Αρχική Ελληνικά Προϊόντα Νόμιμες οι βιολογικές αγορές

Νόμιμες οι βιολογικές αγορές

0
βιολογικά προϊόντα
Διαφήμιση

Σε μία ρηξικέλευθη κίνηση που θα ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα των βιοκαλλιεργητών προέβη το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: με την υπογραφή σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης νομιμοποιούνται οριστικά οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων.

Σημειώνεται ότι για έναν παράδοξο λόγο, μέχρι σήμερα το θέμα των αδειοδοτήσεων των βιοκαλλιεργητών βρισκόταν σε στάδιο …αέναης διαβούλευσης – όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι ίδιοι οι παραγωγοί.

Με την νέα ΚΥΑ, που υπέγραψε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρος Αραχωβίτης, και η οποία προωθήθηκε στους συναρμόδιους υπουργούς, ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη λειτουργία των αγορών παραγωγών βιολογικών προϊόντων.

Παραγωγοί χωρίς μεσάζοντες

Χορτοφαγία - τροφή - φρούτα

Δυνατότητα συμμετοχής στις βιολογικές αγορές έχουν μόνο οι παραγωγοί και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί. Ο καταναλωτής δηλαδή πλέον θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει από κοντά τον παραγωγό και να συνομιλεί μαζί του, καθώς σύμφωνα με τις νέες διατάξεις ο ίδιος αναλαμβάνει στο εξής την πώληση των αγροτικών προϊόντων του, στην αγορά που βρίσκεται στα όρια της περιφερειακής ενότητας στην οποία έχει την έδρα του, χωρίς μεσάζοντες.

Τήρηση προδιαγραφών ΕΕ

βιολογικές αγορές

Με την απόφαση εξασφαλίζεται ότι τηρούνται οι αυστηρές προδιαγραφές της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας ως προς τον βιολογικό τρόπο παραγωγής των προϊόντων, με την πρόβλεψη ελέγχων και επιβολής προστίμων, σε περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία.

Σχεδιάζεται, επίσης, η επέκταση του θεσμού της Αγοράς Παραγωγών στους συμβατικούς παραγωγούς, ενός θεσμού με παράδοση σε πολλές άλλες χώρες, αλλά σε πολλές πόλεις της Ελλάδας.

Διαφήμιση