Αρχική Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Α.Π.Ε Περιβαλλοντικές ΜΚΟ: Άμεση προστασία των “Γκαλάπαγκος της Μεσογείου”

Περιβαλλοντικές ΜΚΟ: Άμεση προστασία των “Γκαλάπαγκος της Μεσογείου”

0
banner nisides logos (1)

Την προστασία 14 προστατευόμενων νησίδων από την επικείμενη χωροθέτηση ανεμογεννητριών ζητούν από τον Πρωθυπουργό και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περιβαλλοντικές οργανώσεις και φορείς.

Προφανώς και οι οργανώσεις δεν είναι αντίθετες με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας per se, κάθε άλλο. Απλώς ζητούν πιο ενδελεχή μελέτη και συνυπολογισμό όλων των δεδομένων πριν από οποιαδήποτε χωροθέτηση – ειδικά όταν πρόκειται για ευαίσθητες οικολογικά περιοχές.

Τα πολύτιμα καταφύγια

Σε κοινή επιστολή τους επισημαίνουν ότι οι μικρές απομακρυσμένες νησίδες του Αιγαίου, που έχουν χαρακτηριστεί ως τα «Γκαλαπάγκος της Μεσογείου», αποτελούν ένα από τα τελευταία ακέραια φυσικά καταφύγια της Ευρώπης.

Η απομόνωση και η απουσία ανθρώπινων δραστηριοτήτων τις καθιστά πολύτιμα καταφύγια για ολόκληρες αποικίες σπάνιων πουλιών και για την ανάπτυξη μοναδικών μορφών ζωής, γράφουν. Λόγω της υψηλής οικολογικής τους αξίας, οι 14 νησίδες έχουν ενταχθεί στο σύνολό τους στο Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000.

Οι ανεμογεννήτριες

IONOS 21 1

Στις νησίδες αυτές, όπου ακόμη και η επιστημονική έρευνα επιτρέπεται μόνο -υπό αυστηρότατους όρους- για ελάχιστο χρόνο και χωρίς φωτισμό τη νύχτα, σχεδιάζεται η χωροθέτηση 104 ανεμογεννητριών (3MW-6MW έκαστη), 70 χιλιομέτρων οδικού δικτύου, 14 λιμανιών, 14 ελικοδρόμιων, μόνιμος έντονος φωτισμός, κτίρια και δεξαμενές σε κατασκευαστική περίοδο που θα διαρκέσει τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Οι οργανώσεις μιλούν για “φαραωνικό έργο που θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη περιβαλλοντική βλάβη και θα αλλοιώσει οριστικά τον χαρακτήρα των νησίδων, θα καταστρέψει προστατευόμενους οικότοπους και θα οδηγήσει στην εξαφάνιση ολόκληρες αποικίες από προστατευόμενα είδη πουλιών και άλλα σπάνια ή/και ενδημικά είδη χλωρίδας και πανίδας, κάποια από τα οποία ζουν αποκλειστικά στις νησίδες αυτές”.

Η ΜΠΕ και ο Μαυροπετρίτης

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Και όλα αυτά, συνεχίζουν, παρόλο που η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ) που τη συνοδεύει, καταλήγουν στο “εξωφρενικό συμπέρασμα των «ασθενών» επιπτώσεων στις μέχρι τώρα ανέγγιχτες από την ανθρώπινη δραστηριότητα νησίδες, αφού, ενάντια σε κάθε επιστημονική δεοντολογία, τίθενται απολύτως αυθαίρετα κριτήρια – ενδεικτικά τα 300 μέτρα ως ελάχιστη απόσταση ανεμογεννητριών από αποικίες Μαυροπετρίτη, ενώ η διεθνώς αποδεκτή απόσταση είναι δεκαπλάσια”. Επίσης η ΜΠΕ αγνοεί κρίσιμα δεδομένα, όπως την ύπαρξη της μεγαλύτερης στην Ελλάδα αποικίας Αρτέμη στις νησίδες της Ανάφης, τα υψηλά ποσοστά ενδημισμού φυτών και ασπόνδυλων ζώων αλλά και ουσιώδη στοιχεία της οικολογίας ειδών.

