνων διευθυντών σε 35.000 που κατέχουν/κατείχαν 46.500 θέσεις διευθυντών.

Περίπου 23.000 εταιρείες και 22.500 διευθυντές είναι ενεργοί και εξ αυτών, περίπου 8.200 είναι ελληνικής υπηκοότητας (Greek), ενώ οι υπόλοιπο εμφανίζονται ως Βρετανοί, Κύπριοι και άλλων υπηκοοτήτων.

Προσθέτει ότι άνω του 80% των διευθυντών που καταγράφονται στα επίσημα βρετανικά μητρώα ως Ελληνες αντιστοιχούν σε εταιρείες που έχουν συσταθεί μετά το 2009.

Για το γεγονός ότι μόλις περίπου το 1/3 του συνόλου των διευθυντών ελληνικής καταγωγής καταγράφονται ως Ελληνες εξηγεί ότι οφείλεται κυρίως  στην υψηλή εκπροσώπηση Ελληνοκυπρίων που έχουν αποκτήσει τη βρετανική
υπηκοότητα και καταγράφονται ως Βρετανοί.

Παρακάτω η μελέτη τονίζει ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς και μέχρι το 2016, παρατηρείται μια σταθερή αύξηση της σύστασης εταιρειών με διευθυντές ελληνικής καταγωγής.

Η τάση αυτή ακολουθεί τη γενικότερη τάση αύξησης της ίδρυσης εταιρειών στο ΗΒ, με ρυθμό, όμως, υψηλότερο από το μέσο όρο, ιδίως  για διευθυντές ελληνικής υπηκοότητας. Ενδεικτικά, ο αριθμός των εταιρειών με διευθυντές ελληνικής υπηκοότητας που συστάθηκαν το 2016 ήταν σχεδόν τετραπλάσιος του αντίστοιχου του 2009.

Που επιχειρούν

Σε ότι αφορά τους κλάδους που δραστηριοποιούνται καταγράφει ως τους πέντε σημαντικότερους:

ο κλάδος επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (κυρίως δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης και επιχειρηματικών  συμβουλών),

ο κλάδος διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (κυρίως δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις),

ο κλάδος ενημέρωσης και επικοινωνίας (κυρίως δραστηριότητες προγραμματισμού υπολογισμού και παροχής συναφών συμβουλών),– ο κλάδος χονδρικού και λιανικού εμπορίου και ο κλάδος διαχείρισης ακίνητης περιουσίας.

Ειδικότερα για τους διευθυντές με ελληνική υπηκοότητα, σε αναλογικά υψηλότερη θέση βρίσκεται ο κλάδος που σχετίζεται με την ανθρώπινη υγεία (κυρίως ιατρικές δραστηριότητες), γεγονός συνδεόμενο με την ευρεία μετοίκηση Ελλήνων ιατρών στο ΗΒ.

«Από την παράθεση των ανωτέρω στοιχείων, συμπεραίνεται ότι η παροχή υπηρεσιών, κυρίως υψηλής προστιθέμενης αξίας, είτε προς επιχειρήσεις είτε προς καταναλωτές, είναι η κυρίαρχη μορφή δραστηριοποίησης, ενώ ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί η
πληθώρα δραστηριοποιούμενων στον κλάδο τεχνολογιών και πληροφορικής.

Επίσης (…) ο αριθμός των εταιρειών που σχετίζεται με τον τομέα των κατασκευών είναι, επίσης, σημαντικός» τονίζουν οι διπλωμάτες που ερεύνησαν το θέμα.

Που εδρεύουν

Αναφορικά με την καταγραφόμενη ως έδρα της επιχείρησης, το Λονδίνο διατηρεί τημερίδα του λέοντος με το 56% των εταιρειών με ελληνικής υπηκοότητας διευθυντές και το 53% επί του συνόλου των εταιρειών.

Σχετική διαφοροποίηση παρουσιάζεται στις επόμενες θέσεις, καθώς, εάν ληφθούν υπόψη μόνο οι ελληνικής υπηκοότητας, έπεται η περιοχή της Νότιας Αγγλίας και η Ανατολική Αγγλία, ενώ στο σύνολο, έπεται η Ανατολική και Νοτιοανατολική Αγγλία, καθώς εκεί παρατηρείται και υψηλή πυκνότητα ελληνοκυπριακού πληθυσμού.

Εντός Λονδίνου, μεγαλύτερη συγκέντρωση ίδρυσης εταιρειών παρατηρείται σεπεριοχές με εγκατεστημένους από το παρελθόν ελληνικούς πληθυσμούς, όπως στο Βόρειο Λονδίνο  (κυρίως περιοχές Enfield και Barnet) και στο Δυτικό Λονδίνο
(Westminster), ενώ ιδιαίτερο δυναμισμό εμφανίζει και η περιοχή του Camden.

