Αρχική Ενέργεια Πού θα υπάρχουν σταθμοί φόρτισης και στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων

Πού θα υπάρχουν σταθμοί φόρτισης και στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων

0
Ηλεκτρικά οχήματα
Διαφήμιση

Σύνταξη: ecozen.gr

Με νέα ερμηνευτική εγκύκλιο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προτείνει τα κατάλληλα σημεία για να εγκατασταθούν σταθμοί φόρτισης και στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων προκειμένου να διευκολυνθούν και οι Δήμοι στην κατάρτιση των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ).

Η ανάπτυξη δικτύων φόρτισης σε όλη τη χώρα αποτελεί βασικό άξονα για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και την καθιέρωση των «πράσινων» μετακινήσεων, ώστε να καταστούν οι πόλεις μας κλιματικά ουδέτερες.

Έτσι, προκύπτει ότι σχετικά με την κατάρτιση των ΣΦΗΟ που αφορά στη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και κατάλληλων συσκευών που επιτρέπουν φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος σε:

 • Υφιστάμενους υπαίθριους ή στεγασμένους δημοτικούς χώρους στάθμευσης
 • Υφιστάμενες παρόδιες θέσεις στάθμευσης, ελεύθερες και ελεγχόμενες ,σε πολεοδομικά κέντρα των Δήμων, περιοχές αυξημένης επίσκεψης, πυκνοδομημένες αστικές περιοχές
 • Νέους υπαίθριους/στεγασμένους χώρους ή παρόδιες θέσεις στάθμευσης που χωροθετούνται με σκοπό την εγκατάσταση σημείων φόρτισης Η/Ο
 • Τερματικούς σταθμούς και επιλεγμένα σημεία των δημοτικών/αστικών συγκοινωνιών
 • Χώρους εξυπηρέτησης τουριστικών λεωφορείων
 • Χώρους εξυπηρέτησης Η/Ο τροφοδοσίας
 • Καθορισμένες πιάτσες ταξί
 • Χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ
 • Δημοτικές εγκαταστάσεις πέραν των υποχρεωτικά προβλεπόμενων βάσει της κείμενης νομοθεσίας

Ενώ, με την ερμηνευτική εγκύκλιο, μεταξύ άλλων, αποσαφηνίζονται:

 • Ο συσχετισμός των ΣΦΗΟ με όλα τα στάδια του χωρικού σχεδιασμού
 • Η δυνατότητα δημιουργίας ευρύτερου Φορέα Εκπόνησης ΣΦΗΟ, ειδικότερα για τις νησιωτικές περιοχές
 • Ο τρόπος σύνταξης και αξιολόγησης των εναλλακτικών σεναρίων χωροθέτησης των φορτιστών
 • Οι διαδικασίες συνεργασίας του Δήμου με τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ)
 • Ο τρόπος συλλογής, καταγραφής των δεδομένων της υφιστάμενης κατάστασης και απεικόνισης του στα ψηφιακά αρχεία στο στάδιο της Ανάλυσης
 • Οι τεχνικές προδιαγραφές των ψηφιακών αρχείων – δημιουργίας χαρτών των ΣΦΗΟ
 • Ο τρόπος ιεράρχησης των προτεραιοτήτων για τμηματική υλοποίηση των ΣΦΗΟ εντός 3ετίας, καθώς και εντός 5ετίας
 • Τα χαρακτηριστικά του υφιστάμενου δικτύου ενέργειας και οι τεχνικές προδιαγραφές για την  επιλογή των σημείων χωροθέτησης και τοποθέτησης των φορτιστών

Παράλληλα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με ρύθμιση που έχει κατατεθεί στη Βουλή, στο πλαίσιο σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, προωθεί παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκπόνησης των ΣΦΗΟ ως τις 30.06.2021, δεδομένου ότι αυτή λήγει στις 31.03.2021, αλλά για λόγους που σχετίζονται με τις συνέπειες της πανδημίας έχει επέλθει καθυστέρηση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here