Αρχική Περιβάλλον Στους ιδιοκτήτες τους οι δασωμένοι αγροί-Παράταση για ενστάσεις στην Κρήτη

Στους ιδιοκτήτες τους οι δασωμένοι αγροί-Παράταση για ενστάσεις στην Κρήτη

Σύνταξη: ecozen.gr

Αποσύρθηκε η τροπολογία για την υποχρεωτική άρση αναδάσωσης σε περιοχές που είχαν χαρακτηριστεί αναδασωτέες.

0
Δασικοί χάρτες - δασικών χαρτών
Διαφήμιση

Στους ιδιοκτήτες τους επιστρέφουν οι αγροί που με τα χρόνια εγκαταλείφθηκαν και δασώθηκαν, με εξαίρεση τους δασωμένους αγρούς που κάηκαν σε δασική πυρκαγιά και κηρύχθηκαν αναδασωτέοι.

Το πρόβλημα αυτό δυστυχώς θα παραμείνει αρρύθμιστο για τους ιδιώτες ιδιοκτήτες τέτοιων εκτάσεων μετά την απόσυρση σχετικής τροπολογίας που κατέθεσε χθες το ΥΠΕΝ προκειμένου να αντιμετωπίσει με νόμο τέτοιου είδους περιπτώσεις καθώς τον τελευταίο λόγο για την αναδάσωση δασικών ή /και δασωμένων εκτάσεων έχει το ΣτΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες μια ακόμη ευκαιρία για κατάθεση ενστάσεων έχουν ιδιοκτήτες εκτάσεων στην Κρήτη. Παράταση μέχρι 31/6/2022 πρόκειται να δοθεί για κατάθεση ενστάσεων για τους δασικούς χάρτες στην Κρήτη, σύμφωνα με έγκυρες πηγές. Οι ιδιοκτήτες έχουν μια ακόμη ευκαιρία να καταθέσουν αίτηση αντίρρησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και να σώσουν τις εκτάσεις τους.

Το ΥΠΕΝ είχε «απελευθερώσει» τους δασωμένους αγρούς με ρύθμιση που είχε εισαχθεί στον νόμο 4915 (ΦΕΚ Α 63/24.3.2022). Ωστόσο, παρέμενε το πρόβλημα με το Κτηματολόγιο ως προς  τη διαδικασία που το Δημόσιο θα αποσυρόταν, ώστε οι δασωμένοι αγροί να αποδοθούν σε όσους είχαν υποβάλλει δήλωση ιδιοκτησίας.

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ1

Με τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία επιδιώκεται η εφαρμογή και υλοποίηση από το Ελληνικό Κτηματολόγιο της ρύθμισης για τους δασωθέντες αγρούς (άρθρο 93 του ν. 4915/2022) που επιλύει το ζήτημα της αμφισβήτησης της κυριότητας των συγκεκριμένων αγρών από το Δημόσιο.

Ειδικότερα, το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας επί δασωθέντων αγρών, εκτός εάν υπάρχουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία της κυριότητάς του, πέραν του τεκμηρίου κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου ή του κυρωμένου δασικού χάρτη. Με την εν λόγω ρύθμιση το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασωθέντων αγρών αποκαθίσταται, υπέρ των ιδιωτών, εφόσον το Δημόσιο δεν θεμελιώνει δικαιώματα κυριότητας βάσει τίτλου, με τρόπο άμεσο και με διαδικασίες μη χρονοβόρες ενώπιον του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Τέλος, για τις εκκρεμείς αγωγές και αιτήσεις προβλέπεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο παραιτείται από τις ασκηθείσες αγωγές, που αφορούν στη διόρθωση ανακριβών πρώτων κτηματολογικών εγγραφών για δασωμένους αγρούς με μόνη την επίκληση του τεκμηρίου κυριότητας του Δημοσίου επί των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων.

πυρκαγιά

Η τροπολογία

Σύμφωνα με την τροπολογία δηλώσεις εγγραπτέου δικαιώματος, αιτήσεις διόρθωσης  και ενστάσεις που έχουν υποβληθεί από το Ελληνικό Δημόσιο με αντικείμενο το δικαίωμα κυριότητάς του σε ακίνητα που εμφανίζονται ως δάση στους αναρτημένους κυρωμένους δασικούς χάρτες, όπως είχαν διαμορφωθεί πριν τη ρύθμιση του ν. 4915/2022, το οποίο δικαίωμα θεμελιώνεται μόνο στο τεκμήριο κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου επί των δασικών εκτάσεων και όχι σε άλλο λόγο κτήσης, είτε ανακαλούνται από το Ελληνικό Δημόσιο είτε απορρίπτονται  από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης, την Επιτροπή Εξέτασης Υποθέσεων Κτηματογράφησης και την Επιτροπή Ενστάσεων.

Το Γραφείο Κτηματογράφησης, μετά την απόρριψη ή την ανάκληση κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις των  κτηματολογικών πινάκων καταχωρίζοντας ως κυρίους επί των ακινήτων τους ιδιώτες που έχουν υποβάλει σχετική δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος. Αν δεν έχει υποβληθεί δήλωση ή με βάση την υποβληθείσα δήλωση δεν θεμελιώνεται επαρκώς το δικαίωμα για κάποιο από τα  ακίνητα, αυτό εμφανίζεται στους προσωρινούς κτηματολογικούς Πίνακες με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη».

Το Ελληνικό Δημόσιο παραιτείται από τις ασκηθείσες αγωγές και τις ασκηθείσες αιτήσεις με  αντικείμενο το δικαίωμα κυριότητάς του, όταν αυτό θεμελιώνεται μόνο στο τεκμήριο κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, επί των δασικών εκτάσεων και όχι σε άλλο λόγο κτήσης.

Αποσύρθηκε η ρύθμιση για τις αναδασωτέες εκτάσεις

Αποσύρθηκε η τροπολογία για την υποχρεωτική άρση αναδάσωσης σε αναδασωτέες εκτάσεις

Σε ορισμένες βελτιωτικές αλλαγές στον εθνικό κλιματικό νόμο προχώρησε, πριν την ψήφιση του, η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κάνοντας δεκτές ορισμένες ενστάσεις που είχαν εκφραστεί.

Από τις σημαντικότερες τροποποιήσεις, είναι η απόσυρση του άρθρου 1, τροπολογίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος που προέβλεπε την υποχρεωτική άρση αναδάσωσης σε εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες, ενώ στους δασικούς χάρτες, κυρωμένους ολικώς ή μερικώς, δεν αποτυπώνονται ως εκτάσεις δασικού χαρακτήρα και παράλληλα το δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας.

Επίσης, αποσύρθηκε το άρθρο 23 του κλιματικού νόμου που προέβλεπε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2025 τα νέα κτίρια που βρίσκονται σε ζώνες υψηλής τρωτότητας ασφαλίζονται υποχρεωτικά ενώ η ύπαρξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου αποτελεί προϋπόθεση για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου. Σημειώνεται ότι ως ζώνες υψηλής τρωτότητας θεωρούνται οι περιοχές που βρίσκονται σε γεωγραφικές ζώνες υψηλής πιθανότητας πλημμύρας ή πλησίον δασικών περιοχών που χαρακτηρίζονται από υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΓίνε εθελοντής του ΑΡΧΕΛΩΝ για την προστασία της Καρέττα – Καρέττα
Επόμενο άρθρο«Χάσαμε την επικοινωνία με το Prudent Warrior» – Πειρατεία Ιράν σε πλοία με ελληνική σημαία