Αρχική Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Α.Π.Ε Ευρωκοινοβούλιο: Μεγαλύτερη στήριξη στις περιφέρειες για την ενεργειακή μετάβαση

Ευρωκοινοβούλιο: Μεγαλύτερη στήριξη στις περιφέρειες για την ενεργειακή μετάβαση

0
ευρωκοινοβούλιο
Διαφήμιση

Το Ευρωκοινοβούλιο (ΕΚ) είναι έτοιμο για διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για τη σύσταση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ).

Με στόχο να μετριαστούν οι κοινωνικές επιπτώσεις του οικολογικού προσανατολισμού της οικονομίας.

Χθες, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για το ΤΔΜ. Με 417 ψήφους υπέρ, 141 κατά και 138 αποχές.

Το Κοινοβούλιο επέμεινε στη θέση του για ουσιαστική αύξηση των πόρων του ΤΔΜ που προβλέπονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027.
Σε 25 δις ευρώ σε τιμές 2018, σε σύγκριση με τα 11 δις ευρώ που πρότεινε η Επιτροπή και τη μείωση στα 7,5 δις. ευρώ που συμφωνήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Το ποσό αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί με 32 δις ευρώ σε τρέχουσες τιμές, όπως προτείνεται στο πλαίσιο του Μέσου Ανάκαμψης της ΕΕ.

Ενεργοποιεί μια από τις πρώτες στην Ελλάδα άδεια ΦοΣΕ ΑΠΕ η EUNICE TRADING

Οι βασικές αρχές στο σχέδιο συστάσεων της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές επιβεβαίωσαν τις βασικές αρχές που περιλαμβάνονται στο σχέδιο συστάσεων της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης:

 • Στήριξη στους πολίτες, την οικονομία και το περιβάλλον.
 • Δημιουργία ενός Μηχανισμού Οικολογικής Επιβράβευσης, που θα επιτρέπει τη διάθεση του 18% των συνολικών πόρων του ταμείου στα κράτη μέλη που μειώνουν ταχύτερα τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.
 • Από το συνολικό ποσό, 1% θα διατεθεί στα νησιά και 1% στις εξόχως απόκεντρες περιοχές.
 • Ποσοστό συγχρηματοδότησης έως και 85% του κόστους για επιλέξιμα έργα σε ολόκληρη την ΕΕ.
 • Δυνατότητα προαιρετικής μεταφοράς πόρων από άλλα ταμεία συνοχής.
 • Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής. Με στόχο να συμπεριλαμβάνονται οι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Όπως:
 • Ο βιώσιμος τουρισμός.
 • Οι κοινωνικές υποδομές.
 • Τα πανεπιστήμια και τα δημόσια ερευνητικά ιδρύματα.
 • Οι τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας.
 • Η τηλεθέρμανση χαμηλών εκπομπών.
 • Η έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα.
 • Η ψηφιακή καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής γεωργίας ακριβείας.
 • Τα έργα για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.
 • Ο πολιτισμός.
 • Η εκπαίδευση.
 • Η ενίσχυση των κοινοτικών δεσμών.
 • Ειδική εξαίρεση για επενδύσεις σε δραστηριότητες που σχετίζονται με το φυσικό αέριο. Αφορά περιοχές που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εξόρυξη και την καύση άνθρακα, λιγνίτη, πετρελαιούχου σχιστόλιθου ή τύρφης.
  Εφόσον χαρακτηρίζονται ως «περιβαλλοντικά βιώσιμες», σύμφωνα με τον κανονισμό περί ταξινόμησης και πληρούν έξι πρόσθετες σωρευτικές προϋποθέσεις.

Σημειώνεται ότι μόλις 50% του ποσού που προορίζεται για κάθε χώρα θα είναι διαθέσιμο σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί δεσμευτικός εθνικός στόχος για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας το αργότερο μέχρι το 2050. Και μέχρι να αναληφθεί τέτοιου είδους δέσμευση από το κράτος μέλος.

Φουγάρα, κλιματική αλλαγή, μόλυνση

«Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η ΕΕ στοχεύει στον κοινωνικοοικονομικό μετασχηματισμό των περιφερειών που εξαρτώνται από τα ορυκτά καύσιμα και τις βιομηχανίες υψηλής έντασης άνθρακα.
Αυτό επεσήμανε ο εισηγητής Μανώλης Κεφαλογιάννης (ΕΛΚ, Ελλάδα).

Στις 6 Ιουλίου, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ενέκρινε στο σύνολό του το σχέδιο έκθεσης για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης.

Το ταμείο θα αποτελέσει βασική συνιστώσα της πολιτικής συνοχής της ΕΕ. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα.

Ταυτόχρονα, το ΤΔΜ θα διασυνδεθεί οργανικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2012-2027 καθώς και το νέο Μέσο Ανάκαμψης (Next Generation EU)».

Επόμενα βήματα

Οι διοργανικές διαπραγματεύσεις αναμένεται να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό. Και θα αφορούν όλα τα επιμέρους ζητήματα, με εξαίρεση τη χρηματοδότηση.

Αυτή θα αποφασιστεί σε παράλληλες διαπραγματεύσεις για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ).

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΚατεπείγον έγγραφο Γ. Πατούλη στους δήμους της Αττικής, για την κακοκαιρία
Επόμενο άρθροΣε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Ηλεία, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά και Ιθάκη