Αρχική Ειδήσεις EENergy: Άνοιξε η πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις για ενεργειακή απόδοση έως 10.000...

EENergy: Άνοιξε η πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις για ενεργειακή απόδοση έως 10.000 ευρώ!

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που χρειάζονται υποστήριξη στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην ανοικτή πρόσκληση EENergy και να επωφεληθούν από μια επιχορήγηση ύψους 10.000 ευρώ επιπλέον των συμβουλευτικών υπηρεσιών βιωσιμότητας του δικτύου Enterprise Europe Network.

0
ενεργειακή απόδηση επιχειρησεις
Διαφήμιση

Την ενεργειακή τους απόδοση έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τουλάχιστον 1.800 μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα υποστηρίξει το πρόγραμμα και θα περιλαμβάνει επίσης επιχορήγηση EENergy ύψους έως 10.000 ευρώ για τουλάχιστον 900 επιχειρήσεις.

Η επιχορήγηση EENergy είναι ένας εφάπαξ μηχανισμός στήριξης που θα χορηγηθεί στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) μετά την εκπόνηση και εφαρμογή ενός συγκεκριμένου σχεδίου δράσης με στόχο τη βελτίωση στην ενεργειακή απόδοση κατά τουλάχιστον 5%.

Πώς μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή

Για να συμμετάσχουν στην ανοικτή πρόσκληση και να γίνουν επιλέξιμες για χρηματοδότηση, οι ΜμΕ πρέπει να συνεργαστούν με εξειδικευμένους συμβούλους βιωσιμότητας από το δίκτυο Enterprise Europe Network, οι οποίοι θα υποστηρίξουν τις ενδιαφερόμενες εταιρείες στον σχεδιασμό ενός εξατομικευμένου σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση και στην υποβολή της αίτησής τους στην ανοικτή πρόσκληση EENergy. Το έντυπο αίτησης είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο του έργου.

Η αίτηση πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ίδια την επιχείρηση, καθώς και το είδος των σχεδιαζόμενων βελτιώσεων ενεργειακής απόδοσης και την προβλεπόμενη χρηματοδότηση για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης της. Από τις αιτήσεις, οι ΜμΕ θα επιλεγούν τυχαία για να λάβουν επιχορήγηση έως 10.000 ευρώ.

Όλοι οι αιτούντες που συμμετέχουν στην ανοικτή πρόσκληση και πληρούν τις προδιαγραφές, είτε λάβουν χρηματοδότηση είτε όχι, θα συνεχίσουν να επωφελούνται από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και τη βοήθεια των συμβούλων βιωσιμότητας του Enterprise Europe Network κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του σχεδίου δράσης τους, και θα λάβουν επίσης ανώνυμες εκθέσεις (reports) που θα συγκρίνουν τις επιδόσεις τους όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση με αυτές όλων των άλλων υποψήφιων εταιρειών (σε σχέση με το μέγεθος, τον τομέα και την τοποθεσία).

Η Hanne Bregendahl Pihl, συντονίστρια του έργου EENergy, δηλώνει: «Όταν συνεργαζόμαστε με μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του δικτύου Enterprise Europe Network, συχνά παρατηρούμε ότι οι επιχειρήσεις έχουν μεγαλεπήβολα σχέδια, αλλά περιορισμένα οικονομικά μέσα. Το έργο EENergy παρέχει μια μοναδική ευκαιρία στις επιχειρήσεις να υποβάλουν αίτηση για οικονομική υποστήριξη για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνουν εξατομικευμένη υποστήριξη των συμβούλων βιωσιμότητας του Enterprise Europe Network για να εργαστούν με τις ευκαιρίες που διαφαίνονται από το σχέδιο δράσης. Αυτό θα βοηθήσει την κάθε επιχείρηση να γίνει ενεργειακά πιο αποδοτική, ανεξάρτητα από το αν θα λάβει ή όχι την επιχορήγηση των 10.000 ευρώ».

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Ε.Β.Ε.Α, Ακαδημίας 7, Τ.Κ. 106 71, 4ος όροφος

Διαφήμιση