Η πανίδα

“Η κατασκευή και λειτουργία των αιολικών σταθμών και η συνεχής ανθρώπινη παρουσία στις νησίδες απειλούν άμεσα με πρόσκρουση, εκτοπισμό και καταστροφή ενδιαιτήματος όλα τα προστατευόμενα είδη πουλιών που ζουν σε αυτές”.

Συγκεκριμένα:

 • περισσότερα από 650 ζευγάρια Μαυροπετρίτη σε 12 νησίδες (άνω του 4,5% του παγκόσμιου πληθυσμού),
 • 120 – 160 ζευγάρια Αιγαιόγλαρου σε 6-8 νησίδες (άνω του 20% του ελληνικού πληθυσμού),
 • εκατοντάδες (πιθανώς πάνω από 1.000) ζευγάρια Αρτέμη και Μύχου σε τουλάχιστον 5 νησίδες,
 • πολλές δεκάδες ζευγάρια Θαλασσοκόρακα σε 10 νησίδες και τουλάχιστον ένα ζευγάρι Σπιζαετού.

Η χλωρίδα

Islets Flora RTrigou ORNITHOLOGIKI cr

Επίσης, υποστηρίζουν ότι αναμένεται να προκληθούν σημαντικές αρνητικές έως ανεπανόρθωτες επιπτώσεις στα φυσικά οικοσυστήματα (τύποι οικοτόπων) και είδη φυτών που προστατεύονται  από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, αλλά και σε πολλά ενδημικά και μοναδικά φυτικά είδη των βραχονησίδων. “Η κατασκευή και λειτουργία των αιολικών σταθμών θα οδηγήσουν στη δημιουργία ενός κάθετου φράγματος ανεμογεννητριών πάνω στον μεταναστευτικό διάδρομο αρπακτικών στα Λέβιθα και στην εισαγωγή θηρευτών, όπως τα ποντίκια, με ολέθριες συνέπειες στα αβγά και τους νεοσσούς των πουλιών”.

Αν το έργο αυτό υλοποιηθεί, προειδοποιούν οι οργανώσεις, η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο κόσμος θα χάσουν οριστικά ένα μοναδικό οικοσύστημα το οποίο έχει χαρακτηριστεί ανάλογης οικολογικής αξίας με τα νησιά Γκαλαπάγκος για τα είδη που φιλοξενεί και διότι αποτελεί ένα από τα τελευταία αυθεντικά «εργαστήρια εξέλιξης» όπου τα οικοσυστήματα και τα είδη λειτουργούν ακόμη υπό φυσικές διαδικασίες.

Να αποτραπεί η χωροθέτηση

Η ΜΠΕ και η ΕΟΑ βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο στάδιο της αξιολόγησης από τη Διοίκηση. Οι Φορείς Διαχείρισης Κυκλάδων και Δωδεκανήσου τις έχουν τεκμηριωμένα και συλλήβδην απορρίψει. “Ο νέος χωροταξικός σχεδιασμός για τις ΑΠΕ που βρίσκεται ήδη στη φάση αναθεώρησης είναι βέβαιο ότι θα προβλέπει την αποτροπή τέτοιων στρεβλώσεων και καταστροφών σαν αυτή που δρομολογείται, με βάση έναν σχεδιασμό που θα έχει ως γνώμονα την αναχαίτιση της κλιματικής αλλαγής με παράλληλη προστασία της βιοποικιλότητας” σημειώνεται στην επιστολή.

Οι οργανώσεις και φορείς που συνυπογράφουν καλούν τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη να αποτρέψουν τη χωροθέτηση ΑΣΠΗΕ στις ανέγγιχτες μέχρι σήμερα νησίδες και να τις διαφυλάξουν ως ένα από τα πολυτιμότερα αποθέματα της παγκόσμιας φυσικής κληρονομιάς.

Οι υπογράφοντες

 • ΑΝΙΜΑ
 • ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ
 • ΑΡΧΕΛΩΝ
 • Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
 • Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης
 • Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία
 • Εταιρία Προστασίας Πρεσπών
 • ΚΑΛΛΙΣΤΩ
 • MEDASSET
 • MOm/Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας
 • Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία
 • Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
 • Ελληνική Βοτανική Εταιρεία
 • Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία
 • Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Φορείς Διαχείρισης Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.

Α.Χ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here