Αρχική COVID-19 ΠΟΥ: Έκκληση για άμεσο εμβολιασμό και με αναμνηστική δόση

ΠΟΥ: Έκκληση για άμεσο εμβολιασμό και με αναμνηστική δόση

0
ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ (EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ) - ραντεβού - επικαιροποιημένα εμβόλια
Στιγμιότυπο από το Εμβολιαστικό Κέντρο στο Ασκληπιείο Βούλας, την Μεγ. Τετάρτη 28 Απριλίου 2021. (EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ)
Διαφήμιση

Έκκληση για ευρύτερη πρόσβαση στα τρέχοντα εμβόλια κατά της COVID-19 για διεξαγωγή άμεσα πρωτογενών εμβολιασμών και χορήγησης αναμνηστικών δόσεων σε όλους τους πολίτες, απηύθυνε σήμερα η Τεχνική Συμβουλευτική Ομάδα για τη Σύνθεση των Εμβολίων ενάντια στην COVID-19 του Π.Ο.Υ στο πλαίσιο της κυκλοφορίας της παραλλαγής ανησυχίας Όμικρον.

Η επιτροπή που συγκροτήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 εξετάζει τη σύνθεση του στελέχους των εμβολίων COVID-19 και ενθαρρύνει τους προγραμματιστές εμβολίων να συλλέξουν δεδομένα σε μικρή κλίμακα σχετικά με το εύρος και το μέγεθος της ανοσολογικής απόκρισης για μονοσθενή και πολυδύναμα εμβόλια κατά των παραλλαγών ανησυχίας και αυτά τα δεδομένα να ληφθούν στη συνέχεια υπόψη σε ένα ευρύτερο πλαίσιο λήψης αποφάσεων σχετικά με τη σύνθεση του εμβολίου.

Η  διεπιστημονική ομάδα 18 ειδικών εξετάζει και αξιολογεί επίσης τις επιπτώσεις των αναδυόμενων πτητικών οργανικών ενώσεων, στη δημόσια υγεία στην απόδοση των εμβολίων COVID-19 και παρέχει συστάσεις σχετικά με τη σύνθεση του εμβολίου COVID-19. Οι εργασίες αυτής της ομάδας συμπληρώνουν τις εργασίες της  Τεχνικής Συμβουλευτικής Ομάδας για την Εξέλιξη του Ιού SARS-CoV-2 , της  Στρατηγικής Συμβουλευτικής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την Ανοσοποίηση και της Ομάδας Εργασίας της για τα εμβόλια COVID-19, και των ομάδων εργασίας του σχεδίου του  ΠΟΥ  για επιδημίες.

Η πορεία της Όμικρον

Όπως τονίζει πως η παραλλαγή Όμικρον εξαπλώνεται γρήγορα σε όλο τον κόσμο, η εξέλιξη του SARS-CoV-2 αναμένεται να συνεχιστεί, ενώ η παραλλαγή Όμικρον είναι απίθανο να είναι η τελευταία παραλλαγή ανησυχίας που κάνει την εμφάνιση της. Για τον λόγο αυτό αναπτύσσει ένα πλαίσιο για την ανάλυση των στοιχείων σχετικά με τις αναδυόμενες παραλλαγές στο πλαίσιο κριτηρίων που θα ενεργοποιούσαν μια σύσταση για αλλαγή της σύνθεσης του στελέχους του εμβολίου COVID-19 και θα συμβουλεύσει τον ΠΟΥ για ενημερωμένες συνθέσεις εμβολίων, όπως απαιτείται.

Στόχος η μείωση σοβαρών ασθενειών και θανάτων

Με τα διαθέσιμα εμβόλια για τον COVID-19, η τρέχουσα εστίαση παραμένει στη μείωση των σοβαρών ασθενειών και των θανάτων, καθώς και στην προστασία των συστημάτων υγείας. Τα εμβόλια που έχουν λάβει  άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης του ΠΟΥ  παρέχουν υψηλό επίπεδο προστασίας έναντι σοβαρών ασθενειών και θανάτου που προκαλούνται από τις παραλλαγές. Για την παραλλαγή Όμικρον, το προφίλ μετάλλαξης και τα προκαταρκτικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου μειώνεται έναντι της συμπτωματικής νόσου που προκαλείται από την παραλλαγή, αλλά η προστασία έναντι σοβαρής νόσου είναι πιο πιθανό να διατηρηθεί. Ωστόσο, απαιτούνται περισσότερα δεδομένα για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου, ιδιαίτερα κατά της νοσηλείας, της σοβαρής ασθένειας και του θανάτου, μεταξύ άλλων για κάθε πλατφόρμα εμβολίων και για διάφορα σχήματα δοσολογίας εμβολίων και προϊόντων.

