Αρχική Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Α.Π.Ε RINNO: Φιλόδοξο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων

RINNO: Φιλόδοξο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων

1
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΙΙ

Σε ευρωπαϊκό έργο ύψους 4,8 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια κατοικίας θα συμμετάσχει το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου (ΕΙΠΑΚ).

Το τετραετές έργο RINNO, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη λύσεων για την κατασκευαστική βιομηχανία για την επιτάχυνση του ρυθμού ριζικής ανακαίνισης σε μη ενεργειακά αποδοτικά κτίρια σε όλη την Ευρώπη, συμβάλλοντας στην επίτευξη του στόχου του 32,5% για εξοικονόμηση ενέργειας που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

“Το RINNO είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να υποστηρίξουμε τον κατασκευαστικό κλάδο για να επιταχύνει τον ρυθμό ριζικής ανακαίνισης σε ενεργειακά αποδοτικά κτίρια και να δείξει τα δυνατά σημεία και τις τεράστιες συνεισφορές της Ευρώπης για τους χρήστες και με χρήστες” επισήμανε η Arianna Amati, η συντονίστρια του RINNO στη Rina Consulting.

Το στρατηγικό σχέδιο

RINNO: Φιλόδοξο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων

Ανανεώσιμα Υλικά & Τεχνολογίες
  • Plug-and-play αρθρωτές λύσεις για το κτιριακό κέλυφος
  • Συγκομιδή και αποθήκευση υβριδικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Διαδικασίες
  • Ολοκλήρωση δεδομένων ψηφιακού διδύμου από drones, μηχανική όραση, thermavision και επαυξημένη πραγματικότητα
  • Προσομοίωση ανακαίνισης, εργαλεία μοντελοποίησης και βελτιστοποίησης
  • Εργαλεία διαχείρισης ανακαινίσεων συμπεριλαμβανομένης της βελτιστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω cobot,  ρομπότ, 3-D printing, συστήματα προηγμένου ελέγχου, συστήματα αποφάσεων με δυνατότητα AI κλπ.
  • Έλεγχος και αυτοματισμοί κτιρίων μέσω έξυπνων πολυπρακτορικών συστημάτων
  • Εκπαίδευση μέσω διαδραστικής AR/VR
Επιχειρηματικά μοντέλα
  •  Έξυπνες συμβάσεις με δυνατότητα Blockchain διαδικτυακής μικροχρηματοδότησης, crowdfunding και άλλες συλλογικές χρηματοδοτήσεις
  • Έξυπνες συμβάσεις με δυνατότητα Blockchain για ενεργειακή απόδοση

Τα έργα

RINNO: Φιλόδοξο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων

Οι λύσεις που θα αναπτυχθούν από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου (ΕΙΠΑΚ)R θα παρουσιαστούν σε τέσσερα πραγματικά έργα ανακαίνισης ώστε ο αντίκτυπός τους να ποσοτικοποιηθεί καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Οι χώροι επίδειξης, συνολικού εμβαδού 3.386 τετ. μέτρων, θα βρίσκονται στη Γαλλία, τη Δανία, την Ελλάδα και την Πολωνία.

Το πρόγραμμα συντονίζεται από τον Δρα Stefano Barberis και τη RINA Consulting, με έδρα στη Γένοβα της Ιταλίας. Η κοινοπραξία του RINNO περιλαμβάνει 17 εταίρους από την Αυστρία, τη Δανία, τη Φιλανδία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου

εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ

Το ΕΙΠΑΚ θα προσφέρει στην κοινοπραξία την τεχνογνωσία για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των ριζικών ενεργειακών ανακαινίσεων χρησιμοποιώντας το Πρότυπο Passive House. Επίσης θα χρησιμοποιήσει και θα βελτιώσει προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης για μηχανικούς  και τεχνίτες.Τέλος, το Ινστιτούτο θα ηγηθεί του Ελληνικού Χώρου Επίδειξης που βρίσκεται στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου.

“Το Ινστιτούτο απασχολεί μια ομάδα προσωπικού υψηλής ποιότητας για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή εφαρμογών και υπηρεσιών σύμφωνα με την έννοια του Παθητικού Κτιρίου, ενώ συμμετέχει σε ερευνητικά δίκτυα με διάφορα ινστιτούτα σε όλο τον κόσμο. Το έργο RINNO θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για συνεργασία με νέους συνεργάτες και εμπειρογνώμονες και για την πρόσβαση σε νέες αγορές και τεχνογνωσία, υπογράμμισε ο Στέφανος Παλλαντζάς, επικεφαλής του Ε.Ι.ΠΑ.Κ. 

Ενεργειακή φτώχεια

Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ

Περίπου το 77% των κτιρίων κατοικίας της ΕΕ έχουν κατασκευαστεί πριν το 1990 και το 11% του πληθυσμού της Ευρώπης εξακολουθεί να βιώνει ενεργειακή φτώχεια λόγω της κακής ποιότητας του κτιρίου και ιδίως της θερμικής ανεπάρκειας του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι απαιτείται ποσοστό ανακαίνισης 3% ετησίως για την επίτευξη της ενεργειακής αποδοτικότητας και των περιβαλλοντικών στόχων  της με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Με βάση τα τρέχοντα ποσοστά ανακαίνισης της τάξης του 0,4%-1,2% ανάλογα με τη χώρα, μπορεί να χρειαστούν περισσότερα από 100 χρόνια για την ανακαίνιση ολόκληρου του κτιριακού αποθέματος της ΕΕ.

Το RINNO είναι μια δραστική προσέγγιση για τη μείωση του κόστους, της διατάραξης και των χρόνων ανακαίνισης της ριζικής ανακαίνισης, ενώ παράλληλα αυξάνεται η ενεργειακή αποδοτικότητα, η περιβαλλοντική απόδοση και η ικανοποίηση των χρηστών.

INFO: https://rinno-h2020.eu/

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here