Αρχική Ειδήσεις EFSA: Χαμηλός ο κίνδυνος από τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα

EFSA: Χαμηλός ο κίνδυνος από τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα

0
Διαφήμιση

Το 97% των δειγμάτων τροφίμων που συλλέχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαλλαγμένα από υπολείμματα φυτοφαρμάκων ή περιέχουν ίχνη που βρίσκονται εντός των νόμιμων ορίων.

Το συμπέρασμα αυτό αποτελεί μέρος της τελευταίας ετήσιας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα, η οποία αναλύει τα αποτελέσματα περίπου 83.000 δειγμάτων τροφίμων από τα 28 Κράτη Μέλη της ΕΕ – συμπεριλαμβανομένης της Κροατίας για πρώτη φορά – καθώς και την Ισλανδία και τη Νορβηγία.

Έγινε λεπτομερής ανάλυση για τα πιο σημαντικά τρόφιμα που καταναλώνονται και το διαιτητικό κίνδυνο που σχετίζεται με την έκθεση των ευρωπαίων καταναλωτών στα υπολείμματα φυτοφαρμάκων.

Επιπλέον, τα δεδομένα αναλύθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν τα φυτοφάρμακα και τα προϊόντα διατροφής που υπερέβησαν τα νόμιμα όρια. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης τα ευρήματα σχετικά με τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα εισαγόμενα τρόφιμα, βιολογικά προϊόντα, παιδικές τροφές, καθώς και τα αποτελέσματα στα ζωικά προϊόντα.

Τα κυριότερα ευρήματα:

97% των δειγμάτων που αναλύθηκαν ήταν εντός των νόμιμων ορίων.

Το 53,6% αυτών ήταν χωρίς ποσοτικά κατάλοιπα και 43,4% περιείχε υπολείμματα εντός των επιτρεπόμενων συγκεντρώσεων.

Από τα δείγματα που προέρχονται από χώρες της ΕΕ / ΕΟΧ, 1,6% περιείχε κατάλοιπα που υπερβαίνουν τα νόμιμα όρια. Το αντίστοιχο ποσοστό για τα δείγματα που προέρχονται από τρίτες χώρες ήταν 6,5%.

Δεν ανευρέθησαν μετρήσιμα υπολείμματα στο 91,8% των δειγμάτων τροφίμων που προορίζονται για βρέφη.

Ποσοστό 98,8% των βιολογικών προϊόντων είτε ήταν απαλλαγμένα από υπολείμματα ή περιείχαν υπολείμματα εντός των νόμιμων ορίων.

Η EFSA χρησιμοποίησε στοιχεία από την έκθεση για να αξιολογήσει κατά πόσον η τρέχουσα διατροφική έκθεση σε υπολείμματα φυτοφαρμάκων παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία των Ευρωπαίων μακροπρόθεσμα (χρόνια) ή μικροπρόθεσμα (οξεία).

Και στις δύο περιπτώσεις, η EFSA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η τρέχουσα διατροφική έκθεση είναι απίθανο να αποτελεί απειλή για την ανθρώπινη υγεία.

 

Πηγές: https://www.efsa.europa.eu/en/news http://www.foodsafetymagazine.com/news/efsa-pesticide-residues-in-food-pose-low-consumer-risk/

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here