Αρχική Ανακύκλωση Ε.Ε: Νέοι κανόνες για την ανακύκλωση αποβλήτων – καταργείται η υγειονομική ταφή!

Ε.Ε: Νέοι κανόνες για την ανακύκλωση αποβλήτων – καταργείται η υγειονομική ταφή!

0
ανακύκλωση

Σημαντική αύξηση της ανακύκλωσης των αστικών αποβλήτων και σταδιακή κατάργηση της υγειονομικής ταφής προβλέπουν οι νέοι κανόνες, που ενέκριναν τα κράτη μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο των ευρύτερων πολιτικών για την κυκλική οικονομία.

Οι νέοι κανόνες θέτουν στόχους για ανακύκλωση, του 55 % των αστικών αποβλήτων ως το 2025, του 60% ως το 2030 και του 65% ως το 2035.

Παράλληλα προβλέπουν ότι έως το 2035, η ποσότητα των αστικών αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής πρέπει να μειωθεί στο 10% ή λιγότερο, της συνολικής ποσότητας των παραγόμενων αστικών αποβλήτων.

Η σημασία της νέας δέσμης μέτρων αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, ο οικολογικός σχεδιασμός και η επαναχρησιμοποίηση θα μπορούσαν να αποφέρουν εξοικονόμηση 600 δις ευρώ, που αντιστοιχούν στο 8% του ετήσιου κύκλου εργασιών στις επιχειρήσεις της ΕΕ και να δημιουργήσουν 580.000 θέσεις εργασίας, μειώνοντας παράλληλα τις συνολικές ετήσιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 2 έως 4%.

Οι νέοι κανόνες

Οι νέοι κανόνες που εγκρίθηκαν αποτελούν την πλέον σύγχρονη νομοθεσία για τα απόβλητα παγκοσμίως, πράγμα που καθιστά την ΕΕ παράδειγμα προς μίμηση. Οι λεπτομέρειες των νέων κανόνων για τα απόβλητα είναι:

Στόχοι ανακύκλωσης για τα αστικά απόβλητα: Έως το 2025 στο 55 % , έως το 2030 στο 60 % και έως το 2035 στο 65 %. Επιπλέον, οι αυστηρότεροι κανόνες για τον υπολογισμό των ποσοστών ανακύκλωσης, θα συμβάλουν στην καλύτερη παρακολούθηση της πραγματικής προόδου προς την κυκλική οικονομία.

Νέοι στόχοι ανακύκλωσης για τα απορρίμματα συσκευασίας:

Έως το 2025

 • Όλες οι συσκευασίες: 65 %
 • Πλαστικά: 50 %
 • Ξύλο: 25 %
 • Σιδηρούχα μέταλλα: 70 %
 • Αλουμίνιο: 50 %
 • Γυαλί: 70 %
 • Χαρτί και χαρτόνι: 75 %

Έως το 2030

 • Όλες οι συσκευασίες: 70 %
 • Πλαστικά: 55 %
 • Ξύλο: 30 %
 • Σιδηρούχα μέταλλα: 80 %
 • Αλουμίνιο: 60 %
 • Γυαλί: 75 %
 • Χαρτί και χαρτόνι: 85 %

Με βάση την υφιστάμενη υποχρέωση χωριστής συλλογής για το χαρτί και το χαρτόνι, το γυαλί, τα μέταλλα και το πλαστικό, νέοι κανόνες χωριστής συλλογής θα ενισχύσουν την ποιότητα των δευτερογενών πρώτων υλών και την αξιοποίησή τους: τα επικίνδυνα οικιακά απόβλητα θα πρέπει να συλλέγονται χωριστά έως το 2022, τα βιολογικά απόβλητα έως το 2023 και κλωστοϋφαντουργικά έως το 2025.

Η υγειονομική ταφή των αποβλήτων δεν έχει νόημα σε μια κυκλική οικονομία και μπορεί να προκαλέσει μόλυνση του νερού, του εδάφους και του αέρα. Έως το 2035, η ποσότητα των αστικών αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής πρέπει να μειωθεί στο 10 % ή λιγότερο, της συνολικής ποσότητας των παραγόμενων αστικών αποβλήτων.

Μπορείτε να διαβάσετε τη νέα οδηγία εδώ

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here