Αρχική COVID-19 Αποζημίωση ειδικού σκοπού – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για εργαζομένους στον τουρισμό

Αποζημίωση ειδικού σκοπού – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για εργαζομένους στον τουρισμό

0
Ξενοδοχεία
Διαφήμιση

Σύνταξη: ecozen.gr

Ανοίγει από αύριο Τρίτη 15 Ιουνίου μέχρι και την Παρασκευή 25 Ιουνίου, η πλατφόρμα “ΕΡΓΑΝΗ” για την υποβολή  μονομερών υπεύθυνων δηλώσεων από εργαζόμενους με δικαίωμα επαναπρόσληψης.

Σημειώνεται ότι, το παραπάνω ορίζεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και σε συνδυασμό με τους όρους κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, που είναι σε ισχύ, σε επιχειρήσεις-εργοδότες κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων ως οδηγοί, για τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον Μάιο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δικαίωμα υποβολής μονομερής δήλωσης έχουν οι εξής:

  • Εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις-εργοδότες που δεν επαναλειτούργησαν κατά τον Μάιο 2021: Σε αυτήν την περίπτωση υποβάλλεται μονομερής υπεύθυνη δήλωση από τον εργαζόμενο για όλο το μήνα.
  • Εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις-εργοδότες που επαναλειτούργησαν, αλλά που δεν επαναπροσλήφθηκαν κατά το μήνα Μάιο 2021: Και σε αυτήν την περίπτωση υποβάλλεται μονομερής υπεύθυνη δήλωση από τον εργαζόμενο για όλο το μήνα Μάιο.
  • Εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις-εργοδότες που επαναπροσλήφθηκαν εντός του Μαΐου, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για το χρονικό διάστημα από 1/5/2021 μέχρι την ημερομηνία επαναπρόσληψής τους.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι:

  • η αποζημίωση αφορά είτε για όλο το μήνα Μάιο είτε για το χρονικό διάστημα από 1/5/2021 έως την ημερομηνία επαναπρόσληψής τους εντός Μαΐου 2021
  • αν η δήλωση αφορά όλο το μήνα Μάιο, το ύψος της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ανέρχεται στο ποσό των 534 ευρώ. Σε διαφορετική περίπτωση, η αποζημίωση υπολογίζεται αναλόγως των ημερών που δηλώνονται.

Οι τελευταίες εξελίξεις:

Διαφήμιση