Αρχική Ειδήσεις Πρόταση για την προστασία του όρους Μαίναλο κατατέθηκε στο LIFE

Πρόταση για την προστασία του όρους Μαίναλο κατατέθηκε στο LIFE

0
Διαφήμιση

Κατατέθηκε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE πρόταση για την προστασία και διαχείριση του Μαινάλου, με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση και διατήρηση της περιοχής NATURA Μαινάλου και του είδους προτεραιότητας Callimorpha quadripunctaria».

Στόχος της πρότασης αποτελεί ο σχεδιασμός ενός πλαισίου ολοκληρωμένης διαχείρισης της περιοχής NATURA 2000 στο βουνό, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Μαινάλου, ο οποίος θα περιλαμβάνει τόσο τα προστατευόμενα είδη χλωρίδας και πανίδας και τους οικοτόπους που αυτά απαρτίζουν, όσο και τις αναπτυσσόμενες ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Η πρόταση δίνει έμφαση στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος και στοχεύει επίσης, στην επίδειξη μιας πρακτικής αειφορικής διαχείρισης, η οποία στη συνέχεια να μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο και να εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές NATURA σε ορεινούς όγκους στην χώρα μας.

Στην πρόταση συντονίζονται και συμμετέχουν ενεργά ένας μεγάλος αριθμός φορέων, και συγκεκριμένα οι Δήμοι Τρίπολης, Γορτυνίας και Μεγαλόπολης, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η ΕΛΓΟ-Δήμητρα και η Αναπτυξιακή Βόρειας Πελοποννήσου. Επιπλέον, η υλοποίηση της πρότασης θα υποστηρίζεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και τοπικούς φορείς, όπως ο Σύλλογος Αρκάδων Ορειβατών Οικολόγων και η ΚΟΙΝΣΕΠ Μαίναλο.

Μεταξύ των στόχων που περιλαμβάνει η πρόταση είναι η ανάδειξη του πάρκου Μαινάλου ως ενιαίας και συνεκτικής γεωγραφικής και περιβαλλοντικής ενότητας που χρήζει προστασίας, σε συνδυασμό με σχέδιο δράσης ενίσχυσης παραδοσιακών δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη βιοποικιλότητα. Η εξισορρόπηση της σχέσης μεταξύ διατήρησης της φύσης και άσκησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στα δασικά διάκενα. Η αποτελεσματική ενεργειακή διαχείριση του πάρκου Μαινάλου, καθώς και η προώθηση του εναλλακτικού και πεζοπορικού τουρισμού με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και ταυτόχρονη ανάδειξη των χαρακτηριστικών της περιοχής και των προστατευόμενων ειδών.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης είναι 3.617.913 ευρώ, και η χρηματοδότηση που ζητείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 75%.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here