Εκτός Λονδίνου, στις πόλεις με σημαντικό αριθμό εταιρειών με Ελληνες διευθυντέςσυγκαταλέγονται το Birmingham, δεύτερη σημαντικότερη σε πληθυσμό πόλη του ΗΒ, το Hertsmere (Potter’s Bar), το Brighton, το Manchester και το Liverpool. Οσον αφορά στιςεταιρείες με ελληνικής υπηκοότητας διευθυντές, ξεχωρίζουν πέραν των ανωτέρω, το Bristol και το Εδιμβούργο.

Άλλα στοιχεία

Η μέση ηλικία των διευθυντών ελληνικής καταγωγής είναι τα 45 έτη, ενώ αντίστοιχηείναι εκείνων με ελληνική υπηκοότητα (43 έτη).Η συντριπτική πλειοψηφία των διευθυντών αναφέρουν ως τόπο διαμονής τους το ΗΒ.

Υπάρχει, επίσης, ένα ποσοστό διευθυντών που αναφέρουν ως τόπο διαμονής την Ελλάδα και την Κύπρο. Στην περίπτωση των διευθυντών ελληνικής υπηκοότητας, περίπου το 1/4 αναφέρει ως χώρα διαμονής την Ελλάδα.

Οι περιπτώσεις αυτές συνήθως αφορούνεταιρείες είτε με διεθνή παρουσία είτε κυρίως εταιρείες που έχουν συσταθεί από λογιστικάγραφεία του ΗΒ ή πρακτορεία ίδρυσης εταιρειών (company formation agents), για λογαριασμό  των διευθυντών τους, χωρίς να υπάρχει, ταυτόχρονα, μετοίκηση του
διευθυντή στο ΗΒ. Τα γραφεία αυτά λειτουργούν ως «εικονικές έδρες εταιρειών» (virtual offices) και παρέχουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών (λογιστικές, συγκέντρωσης εταιρικής αλληλογραφίας κλπ).

Σύνοψη    

Και η μελέτη συνοψίζει:«Η επιχειρηματική δραστηριότητα Ελλήνων στο ΗΒ, παρότι συνεχής από τις αρχές του19 αιώνα, παραμένει σταθερή ως προς τον αριθμό και τους τομείς δραστηριότητας, μέχριτις αρχές του 21 ου αιώνα.

Με την έναρξη της οικονομικής κρίσης (2009) και μέχρι τις αρχές του 2018 ο αριθμός των εταιρειών με Ελληνες διευθυντές περίπου τετραπλασιάζεται, ακολουθώντας το ρυθμό αύξησης της έλευσης και εγκατάστασης στο ΗΒ, Ελλήνων εργαζομένων, όπως αυτός αποτυπώνεται από τα επίσημα στοιχεία έκδοσης Αριθμού Κοινωνικής Ασφάλισης (ΝΙΝ) σε Ελληνες πολίτες αλλά και
την ευρύτερη τάση ίδρυσης εταιρειών στο ΗΒ.Πέραν του αριθμού,
σημαντικό στοιχείο αποτελεί η διαφοροποίηση των κλάδων δραστηριότητας, την περίοδο αυτή.

Ενώ μέχρι τις αρχές της χιλιετίας, κυρίαρχοικλάδοι δραστηριοποίησης είναι αυτοί της ναυτιλίας και των υπηρεσιών προς επιχειρήσεις(νομικές και λογιστικές υπηρεσίες), μετά το 2009, παρότι οι δύο προηγούμενοι παραμένουν σταθεροί, καταγράφεται σημαντική δραστηριοποίηση σε αυτούς των υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, της τεχνολογίας και των κατασκευών.

Το Λονδίνο και η ευρύτερη περιοχή του συγκεντρώνει διαχρονικά το υψηλότερο ποσοστό των δραστηριοποιούμενων Ελλήνων».

Και ένα ερώτημα 

Τέλος η μελέτη σημειώνει μια «ελαφρά κάμψη που καταγράφεται στην έλευση Ελλήνων στο ΗΒ, κατά το 2017 και το α’  τρίμηνο 2018», και βάζει ερώτημα «αν η γενικότερη τάση μείωσης του αριθμού των προερχομένων από την ΕΕ πολιτών (συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων), λόγω της εξόδου της χώρας από την ΕΕ, θα επηρεάσει και την αντίστοιχη δραστηριοποίηση των Ελλήνων στον επιχειρηματικό τομέα ή η Εξοδος θα αποτελέσει παράγοντα αύξησης της δραστηριοποίησης αυτής, λόγω των ευκαιριών που μπορεί να προσφέρει».

Διαφήμιση