Αρχική Περιβάλλον Κ. Σκρέκας: «Νερό: Πολύτιμο αγαθό και πηγή ζωής»

Κ. Σκρέκας: «Νερό: Πολύτιμο αγαθό και πηγή ζωής»

0
Νερό Unsplash
Διαφήμιση

Σύνταξη: ecozen.gr

Με αφορμή τη σημαντικότητα της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Νερού, ανακοινώθηκε ένα πλέγμα άμεσων στοχευμένων παρεμβάσεων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων και του πόσιμου νερού.

Ενώ, αναφέρονται ενδεικτικά μερικά μόνο από τα πολύ σημαντικά έργα που εντάσσονται προς χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης:

  • Εκσυγχρονισμός των δικτύων ύδρευσης για τη μείωση των απωλειών. 
  • Εγκατάσταση έξυπνων μετρητών κατανάλωσης με τηλεμετρία. 
  • Δράσεις εξοικονόμησης νερού στα νοικοκυριά. 
  • Υλοποίηση υποδομών διαχείρισης λυμάτων σε οικισμούς με λιγότερους από 2.000 κατοίκους, με έμφαση στην επαναχρησιμοποίηση. 

Σε πορεία υλοποίησης έργα 715 εκατ. ευρώ

Επίσης, στο πλαίσιο των δράσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τη διαχείριση και βελτίωση των υδάτων και την προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιούνται έργα, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 715 εκατ. ευρώ, μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Ενδεικτικά: 

  • Το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της κατάστασης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων. Με τη λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων διασφαλίζεται η συστηματική παρακολούθηση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των εσωτερικών επιφανειακών (ποταμών και λιμνών), μεταβατικών, παράκτιων και υπόγειων υδάτων της χώρας, με στόχο την αξιολόγηση/ταξινόμηση της ποιοτικής (οικολογικής και χημικής) και ποσοτικής τους κατάστασης και την εκτίμηση των μακροχρόνιων αλλαγών που προκύπτουν από ανθρωπογενείς παράγοντες.
  • Το μεγάλο Πρόγραμμα της συστηματικής παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης, με στόχο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας των λουόμενων. Το Πρόγραμμα επαναλαμβάνεται κάθε έτος, κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, και τα αποτελέσματά του καθώς και η ετήσια έκθεση παρακολούθησης κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Η εκπόνηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας. Τα Σχέδια Διαχείρισης αποτελούν έγγραφα στρατηγικού σχεδιασμού, τα οποία αντιστοιχούν στα Υδατικά Διαμερίσματα και παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες και τις λειτουργικές οδηγίες για μια ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων εντός μιας λεκάνης απορροής ποταμού, με σκοπό την επίτευξη της «καλής» κατάστασης των υδάτων.
  •  Έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υποδομών του πόσιμου νερού και περιορισμού διαρροών σε ολόκληρη τη χώρα.

Σημαντικές δράσεις για την ορθή διαχείριση και επαναχρησιμοποίηση των υδατικών πόρων προβλέπονται και στο Εθνικό Σχέδιο για την Κυκλική Οικονομία 2021-2025 που θα τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση, δεδομένου ότι η ορθολογική χρήση και αξιοποίηση του νερού αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μετάβασης σε μία βιώσιμη οικονομία. 

“Να διαφυλάξουμε τον υδάτινο πλούτο της Ελλάδας”

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Η σωστή διαχείριση και προστασία του πολύτιμου αγαθού του νερού που αποτελεί πηγή ζωής, αποτελεί θεμελιώδη αρχή που διέπει τη στρατηγική της Κυβέρνησής μας για τη μετάβαση σε μία βιώσιμη κοινωνία και οικονομία.

Ιδιαίτερα εάν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι στην Ελλάδα έχουμε μία από τις μεγαλύτερες καταναλώσεις νερού ανά κάτοικο μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ιδιαίτερες ξηροθερμικές συνθήκες που αναπτύσσονται στη χώρα μας λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η εξοικονόμηση και επαναχρησιμοποίηση του νερού και η ορθή αξιοποίηση των επιφανειακών υδάτων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της οικονομίας είναι βασικές προτεραιότητες». 

Ο Υφυπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος, Γιώργος Αμυράς, δήλωσε: «Εμείς στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν εφησυχάζουμε, γι’ αυτό υλοποιούμε τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, ολοκληρώνουμε τα master plans για τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού, προχωράμε στην εκπόνηση του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για το πόσιμο νερό και προωθούμε την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών για την παρακολούθηση τόσο των αποθεμάτων όσο και της ποιότητας των υδάτων. Θέλουμε τη συμμετοχή όλων στην προσπάθεια να διαφυλάξουμε τον υδάτινο πλούτο της Ελλάδας».

 

Διαφήμιση