Αρχική Ειδήσεις Συνεργασία ΥΠΕΚΑ και ΣΕΒ για αδειοδοτήσεις

Συνεργασία ΥΠΕΚΑ και ΣΕΒ για αδειοδοτήσεις

0

Την εκτίμηση ότι περισσότερα από 85εκ. ευρώ το χρόνο θα είναι το όφελος από την μείωση των διοικητικών βαρών της οικονομίας μέσα από την απλοποίηση των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων έκανε ο υπουργός Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο υπογραφής σχετικής συμφωνίας με τον ΣΕΒ.

Ο ίδιος επεσήμανε, ότι «τα 49.000.000 αφορούν στον ιδιωτικό τομέα και τα 36.000.000 στον δημόσιο. Από 21.534 φάκελους περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων τον χρόνο μέχρι το 2009, σήμερα φτάσαμε στους μόλις 2.375, δηλαδή σε μείωση κατά 89%».

«Η περιβαλλοντική αδειοδότηση που μέχρι σήμερα ήταν το ανάχωμα των επενδύσεων και των νέων θέσεων εργασίας, θέλουμε να αποτελέσει το συγκριτικό πλεονέκτημα μιας χώρας που αναβαθμίζει το φυσικό περιβάλλον», τόνισε καταλήγοντας στη δήλωσή του ο υπουργός ΠΕΚΑ.

Ειδικότερα, αντικείμενο του πρωτοκόλλου συνεργασίας που υπέγραψαν ο Γιάννης Μανιάτης, και ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Θεόδωρος Φέσσας αποτελεί η παρακολούθηση, μέτρηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας εφαρμογής των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης στην Ελλάδα, η διατύπωση εισηγήσεων για βελτιωτικές παρεμβάσεις, η υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης και ενημέρωσης των εμπλεκόμενων φορέων και η ενίσχυση της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων.

Μάλιστα, για την επίτευξη των στόχων του πρωτοκόλλου συνεργασίας συγκροτείται «μόνιμη επιτροπή περιβαλλοντικής αδειοδότησης», πρόεδρος της οποίας θα είναι η γενική γραμματέας του ΥΠΕΚΑ Νάντια Γιαννακοπούλου, και θα αποτελείται από εννέα μέλη μεταξύ των συμβαλλομένων.

Οι αρμοδιότητες της επιτροπής θα σχετίζονται με την παρακολούθηση, μέτρηση και αξιολόγηση της θεσμικής και λειτουργικής ολοκλήρωσης της νομοθεσίας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, τη διατύπωση εισηγήσεων για ενδεχόμενες σχετικές διορθωτικές ή διευκρινιστικές παρεμβάσεις, την υποστήριξη των δράσεων του ΥΠΕΚΑ για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των αναγκαίων κανονιστικών πράξεων και ευρύτερων παρεμβάσεων για τη βελτίωση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης, διαχρονικά.

Τέλος, δράσεις πρόκειται να αναληφθούν για τον σχεδιασμό δράσεων εκπαίδευσης και πληροφόρησης για την ενίσχυση της συμμόρφωσης με το νέο θεσμικό πλαίσιο αλλά και την καλλιέργεια συναντίληψης και κοινής γλώσσας μεταξύ του ΥΠΕΚΑ και των επιχειρήσεων.

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here