Αρχική Ειδήσεις Generation Next: Νέος κύκλος δωρεάν μαθημάτων STEAM για εκπαιδευτικούς

Generation Next: Νέος κύκλος δωρεάν μαθημάτων STEAM για εκπαιδευτικούς

0
Vodafone logo white
Διαφήμιση

 

Στο πλαίσιο του Generation Next, του εκπαιδευτικού προγράμματος ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων του Ιδρύματος Vodafone, που παρέχει  ελεύθερη πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και την επιστήμη σε  όλους, ξεκινάει ο νέος κύκλος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο νέος κύκλος μαθημάτων STEAM, όπως και ο προηγούμενος, πραγματοποιείται υπό την επιστημονική επίβλεψη του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).

Το Generation Next παρέχει δωρεάν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς που το επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους και να εξοικειωθούν με ψηφιακά εργαλεία. Σκοπός του προγράμματος είναι να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις πιο σύγχρονες προσεγγίσεις της STEAM και της STEM εκπαίδευσης συνδυάζοντας τα επιστημονικά πεδία των Επιστημών (S), της Τεχνολογίας (T), της Μηχανικής (E), των Τεχνών (A) και των Μαθηματικών (Μ).

Ιδρυμα Vodafone

Η διάρκεια του προγράμματος ανέρχεται σε 130 ώρες (13 εβδομάδες) και το εκπαιδευτικό υλικό που παρέχεται έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με την ομάδα  DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), τον εκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Επιστήμη Επικοινωνία (SciCo) και την Ελληνογερμανική Αγωγή. Κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών οι επιμορφούμενοι/ες λαμβάνουν πιστοποίηση, καθώς και 5,2 ακαδημαϊκές μονάδες ECTS.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Generation Next δημιουργεί μια επιπλέον γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες, μεταμορφώνοντας τους πρώτους σε εκπαιδευτικούς του μέλλοντος, ικανούς/ες να εμπνεύσουν και να εισάγουν τους/τις μαθητές/τριες του σήμερα στις απαραίτητες ψηφιακές, οριζόντιες και πράσινες δεξιότητες του 21ου αιώνα.

Διαφήμιση