Σύνθεση τωρινών και μελλοντικών εμβολίων κατά του COVID-19

Η επιτροπή θεωρεί ότι τα εμβόλια για τον COVID-19 που έχουν υψηλό αντίκτυπο στην πρόληψη της μόλυνσης και της μετάδοσης, εκτός από την πρόληψη σοβαρών ασθενειών και θανάτου, είναι απαραίτητα και πρέπει να αναπτυχθούν. Μέχρι να διατεθούν τέτοια εμβόλια και καθώς ο ιός SARS-CoV-2 εξελίσσεται, η σύνθεση των τρεχόντων εμβολίων για τον COVID-19 μπορεί να χρειαστεί να ενημερωθεί, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα εμβόλια για τον COVID-19 θα συνεχίσουν να παρέχουν  επίπεδα προστασίας από τη μόλυνση και τα συνιστώμενα από τον ΠΟΥ, συμπεριλαμβανομένου του Ομικρον και μελλοντικών παραλλαγών.

Εξετάζονται αλλαγές στην σύνθεση των εμβολίων

Η επιτροπή θα εξετάσει μια αλλαγή στη σύνθεση του εμβολίου για να διασφαλιστεί ότι τα εμβόλια συνεχίζουν να πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο Προφίλ Προϊόντος Στόχου του ΠΟΥ για τα εμβόλια COVID-19, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από σοβαρές ασθένειες, για τη βελτίωση της προστασίας που προκαλείται από τα εμβόλια.

Για τον σκοπό αυτό, τα εμβόλια κατά του COVID-19 πρέπει να βασίζονται σε στελέχη που είναι γενετικά και αντιγονικά κοντά στην κυκλοφορούσα παραλλαγή του SARS-CoV-2. Εκτός από την προστασία από σοβαρές ασθένειες και θάνατο, να είναι πιο αποτελεσματική στην προστασία από λοιμώξεις, μειώνοντας έτσι τη μετάδοση από την κοινότητα και την ανάγκη για αυστηρά και ευρείας εμβέλειας μέτρα για τη δημόσια υγεία και τα κοινωνικά μέτρα. Να προκαλούν ανοσοαποκρίσεις που είναι ευρείες, ισχυρές και μακροχρόνιες, προκειμένου να μειωθεί η ανάγκη για διαδοχικές αναμνηστικές δόσεις.

Νέα γενιά εμβολίων

Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, υπάρχουν πολλές επιλογές που πρέπει να ληφθούν υπόψη ένα μονοδύναμο εμβόλιο που προκαλεί ανοσοαπόκριση έναντι της κυρίαρχης κυκλοφορούσας παραλλαγής, αν και αυτή η επιλογή αντιμετωπίζει την πρόκληση της ταχείας εμφάνισης παραλλαγών SARS-CoV-2 και του χρόνου που απαιτείται για την ανάπτυξη ενός τροποποιημένου ή νέου εμβολίου, ένα πολυδύναμο εμβόλιο που περιέχει αντιγόνα από διαφορετικές παραλλαγές SARS-CoV-2, μια πιο βιώσιμη μακροπρόθεσμη επιλογή που θα ήταν αποτελεσματικά ανθεκτική στις παραλλαγές.

Η επιτροπή ενθαρρύνει τους κατασκευαστές εμβολίων COVID-19 να παράγουν και να παρέχουν δεδομένα σχετικά με την απόδοση των τρεχόντων και ειδικών για το Omicron εμβολίων COVID-19, συμπεριλαμβανομένου του εύρους, του μεγέθους και της ανθεκτικότητας των χυμικών και κυτταρικών ανοσοαποκρίσεων σε παραλλαγές μέσω μονοσθενών και/ή πολυδύναμων εμβολίων. Είναι σημαντικό για τους κατασκευαστές εμβολίων να λάβουν βραχυπρόθεσμα μέτρα για την ανάπτυξη και τη δοκιμή εμβολίων με κυρίαρχες παραλλαγές που κυκλοφορούν και να μοιραστούν αυτά τα δεδομένα με την επιτροπή και άλλες σχετικές επιτροπές εμπειρογνωμόνων του ΠΟΥ.

Η επιτροπή θα συνεχίσει να αξιολογεί τα στοιχεία σχετικά με τις κυρίαρχες κυκλοφορούσες παραλλαγές σε σχέση με τις ιδιότητες εξάπλωσης/μεταδοτικότητας, κλινικής βαρύτητας (μολυσματικότητα), γενετικά, αντιγονικά και φαινοτυπικά χαρακτηριστικά των παραλλαγών, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας για ανοσολογική διαφυγή και αξιολογήσεις της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων του εμβολίου και πληροφορίες που παρέχονται από τους κατασκευαστές.

Πηγή: ertnews

Διαφήμιση